„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • COMUNICAT INFORMATIV cu privire la codul clasificației economice la care urmează a fi transferate obligațiile aferente impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi

  Serviciul Fiscal de Stat, în legătură cu multiplele întrebări abordate de către contribuabili – angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, informează că obligațiile aferente impozitului pe venit din salariu, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală urmează a fi transferate la următoare coduri ale clasificației economice

  detalii

 • C O M U N I C A T privind aprobarea unui formular nou al dării de seamă fiscale care urmează să fie prezentat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi începând cu 25 septembrie 2018

  Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că la data de 21 septembrie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.358-364 din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 prin care se aprobă formularul tipizat (forma TAXI18) „Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi”.

  detalii

 • 26 de tineri nou-angajați în cadrul Serviciului Fiscal de Stat - instruiți în domeniul fiscalității

  Douăzeci și șase de funcționari publici debutanți ai Serviciului Fiscal de Stat vor studia administrarea fiscală în cadrul unui curs de instruiri desfășurat de SFS. Orele vor dura șase luni și au luat start la data de 17 septembrie 2018.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

25.09.2018

Stimularea fiscală: beneficii pentru contribuabili  Nou!

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din data de 17 august 2018 a fost publicată Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare Lege) care prevede procedura de stimulare fiscală ce constă în anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităților) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Casa Națională de Asigurări Sociale.

25.09.2018

Comunicat Informativ   Nou!

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 543 din 12.06.2018 și în baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.13-08/439 din 12.09.2018, Serviciul Fiscal de Stat comunică pentru contribuabili următoarele.

25.09.2018

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la codul clasificației economice la care urmează a fi transferate obligațiile aferente impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat, în legătură cu multiplele întrebări abordate de către contribuabili – angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, informează că obligațiile aferente impozitului pe venit din salariu, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală urmează a fi transferate la următoare coduri ale clasificației economice

21.09.2018

C O M U N I C A T privind aprobarea unui formular nou al dării de seamă fiscale care urmează să fie prezentat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi începând cu 25 septembrie 2018 

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că la data de 21 septembrie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.358-364 din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 prin care se aprobă formularul tipizat (forma TAXI18) „Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi”.

20.09.2018

26 de tineri nou-angajați în cadrul Serviciului Fiscal de Stat - instruiți în domeniul fiscalității 

Douăzeci și șase de funcționari publici debutanți ai Serviciului Fiscal de Stat vor studia administrarea fiscală în cadrul unui curs de instruiri desfășurat de SFS. Orele vor dura șase luni și au luat start la data de 17 septembrie 2018.

20.09.2018

Prevederile legislației în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației în domeniul tichetelor de masă 

În contextul creării cadrului legal orientat spre conformarea și respectarea de către operatori, angajatori, salariați și unitățile comerciale/de alimentație publică a legislației în domeniul tichetelor de masă, a fost aprobată Legea nr. 195 din 27 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 321-332, 2018, art. 539, în vigoare din 24 septembrie 2018) (în continuare – Legea nr. 195/2018), prin care au fost operate modificări la Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 și la Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

14.09.2018

Circa 400 000 lei aplicate drept sancțiuni față de 70 agenți economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer 

Pe parcursul perioadei estivale a anului curent SFS a realizat mai multe acțiuni de monitorizare și control la agenții economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer, fiind depistate încălcări de ordin fiscal, respectiv, la 70 de contribuabili din domeniu fiind aplicate sancțiuni în valoare de 376 200 lei.

12.09.2018

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat componența Consiliului de soluționare a disputelor 

Prin ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 449 din data de 4 septembrie 2018, a fost aprobată componența Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SFS. Au fost desemnate 9 persoane membre ale acestui Consiliu: 6 angajați ai SFS și trei reprezentanți ai mediului de afaceri, aceștia fiind desemnați în baza unei selectări transparente.

07.09.2018

Amenzi de circa 85 mii lei aplicate în rezultatul depistării încălcărilor la comercianții de flori 

În contextul contracarării fenomenului de evaziune fiscală, în preajma începutului unui nou an școlar, 2-3 septembrie 2018, zile în care se atestă o creștere a cererii de flori, respectiv crește și riscul de comercializare ilicită a acestora, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat acțiuni de conformare prin efectuarea controalelor fiscale operative și instituirea posturilor fiscale la contribuabilii ce comercializează flori în piețele autorizate din capitală.

03.09.2018

Circa 24 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 8 luni ale anului 2018: creștere de 3,1 miliarde lei față de perioada similară din 2017 

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de SFS au constituit în 8 luni ale anului curent 23,9 miliarde lei, ceea ce denotă o creștere cu 3,1 miliarde lei sau cu 14,9% în raport cu perioada similară a anului precedent.


Linia Guvernului

Panou informativ
Video
Codul fiscal 2018
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: