Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. ,,Perpeliuc Elena” despre faptul că a fost întocmit următorul act.
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică agentul economic Î.I. ,,Perpeliuc Elena”, cod fiscal 1016607000915, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0004704 din 18.06.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CVN-MARKET” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act.
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la SRL „CVN-MARKET”, c/f. 1016600036564, citează pe dl Victor Crivoiruc pe data de 25.01.2019, ora 14:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 808. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CVN-MARKET” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act.
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CVN-MARKET” S.R.L., c/f. 1016600036564, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-689344 din 27.11.2018. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Jansunic” despre faptul că a fost întocmit următorul act.
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Jansunic”, c/f 1004600011757, despre întocmirea actului de control nr. 1-820187 din 07.12.2018. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 216 al.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,Jansunic” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act.
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la S.C. ,,Jansunic” SRL, c/f. 1004600011757, citează pe dl Goncear Ilia Ivan pe data de 17.01.2019, ora 14:45 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 701. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Diaconu Iulia Gheorghe despre faptul că a fost întocmit următorul act.
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează Diaconu Iulia Gheorghe a.n. 15.01.1971 domiciliată, or.Rezina, str.1 MAI 4 bl.1, ap.12, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale nr. 0007614 din 26.11.2018; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Smochina Daniela, Tel.022823316, e-mail: smochina.daniela@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică, Postica Tudor Alexandru despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Postica Tudor Alexandru, domiciliat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 12 ap.132, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/2216 din 22.11.2018. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Familia Olan” Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează ,,Familia Olan” Î.I., c/f 1006606002553, despre obligația prevăzută la art.8 alin.(2) lit.e) din Codul Fiscal, de a achita la timp și integral sumele impozitelor și taxelor. ,,Familia Olan” Î.I. înregistrează restanțe la buget. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicu Leșan, tel: 061010203, e-mai: nicu.lesan@sfs.md; În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul publicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, conform Legii insolvabilităţii nr.149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat Tiosa Grigore Vasile despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tiosa Grigore Vasile 04.10.1965, c/f 0971809819040, faptul că a fost întocmit Hotărîrea de executare silită a obligațiunilor fiscale, AH nr.0007698 din 05.12.2018, date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Lavric, tel: 069184769, e-mail: velentina.lavric@sfs.md; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI ,,Preamonosova Larisa” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
SFS informează ÎI ,,Preamonosova Larisa”, codul fiscal 1011603003289, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-801117 din 15.11.2018. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele în vigoare. Date de contact ale persoanei responsabile: Gheorghiu Iurie, tel:299-2-17-18, iurie.gheorghiu@sfs.md.
Serviciul fiscal de stat comunică, „Cubaj Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cubaj Prim” SRL, cod fiscal 1010600020134, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-812949 din 21.11.2018. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
Serviciul fiscal de stat comunică, Damina Dumitru despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Se citează la Direcția deservire fiscală Botanica, str. Teilor nr. 7/2, pentru data de 18.01.2019, ora 10:00, bir. 404, Damina Dumitru, pentru participare la examinarea cazului de încălcare a legislației la „Cubaj Prim” SRL, cod fiscal 1010600020134.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Movidesign” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Se citează la Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 707, la data de 18.01.2019, ora 10:00: SRL ,,Movidesign”, cod fiscal 1012600007087, pentru prezentarea documentelor și informațiilor ce țin de desfășurarea activității de întreprinzător, aferente taxei pe valoare adăugată pentru perioadele fiscale 01.01.2018-08.09.2018. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, veți fi sancționat conform art. 253 (5) din Codul Fiscal.
Serviciul fiscal de stat comunică, Î.I. „Pascari Ludmila” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică egentul economic, Î.I. „Pascari Ludmila”, c/f 1006602003253, or. Bălți, str. Alexandru cel Bun nr.24, of.21, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0008965 din 13.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul fiscal de stat comunică, Î.I. „Moscaliuc Victor” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, Î.I. „Moscaliuc Victor”, c/f 1006602008753, or. Bălți, str. Decebal nr.33, of.38, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0008951 din 08.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,RP-Agro” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează ,,RP-Agro” SRL, c/f-1017600032781 despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale nr. 119/2219AV din data de 23.11.2018. SFS aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladislav Gavajuc,tel. 82-30-95 , e-mail:vladislav.gavajuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Dornix-Trans S.R.L despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Dornix-Trans S.R.L, c/f 1003605000539 adresa juridică or.Hîncești, str.M.Eminescu nr.93, despre faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale nr. 0007601 din 22.11.2018; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Dudnicenco Sergiu, Tel.069051666, sergiu.dudnicenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Erest Com” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL ,,Erest Com” c.f. 1005600024701, faptul că a fost întocmită Citația nr.189574 din 06.12.2018, privind prezentarea documentelor la control, aferente tranzacțiilor economice documentate cu S.C. ,,Manser Grup” SRL. În baza art. 253 alin. (5) din Codul fiscal, în caz de neexecutare a cerințelor din citația SFS, veți fi sancționați cu o amendă în mărime de la 4000 lei până la 6000 lei. Date de contact ale persoanei responsabile: Larisa Parolea, e-mail: larisa.parolea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat Î.I. P.I. Colesnic despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică: Î.I. P.I. Colesnic, c/f 1005606001788, faptul că a fost întocmit Hotărîrea de executare silită a obligațiunilor fiscale, AH nr.0007389 din 15.10.2018, date de contact ale persoanei responsabile: Stasic Repețchi, tel: 068869736, e-mail: stasic.repetchi@sfs.md; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat Ojoga Marian Vasile despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.12.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică: Ojoga Marian Vasile 11.06.1977, c/f 0971405482703, faptul că a fost întocmit Hotărîrea de executare silită a obligațiunilor fiscale, AH nr.0007400 din 16.10.2018, date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Lavric, tel: 069184769, e-mail: velentina.lavric@sfs.md; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: