Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „COSTI LUCA” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „COSTI LUCA” SRL, c/f 1009606000930, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013280 din 13.03.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Barbînţ Cristina, Tel.022823316, e-mail: barbînţ.cristina @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Timotin Vasile Vitalie despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.04.2019
versiunea PDF
Se citează Timotin Vasile, domiciliu mun. Chişinău, str. Vasile Badiu 24, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, pe adresa mun. Chişinău, str. Kiev 3 A, bir. 420, la data de 07.05.2019, ora 10:00. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public.După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Actual Sud” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fical de Stat comunică „Actual Sud” SRL, c/f 1015603002039, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul public național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Bratu Andrei, tel. (299) 33-1-73, e-mail: andrei.bratu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C.„Soralex-Tur” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic S.C. „Soralex-Tur” SRL, c/f 1004607002796, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: :Elena Belous, Tel. 027224340 e-mail:elena.belous@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C.„Soralex-Tur” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C.„Soralex-Tur” SRL, c/f 1004607002796, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0005169 din 14.08.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile Elena Belous, Tel. 027224340 e-mail:elena.belous@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MAD & Consulting” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MAD & Consulting” SRL, c/f 1017600012491, faptul că a fost întocmită Hotărârea nr.S-133/21 din 18.04.19 cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Datele de contact ale persoanei responsabile: Guțu Valerii, tel. 022-82-32-49, e-mail: valerii.gutu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SERJ TRANS LOGISTIC” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SERJ TRANS LOGISTIC” SRL, c/f 1017600032596, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013210 din 15.04.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Smochina Daniela, Tel.022823316, e-mail: smochina.daniela@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Xedan Service” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Se citează „Xedan Service”, c/f 1016600026703, la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 816, la data de 15.05.2019, ora 10:00, pentru prezentarea documentelor contabile primare în legătură cu efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării tematice la capitolul TVA pentru perioada 01.01.2018 pînă în prezent. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Nelea Parașciuc, tel. 022-82-31-36, e-mail:nelea.parasciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IRG Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Se citează „IRG Prim” SRL, c/f 100860008513, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev 3A, bir.310, la data de 14.05.2019, ora 10:00, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IRG PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează „IRG PRIM” SRL, c/f 1008600008513, despre întocmirea actului de control nr. 1-825846 din 17.04.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Alitshow” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Alitshow” SRL, c/f 1004600020290, faptul că a fost întocmit Hotărîre de Executare Silită a Obligațiunilor Fiscale seria AH nr. 0013033 din 26.02.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei resposabile: Aliona Cucos, tel: 823314, e-mai: aliona.cucos@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ZBIR” S.A. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ZBIR” S.A., c/f 1003600030342 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010725 din 03.12.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ZBIR” S.A. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „ZBIR” S.A., c/f 1003600030342, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Vengher Viorica despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Vengher Viorica, mun. Chișinău str. Columna 102 ap.84, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0011986 din 18.03.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Firma „TINAMA” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Firma „TINAMA” SRL, c/f 1003600039460, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010732 din 28.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Firma „TINAMA” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic Firma „TINAMA” SRL, c/f 1003600039460, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Steaua-Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Steaua-Service” SRL, c/f 1002600047024, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010722 din 30.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Steaua-Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „Steaua-Service” SRL, c/f 1002600047024, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SISTEMOTEHNIC” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SISTEMOTEHNIC” SRL, c/f 1002600023208, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010731 din 28.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SISTEMOTEHNIC” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „SISTEMOTEHNIC” SRL, c/f 1002600023208, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: