Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Top Web Market” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Top Web Market” SRL, c/f-1018600003195, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 28 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Climate-Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează SC „Climate-Service” SRL, c/f-1007600049506, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 24 din 20.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Mivasand” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Mivasand” SRL, c/f-1003600124593, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 31 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică F.P.C. „Torta” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează F.P.C. „Torta” SRL, c/f-1003600116976, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 26 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Four Group Seasons” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Four Group Seasons” SRL, c/f-1017600014989, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 32 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ecosejour” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Ecosejour” SRL, c/f-1014600013464, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 30 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CRATER” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „CRATER” SRL, c/f-1003600018368, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 29 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Comberta” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Comberta” SRL, c/f-1002600013311, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 27 din 21.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel. 82-31-61, e-mail: emilia.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Playa Dream” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Playa Dream” SRL, c/f 1017600017588, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale nr. 103/37 din 11.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Iardanov” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Iardanov” SRL, c/f 1013607001221, or. Florești, str. S. Lazo nr.59, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009184 din 25.01.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:: Ghenadii Schițcu, tel 023152275, e-mail ghenadii.schițcu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sochirca Ana” Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sochirca Ana” Î.I., c/f 1007607002937, or. Soroca, str. D.Cantemir, nr.20 of.25, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009422 din 25.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. MIRACULUM SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. MIRACULUM SRL, c/f 1007607006636, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014103 din 11.03.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Lopotenco Vadim Tel: 023152275 e-mail: vadim.lopotenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cravtov Viorica” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cravtov Viorica” ÎI, c/f 1013602001363, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0008874 din 25.10.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Dulgher, tel 068204104, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mamcenco Elena Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Se citează Mamcenco Elena Vladimir, domiciliul mun. Chişinău, sec. Rîșcani, adresă nespecificată, la Direcţia deservire fiscală Rîșcani, mun. Chișinău, str. Kiev 3A, bir. 301, la data de 17.04.2019, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Muzica Vadim despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet Muzica Vadim, mun. Balți str. Mestesugarilor nr.11., faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009483 din 27.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Evelina Rubliuc, Tel. 0231 61689 e-mail:evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Pislariuc Oleg despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet. Pislariuc Oleg, mun. Balți str.Cehov nr.31, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009413 din 25.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Evelina Rubliuc, Tel. 0231 61689 e-mail:evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sanduleac Elena despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet Sanduleac Elena, mun. Balți str.Aurel Vlaicu nr.9 ap.26, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009415 din 25.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Evelina Rubliuc, Tel. 0231 61689 e-mail:evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sanduleac Valentin despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet. Sanduleac Valentin, mun. Balți str.Aurel Vlaicu nr.9 ap.26, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009416 din 25.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Evelina Rubliuc, Tel. 0231 61689 e-mail:evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Barinova Tatiana despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet. Barinova Tatiana, mun. Balți str.Bulgara 75 ap.4, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009409 din 25.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Evelina Rubliuc, Tel. 0231 61689 e-mail:evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Somca Vera despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Somca Vera, mun. Balti, str. R. Malinovschi, nr.9, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009367 din 18.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Dorin Cucos, tel 023152275, e-mail dorin.cucos@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: