Comunicat privind modalitatea utilizării Bazei generalizate a practicii fiscale în legătură cu  modificările și completările Codului fiscal, efectuate prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017:

În legătură cu modificările și completările Codului fiscal, efectuate prin Legea nr. 288 din decembrie 2017 (Monitorul oficial nr. 464-470 art.808 din 29.12.2017, în vigoare 01.01.2018), Serviciul Fiscal de Stat, comunică că unele întrebări și răspunsuri ce se conțin în Baza generalizată a practicii fiscale și care nu au fost actualizate vor fi utile pentru perioada în care acestea au avut putere juridică. Pe parcurs, acestea vor fi actualizate, conform prevederilor Codului fiscal, precum și explicațiilor prezentate de către Ministerul Finanțelor.

Stimate vizitator al site-ului!

Baza generalizată a practicii fiscale se bazează pe prevederile Codului fiscal şi alte acte ce constituie legislaţia fiscală şi  reprezintă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, expusă în întrebări şi răspunsuri.

Pentru comoditatea vizitatorilor site-ului, materialele din Bază sunt grupate în conformitate cu structura existentă a titlurilor din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale se completează şi se actualizează, luînd în consideraţie modificările legislaţiei fiscale şi întrebările parvenite de la contribuabili.

Completarea Bazei menţionate se va efectua nu doar în cazul modificării legislaţiei fiscale, dar şi odată cu apariţia întrebărilor la contribuabili privind aplicarea legislaţiei fiscale, adresate Serviciului Fiscal de Stat.

Sperăm, că introducerea mecanismului de utilizare a Bazei generalizate în practica administrării fiscale va permite informarea la timp şi în măsura deplină a contribuabililor privind întrebările ce ţin de administrarea fiscală.

Prin Baza generalizată a practicii fiscale se popularizează prevederile Codului fiscal şi ale altor acte ce compun legislaţia fiscală, se expune practica de aplicare a acestor prevederi.

Pentru a facilita accesul mai rapid la informaţiile din Baza generalizată a practicii fiscale, este disponibilă şi opţiunea "Web Inspector" ce reprezintă un instrument de căutare avansată contextuală. Astfel, în momentul în care un utilizator va apela opţiunea dată pentru a găsi o informație, o anumită frază sau un cuvânt, "Web Inspectorul" se va uita în această bază de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate, va crea și afișa o listă de rezultate pertinente.

În rubrica Video puteți vizualiza instrucţiunea-video a Bazei generalizate a practicii fiscale.

Codul fiscal 2018
Ultimele actualizări a bazei de date
Baza generalizată  a practicii fiscale
Video
Panou informativ