Hotărîri
Înapoi
Hotărîrea Guvernului nr.836 din 05.07.2016 privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia.
Nr. 836 din 05.07.2016
versiunea PDF
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului
Nr. 144 din 26.02.2014
versiunea PDF
Cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998
Nr. 652 din 29.08.2013
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012
Nr. 40 din 17.07.2013
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova
Nr. 101 din 05.02.2013
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Nr. 928 din 12.12.2012
versiunea PDF
Hotărîre Privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
Nr. 596 din 13.08.2012
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011
Nr. 41 din 09.08.2012
versiunea PDF
Despre aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
Nr. 10 din 05.01.2012
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2010
Nr. 60 din 26.09.2011
versiunea PDF
Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006
Nr. 1069 din 12.11.2010
versiunea PDF
Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
Nr. 1024 din 01.11.2010
versiunea PDF
Abrogat: 15.02.2013 Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 Hotărîrea cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.6, 7, 8 şi 9 la Hotărîrea Guvernului nr.9 din 19 ianuarie 2010
Nr. 837 din 14.09.2010
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA
Nr. 246 din 08.04.2010
versiunea PDF
Hotarirea cu privire la abrogarea unor hotarîri ale Guvernului
Nr. 148 din 01.03.2010
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atesta reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
Nr. 10 din 19.01.2010
versiunea PDF
Abrogat: 15.02.2013 Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (modificată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 18.01.2016).
Nr. 9 din 19.01.2010
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz
Nr. 843 din 18.12.2009
versiunea PDF
Hotărîre pentru aprobarea programului de stabilizare şi relansare economică a RM pe anii 2009-2011
Nr. 790 din 01.12.2009
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la efectivul limită a Serviciului Fiscal de Stat
Nr. 441 din 21.07.2009
versiunea PDF
  1 2 3   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: