Informaţia privind depunerea petiţiilor
Înapoi

Aveţi posibilitatea de a depune petiţia în adresa Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa: MD 2005, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, precum şi prin intermediul poştei electronice mail@sfs.md, sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea în SFS. În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”, petiţiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în forma electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile, care nu întrunesc aceste condiţii, nu se examinează.

Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de informaţia privind procedura de primire şi examinare a mesajelor pe numele Serviciului Fiscal de Stat, expediate în format electronic.

 1. Pagina oficială www.sfs.md constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare pe numele Serviciului Fiscal de Stat.
 2. Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul unei descrieri concrete a întrebării sau propunerii din domeniile de activitate ale Serviciului Fiscal de Stat.
 3. Petiţiile în formă electronică vor conţine în mod obligatoriu informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. 
 4. La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.
 5. Textul de adresare trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (volumul textului nu trebuie să depăşească 2000 de simboluri).
 6. În caz că specificul întrebării adresate de Dvs. ține de competenţa Serviciului Fiscal de Stat, acesta urmează să  examineze mesajul.
 7. Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară în termen de 15 zile de la data înregistrării. 
 8. Dacă petiţia nu ţine de competenţa sa, atunci în termen de 5 zile Serviciul Fiscal de Stat o va transmite organului abilitat pentru examinare şi va informa despre aceasta persoana care a depus petiţia.
 9. Organul, care va examina mesajul are dreptul să verifice autenticitate acestuia şi să solicite informaţie suplimentară.
 10. Petiţiile care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, se consideră anonime şi nu vor fi examinate.
 11. Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul.
 12. În urma examinării mesajului Dvs. veţi primi răspuns în format electronic pe adresa electronică indicată în mesaj.
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: