Istoria Serviciului Fiscal de Stat
Înapoi

Scurt istoric

Ca și oricare altă autoritate a statului, Serviciul Fiscal de Stat își are istoria sa. Paginile apariției Fiscului dezvăluie momente captivante, cu pași firești de constituire a unei structuri viabile de administrare fiscală.

Istoria denotă că, prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri al RSSM nr.68 din 07.03.1990 a fost aprobată crearea inspectoratelor fiscale de stat orășenești și raionale, iar la 01.07.1990 inspectoratele fiscale și-au început activitatea. Începînd cu 1991 în Republica Moldova este aplicată propria legislație fiscală, fiind luat în seamă specificul economiei și interesele naționale bugetare.

 La data de 17.11.1992 Parlamentul adoptă Legea privind bazele sistemului fiscal și Legea cu privire la Serviciul fiscal de stat. Pe teritoriul Republicii Moldova încep a fi implementate principiile economice, juridice și organizaționale generale de constituire a sistemului fiscal – ca un sistem unic de organe fiscale, tipurile impozitelor și competența puterii de stat, drepturile și obligațiile contribuabililor, ale organelor fiscale, răspunderea pentru încălcarea legislației fiscale.

La 2 decembrie 1992 Parlamentul adoptă Legea privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor. Impozitării erau supuși toţi agenţii economici – persoane juridice de pe teritoriul republicii, indiferent de formele de proprietate şi de cadrul juridic, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine, asociaţiile şi organizaţiile internaţionale care îşi exercită activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţelor permanente şi filialelor. În aprilie 1992 a fost adoptată Legea cu privire la investiţiile străine. Pe parcursul anilor anumite modificări a suferit şi Legea cu privire la impozitul funciar şi modalitatea de impozitare, adoptată în decembrie 1992.

Potrivit Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993, cetăţenii au început să achite anumite plăţi pentru exploatarea autostrăzilor, procurarea autoturismelor, altor mijloace de transport, impozitul de tranzit şi un impozit rutier special.

Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 189 din 8 noiembrie 1993 "Cu privire la impozitul pe bunuri mobiliare", a fost emisă Hotărîrea Guvernul Republicii Moldova nr. 311 din 18.05.1994 cu privire la aprobarea modului de evaluare a bunurilor imobiliare impozabile.

Legea cu privire la taxa pe valoarea adăugată a fost adoptată în noiembrie 1994. La sfîrşitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize.

Din 1995 întreprinderile agricole au început să plătească un impozit funciar unic, care includea şi impozitele imobiliar şi rutier, plătite anterior separat.

La 24.04.1997 Parlamentul a adoptat Concepția unei noi etape de reformare a sistemului fiscal autohton. Principalele obiective ale reformei au fost determinate ca:

 - sporirea încasărilor bugetare necesare pentru finanțarea programelor de stat și dezvoltarea sferei serviciilor;

 - stimularea dezvoltării economice și redistribuirea veniturilor între diferite pături ale populației.

Concepția a stabilit că, obiectivele menționate nu pot fi atinse fără o administrare fiscală eficientă, acesta însemnînd următoarele:

 - respectarea legislației fiscale trebuie să fie o sarcină de primă importanță a administrației fiscale;

 - obligațiile fiscale trebuie să fie stabilite prompt și corect; - datoriile fiscale trebuie achitate;

 - în toate raioanele țării trebuie să se aplice un mod unic de impunere fiscală.

Și Codul fiscal, existent, la moment, își are o istorie. Astfel, primele file ale originii sale datează cu 24.04.1997, nr. 1164-VIII și în vigoare la 01.01.1998. La acel moment, acesta includea doar două titluri I și II: „Dispoziții generale” și „Impozitul pe venit”.

La data de 01.07.1998 a intrat în vigoare titlul III Taxa pe valoarea adăugată.

Titlul IV Accizele a intrat în vigoare la data de 01.01.2001.

Titlul V Administrarea fiscală a intrat în vigoare de la 01.07.2002. Titlul VI Impozitul pe bunurile imobiliare a intrat în vigoare la data de 01.01.2001.

Titlul VII Taxele locale a intrat în vigoare la date de 01.01.2005. Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale a intrat în vigoare la data de 01.01.2006.

Titlul IX Taxele rutiere a intrat în vigoare la data de 01.01.2007.

Începînd cu 01.01.2016 a fost pus în aplicare titlu VI¹ Impozitul pe avere.

Actualmente Codul fiscal cuprinde IX titluri.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010 şi iniţierea reformei patentei de întreprinzător au constituit unele din importantele realizări ale Serviciului fiscal de Stat, în partea ce ţine de ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor, simplificarea şi dezvoltarea continuă a procedurilor de administrare fiscală.

Prin Ordinul IFPS nr. 30-c din 24.03.1993, reieșind din legislația în vigoare la acel moment, a fost reorganizat IFS pe or. Chișinău, iar subdiviziunile structurale ale acestuia, create anterior în unitățile administrativ-teritoriale ale orașului: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Rîșcani, au fost legalizate și unificate într-o singură entitate juridică.

IFS pe UTA Găgăuzia a fost creată prin Hotărîrea Guvernului nr.684 din 10.12.1996.

A fost aprobată structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 30.06.1999 cu privire la structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat. La 30.06.2003 Guvernul a emis Hotărîrea nr. 786 privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat, prin care s-a abrogat Hotărîrea Guvernului nr. 612.

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 7 din 25.01.2010 a fost aprobată noua structură organizatorică a IFPS și, respectiv, modificată structura personalului care, în urma evaluării angajaților, a stabilit locul de muncă al fiecărui funcționar fiscal. În corespundere cu prevederilor Ordinului IFPS nr.61 din 10.02.2010, a fost modificată structura organizatorică a IFS teritoriale, principalele schimbări fiind înregistrate în structura IFS mun. Chișinău și IFS pe UTA Găgăuzia, prin dizolvarea oficiilor fiscale, iar în locul acestora s-au creat direcțiile administrare fiscală: Botanica, Buiucani, Centru, Rîșcani și Ciocana, respectiv, direcțiile administrare fiscală: Comrat, Vulcănești și Ceadîr-Lunga.

Activitatea și statutul Serviciului Fiscal de Stat sunt reglementate de Hotărîrea Guvernului nr. 1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activității organelor Serviciului Fiscal de Stat.

Prin aceasta a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor Serviciului Fiscal de Stat, care prevede sarcina, funcțiile, misiunea de bază, modul de organizare și alte atribuții importante ale conducerii și organelor fiscale. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 01.07.2014 cu privire la aprobarea stemei, drapelului, culorii corporative și a Regulamentului de utilizare a stemei, drapelului și culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, Serviciul Fiscal de Stat s-a ales cu semne distinctive individuale și cu deviza „În serviciul contribuabilului”.

Odată cu dezvoltarea organizațională a Serviciului Fiscal de Stat și a legislației fiscale, tot mai stringent se simțea necesitatea unui sistem informațional. Pe parcursul anilor, sistemul informațional s-a aflat în dezvoltare continuă. În 2009 a apărut necesitatea extinderii capacităților electronice și de către IFPS conform Hotărîrii Guvernului nr. 1065 din 19.09.2008 cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, a fost fondată Î.S. „Fiscservinform” care a devenit administrator al datelor Serviciului Fiscal de Stat.

Au fost dezvoltate și implementate un șir de sisteme informaționale automatizate care la moment constituie 56 servicii, întru susținerea contribuabililor.

Istoria dezvoltării Serviciului Fiscal de Stat a fost susținută de parteneri. În acest sens, o mare importanță în modernizarea Serviciului Fiscal de Stat reprezintă colaborarea cu alte instituții și organisme internaționale privind preluarea celor mai bune practici ale administrațiilor fiscale străine.

Un parteneriat de dezvoltare constructiv s-a realizat cu: Fondul Monetar Internațional; Banca Mondială; Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de nivel Înalt pentru Moldova (EUHLPAM) de comun cu PNUD; USAID în cadrul programului BRITE (Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător); Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA; Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA); Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ai Comunității Statelor Independente (CCCSF) și cu administrațiile fiscale din alte state.

Lista conducătorilor Serviciului Fiscal de Stat

 

Numele, prenumele

Perioada

BABOV Boris Dumitru

03.1990 – 08.1990

LUCHIAN Nicolae Ion

1990 – 1992

ISOPESCU Gheorghe Ion

1992 – 1995

PRISĂCARU Ion Vasile

1995 – 1998

2013 – 2016

BIVOL Nicolae Gheorghe

1998 – 1999

POP Mihail Ion

1999 – 2005

PUȘCUȚA Serghei Anatolie

2005 – 2008

2016 - prezent

LOGHIN Tatiana Nicolae

2008 – 2008

COADĂ Victor Gheorghe

2008 – 2009

PLATON Nicolae Gheorghe

2009 – 2012

VICOL Nicolae Alexandru

2012 – 2013

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: