Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

AVIZ cu privire la Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice: Inspector al Direcţiei control fiscal operativ din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice: Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice: Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău – 1 funcție temporar vacantă.
versiunea PDF
Aviz Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: Inspector al Direcției control fiscal post operațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice: Inspector al Direcției control fiscal postoperațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice: Inspector al Direcției asistență juridică din cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice: Inspector al Direcției control fiscal operativ în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de: Inspector al Direcției control fiscal post operațional din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de: Inspector al Secției asistență juridică din cadrul Direcției juridice a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcție vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de: Inspector al Secțiilor insolvabilitate din cadrul Direcției proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcție vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de: Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Secției deservire persoane juridice al Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcții temporar vacante)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun, Chișinău 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: