Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

AVIZ Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
AVIZ
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun.Chişinău (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de:
Inspector al Direcţiei control fiscal operativ din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud – 2 funcții temporar vacante (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 11 mai 2018 pînă la 30 mai 2018, ora 16.00
Inspector al Direcţiei organizare activități din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de:
Inspector al Direcției gestionare riscuri în cadrul Direcției generale managementul riscurilor - 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs:
Șef al Direcţiei dezvoltare informațională - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs:
Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs:
Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul din cadrul Direcției generale economie și finanțe 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector al Direcției gestionare bunuri confiscate în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector al Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcții temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice de Inspector al Direcției control fiscal post operațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău – 2 funcții temporar vacante
versiunea PDF
Aviz cu privire la Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Inspector al Direcției control fiscal postoperațional al Direcției administrare fiscală Centru – (1 funcție temporar vacantă) (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice de Inspector al Direcției control fiscal operativ în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice de Inspector al Direcției organizare activități din cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursul privind ocuparea funcției publice de Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcțiilor deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău – 2 funcții temporar vacante
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursul privind ocuparea funcției publice de Inspector al Direcției control fiscal operativ în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Direcţiei control fiscal operativ din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud – 2 funcții temporar vacante (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Direcției gestionare riscuri în cadrul Direcției generale managementul riscurilor 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală Centru - 1 funcţie vacantă (cu sediul mun. Chișinău)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: