Regulamente
Înapoi
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției examinarea cazurilor de încălcare fiscală de către marii contribuabili și recontrol
versiunea PDF
Regulamentul Direcţiei achiziţii publice şi gestionare patrimoniu a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
versiunea PDF
REGULAMENT cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
versiunea PDF
REGULAMENTUL Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
versiunea PDF
Regulament-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale
versiunea PDF
Regulament-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale
versiunea PDF
Regulament privind restituirea accizelor
versiunea PDF
REGULAMENT privind restituirea taxei pe valoarea adaugata
versiunea PDF
Regulament privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli
versiunea PDF
Regulament privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului
versiunea PDF
Regulament privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din incaperea de accize
versiunea PDF
Regulament privind crearea si functionarea birourilor de autodeservire a contribuabililor
versiunea PDF
Regulamentul privind conlucrarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat si Camerei Înregistrarii de Stat întru executarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007
versiunea PDF
REGULAMENTUL privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor
versiunea PDF
30 ianuarie 2008 Nr.77 Regulamentul cu privire la determinarea obligatiilor fiscale aferente impozitului pe venit.
versiunea PDF
30 ianuarie 2008 Nr.77 Regulamentul cu privire la determinarea obligatiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practica activitatea de întreprinzator.
versiunea PDF
30 ianuarie 2008 Nr.77 Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata din alte plati decît salariul.
versiunea PDF
Regulamentul cu privire la modalitatea executarii amnistiei fiscale
versiunea PDF
Regulament privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
versiunea PDF
nr.103 din 9 decembrie 2005 Regulament privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului si perfectarea rapoartelor asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor
versiunea PDF
  1 2 3   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: