Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Amenajore”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică SRL „Amenajore”, cod fiscal 1003600051617 faptul că a fost emisă decizia nr. 105/143 din data de 13.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Tamara Mihai tel:022 82-30-35, e-mail: tamara.mihai@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „SLECS-GROUP” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „SLECS-GROUP” , c/f 1017604001893, despre faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.218/1197 din 07.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Știrbu, tel. 024624977, e-mail: ala.stirbu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL“Sarmetal Prim” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Edineț, or. Edineț, str. Independenței, 101, pentru data de 5 iunie 2019, ora 09:00, bir. 310, SRL“Sarmetal Prim” c/f 1005600052951, pentru prezentarea documentelor în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada fiscală 01.01.2018-31.03.2019. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Știrbu, tel. 024624977, e-mail: ala.stirbu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Chateau”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Chateau”, c/f 1003600004668, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.127/887 din 14.05.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei : M.Moraru, tel: 022 82-32-45, e-mail: mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Majuran-Lux”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Majuran-Lux”, c/f 1003600001782, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.127/750 din 23.04.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei : M.Moraru, tel: 022 82-32-45, e-mail: mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Climate Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SC „Climate Service” SRL, cod fiscal 1007600049506, la Direcţia generală administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, șos. Hîncești 53, bir.702 la data de 28.05.2019, ora 14:30 pentru prezentarea documentelor necesare instituirii postului fiscal. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin.(5) din Codul Fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a citației : Gulica Alexandru, tel: 022 82-32-45, e-mail: alexandru.gulica@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI „Prodan Andrei” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Se citează II „Prodan Andrei”, c/f 1003600037422, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev 3A, pentru data de 10.06.2019, ora 1000, bir.310, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public.După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Ghilan Nadejda, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI „Prodan Andrei” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul ÎI „Prodan Andrei”, c/f 1003600037422, despre întocmirea actului de control nr. 1-825886 din 16.05.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public.După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Ghilan Nadejda, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL. „Glassgotrade” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Se citează S.R.L. „Glassgotrade”, c/f 1015600025994, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev 3A, pentru data de 10.06.2019, ora 1000, bir.310, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public.După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Ghilan Nadejda, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL. „Glassgotrade” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul SRL. „Glassgotrade”, c/f 1015600025994, despre întocmirea actului de control nr. 1-825994 din 16.05.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public.După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Ghilan Nadejda, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL RANA ALKAN TEXTIL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL RANA ALKAN TEXTIL, c/f 1016608000978, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr.0013355 din 11.04.19; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Silivestru Maria, Tel.026423537, e-mail: silvestru.maria @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Beauty by Danielle SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Beauty by Danielle SRL, c/f 1017600021875, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013213 din 15.04.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Smochina Daniela, Tel.022823316, e-mail: smochina.daniela@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I Elita Grosu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I Elita Grosu, c/f 1016602001777 faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014355 din 08.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: L.Covali, tel 078772797, e-mail liudmila.covali@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CONSIMPEX-PRIM SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică CONSIMPEX-PRIM SRL, c/f 1003600052957 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0012175 din 01.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-52, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CONSIMPEX-PRIM SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic CONSIMPEX-PRIM SRL, c/f 1003600052957 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-52, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tkacenko Natalia despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tkacenko Natalia mun. Chişinău, str. Decebal bd.89 ap. 212, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0012589 din 15.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Corsac Valeria tel. (022) 82-30-66, e-mail: valeria.corsac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Teleguz Nicolai despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Teleguz Nicolai mun. Chişinău, str. V. Belinski nr.59 ap.18 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0001296 din 07.02.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Garaz Valeriu tel. (022) 82-30-66, e-mail: valeriu.garaz@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sîrghi Dan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sîrghi Dan mun. Chişinău, str. Dacia bd.44 ap. 153, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0012141 din 26.03.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Corsac Valeria tel. (022) 82-30-66, e-mail: valeria.corsac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sadcovscaia Larisa despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sadcovscaia Larisa mun. Chişinău, str. N. Zelinski 5/7 ap.24 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0000570 din 19.01.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Garaz Valeriu tel. (022) 82-30-66, e-mail: valeriu.garaz@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Razloga Tamara despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Razloga Tamara mun. Chişinău, str. Mihail Sadoveanu,4/1, ap.87 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0012500 din 11.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Bahrin Constantin tel. (022) 82-30-68, e-mail: constant.bahrim@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: