Noutăți

18.03.2019

Serviciul Fiscal de Stat anunță: 2 mai 2019 este termenul limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice! 

Serviciul Fiscal de Stat dă start campaniei de informare a cetățenilor cu referire la termenul limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice.

13.03.2019

Peste 2 000 de contracte de locațiune înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în perioada lunilor ianuarie-februarie 2019 

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare activități de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile cu scopul de a asigura un nivel înalt de conformare al acestora.

12.03.2019

Angajații Serviciului Fiscal de Stat – instruiți în domeniul respectării climatului de integritate în cadrul instituțiilor de stat 

Angajații Serviciului Fiscal de Stat au fost instruiți în domeniul integrității funcționarilor de stat. Instruirile au fost desfășurate de Direcția securitate internă și anticorupție de comun cu angajații Centrului Național Anticorupție și au vizat 281 de angajați din cadrul tuturor subdiviziunilor SFS.

07.03.2019

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare! 

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019 survine termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobândite DUPĂ 30 iunie 2018.

06.03.2019

Serviciul Fiscal de Stat anunță circa 40 posturi fiscale pe țară la comercianții de flori 

În zilele de 6 – 7 martie, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza activitatea comercianților de flori vii de pe tot teritoriul țării.

05.03.2019

Atenție: reduceri considerabile la prima de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2019! 

Serviciul Fiscal de Stat informează titularii de patentă de întreprinzător și persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul că pot beneficia de 50 și, respectiv 60% reducere la achitarea în termen de pînă la 31 martie curent a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă. Această prevedere este stipulată de Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 nr. 301 din 30.11.2018, iar suma primei stabilite pentru anul 2019 constituie cifra de 4056 lei.

04.03.2019

Atenție! Contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă: 25 martie - Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit 

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data - 25 Martie (data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune).

01.03.2019

5,6 miliarde lei acumulate la Bugetul public național în primele 2 luni ale anului curent - creștere cu 473 milioane lei față de perioada similară a anului precedent 

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în lunile ianuarie-februarie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 9,2%.

28.02.2019

În atenția transportatorilor de pasageri din raza municipiului Chișinău: Serviciul Fiscal de Stat dă start acțiunilor de monitorizare pe acest segment! 

Agenții economici prestatori de servicii în domeniul transportului rutier de pasageri pe rutele municipale din or. Chișinău vor fi monitorizați de angajații SFS în perioada lunii martie 2019.

28.02.2019

Noi aspecte ce vizează informațiile necesare de a fi declarate de către contribuabili Serviciului Fiscal de Stat (Formele IPC 18 și IRM 19)  

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 22 februarie 2019 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-65 (art.364 a) a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.33 din 19 februarie 2019 prin care au fost aprobate unele modificări la Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017, urmare a modificărilor operate în unele acte legislative (Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr.13 din 15.02.2019).

Noutăţi 1 - 10 din 699
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: