23.06.2018
Vizualizari 4435
C O M U N I C A T privind reflectarea corectă a codului genului principal de activitate aferent versiuni CAEM (Rev.2) în Darea de seamă fiscală (forma IPC18)

Serviciul Fiscal de Stat atrage o deosebită atenție contribuabililor asupra corectitudinii completării, în Darea de seamă (forma IPC18), a codului  genului principal de activitate conform prevederilor ultimii versiuni a CAEM (Rev2), pentru a exclude cazurile de completare eronată a dării de seamă menționate.

Reiterăm că începând cu 01.01.2014, prin Hotărârea Colegiului Biroului National de Statistică nr.20 din 29.12.2009, a fost pus în aplicare Clasificatorul activităților din Economia Moldovei, Rev.2, substituind, astfel, Clasificatorul aprobat în anul 2005.

Prin urmare, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2015, contribuabilii urmează să completeze în dările de seamă fiscale în care se reglementează indicarea codului genului principal de activitate  codul aferent versiuni CAEM (Rev.2).

С О О Б Щ Е Н И Е о правильности отражения в налоговом Отчете (Форма IPC18) кода основного вида деятельности согласно новой версии КЭДМ (Рeд.2).

Государственная налоговая служба обращает особое внимание налогоплательщиков относительно правильности заполнения кода основного вида деятельности в Отчете (Форма IPC18) во избежание неправильного заполнения вышеназванного Отчета.

Напоминаем, что начиная с 01.01.2014, Решением Коллегии Национального бюро статистики №20 от 29.12.2009, вступил в действие Классификатор видов экономической деятельности Молдовы, (Ред.2), заменив таким образом Классификатор, утвержденный в 2005 году.

Следовательно, за налоговые периоды, начиная с 2015 г., налогоплательщики должны заполнять в налоговых отчетах, в которых требуется указание кода основного вида деятельности код деятельности, согласно паследней версии КЭДМ (Рev.2).

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 103 din 702 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: