26.06.2018
Vizualizari 2423
Rezultatele acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat în sfera închirierilor imobiliare în perioada ianuarie-mai 2018

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice care obțin venturi din darea în chirie a bunurilor imobiliare. În perioada ianuarie - mai 2018 SFS a realizat diverse activități pentru sporirea randamentului în acest segment al administrării fiscale.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat în acest interval de timp o campanie de informare a cetățenilor cu privire la prevederile legislației în vigoare în partea ce ține de darea în chirie/locațiune/arendă a bunurilor imobile, plasând 3.286 de pliante informative în locuri publice, instituții de stat, sedii ale Direcțiilor de deservire fiscală.

De asemenea, în cadrul acțiunilor realizate de autoritatea fiscală națională, au fost identificate 1.975 de persoane fizice proprietari care transmit în chirie bunuri imobile și au fost demarate  acțiuni de conformare față de ele.

În urma controalelor efectuate la persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, au fost calculate suplimentar la buget plăți de bază – 341,4 mii lei, penalități – 38,5 mii lei și amenzi în sumă de 13,5 mii lei.

Drept rezultat al acțiunilor întreprinse, în perioada ianuarie - mai 2018 s-a constat înregistrarea a 3.750 de contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile de către persoane fizice.

Reiterăm că persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile urmează să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute. Impozitul se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans, în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

Persoanele fizice care nu își onorează obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 99 din 699 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: