09.07.2018
Vizualizari 2761
Consiliul de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat

Recent a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Documentul stabilește procedura de organizare și funcționare a Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul SFS (în continuare Consiliu), atribuțiile, drepturile și obligațiile membrilor Consiliului, precum și procedura de examinare a contestațiilor.

Astfel, Consiliul de soluționare a disputelor este format din Președinte, șefii direcțiilor cu atribuții de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, de management a riscurilor, de examinare a contestațiilor și a subdiviziunii juridice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, precum și cel puțin 3 reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul fiscal, având între 7-9 membri.

Reprezentanții asociațiilor mediului de afaceri se includ în componența Consiliului în baza informației prezentate de Cancelaria de Stat, care selectează membrii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018.

Componența numerică și nominală a Consiliului se aprobă prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat.

În atribuțiile Consiliului intră:

a) examinarea contestațiilor depuse în conformitate cu prevederile art.274 (1 prim) din Codul fiscal;

b) examinarea actelor aferente cazului;

c) ținerea evidenței și sistematizarea Deciziilor emise în Consiliu;

d) depistarea situațiilor care pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat.

Consiliul activează sub formă de ședințe, care se convoacă în dependență de contestațiile depuse și care se consideră deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membrii Consiliului, prezența Președintelui Consiliului fiind obligatorie, iar în cazul absenței Președintelui, ședințele se amână dacă acesta nu poate fi substituit.

Este de menționat că, în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor se examinează doar contestațiile depuse în conformitate cu prevederile art.274 (1 prim) alin.(2) lit.a) din Codul fiscal.

Astfel, contestația se examinează în cadrul Consiliului în cazul în care persoana care contestă a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit art.274 (1 prim) alin.(6) din Codul fiscal și contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice și peste 250 000 de lei – pentru persoane fizice.

În cazul în care contestația nu întrunește condițiile respective, aceasta se examinează conform art.267–274 din Codul fiscal.

Contestația se depune în termen de până la 30 de zile de la data primirii actului administrativ contestat și se examinează în termen de 30 de zile din data depunerii contestației, cu posibilitatea prelungirii termenului de examinare cu încă cel mult 30 de zile calendaristice prin Decizia Președintelui Consiliului.

La solicitarea președintelui Consiliului, la ședință va participa inspectorul implicat în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta activează, care pot prezenta poziția și argumentele lor referitor la subiectul examinat de către Consiliu.

Contestația se examinează în ședința Consiliului, în cadrul dezbaterilor, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței și care reflectă poziția fiecărui membru al Consiliului prezent la ședință.

Membrii Consiliului se expun asupra subiectului examinat în ședință cu propuneri care au caracter de recomandare.

Decizia se adoptă de președintele Consiliului, după examinarea și expunerea opiniei și a propunerilor de recomandare a membrilor Consiliului.

Pe marginea contestației poate fi emisă una din următoarele decizii privind:

a) respingerea contestației și menținerea deciziei contestate;

b) satisfacerea parțială a contestației și modificarea deciziei contestate;

c) satisfacerea contestației și anularea deciziei contestate;

d) suspendarea executării deciziei contestate și efectuarea unui control repetat.

Notă: Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018. Art.274 (1 prim) din Codul fiscal reglementează examinarea contestațiilor în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 97 din 699 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: