28.02.2019
Vizualizari 2151
Noi aspecte ce vizează informațiile necesare de a fi declarate de către contribuabili Serviciului Fiscal de Stat (Formele IPC 18 și IRM 19)

      Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 22 februarie 2019 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-65 (art.364 a) a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.33 din 19 februarie 2019 prin care au fost aprobate unele modificări la Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017, urmare a modificărilor operate în unele acte legislative (Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr.13 din 15.02.2019).

      Astfel, unele modificări aprobate prin Ordinul nominalizat țin de structura formularului Dării de seamă forma IPC18. Completările operate la formularul menționat vizează introducerea în tabelul nr.3 din formularul nominalizat a două rânduri prin care persoanele care exercită independent profesiunea de medic sunt obligate să declare separat contribuțiile de asigurări sociale pentru asigurarea lor. Formularul tipizat al dării de seamă IPC18 modificat poate fi vizualizat accesând link-ul. Potrivit formularului menționat, urmează să se declare obligația aferentă impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale şi prime de asigurări obligatorii de asistentă medicală şi de către celelalte categorii de contribuabili care au obligația declarării acestora.

    Concomitent, relatăm că prin Ordinul nominalizat a fost aprobat formularul tipizat „Informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale” (forma IRM19), care va substitui formularul actual - forma DSA19. Informația menționată urmează să fie prezentată, potrivit noului formular aprobat forma IRM19, începând cu 1 aprilie 2019. Până la această dată contribuabilii care vor emite ordine de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal, de eliberare a angajatului urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația potrivit formularului tipizat forma DSA19 care se prezintă în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă.

   Totodată, informația declarată prin darea de seamă DSA19 (aferent eliberării din funcție a angajaților și suspendarea contractelor de muncă) se va declara suplimentar şi prin tabelul nr.2 din Darea de seamă forma IPC18, concomitent cu informația despre angajarea persoanelor fizice în luna de gestiune. Ultima perioadă de declarare a informației aferente angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă prin tabelul nr.2 din Darea de seamă forma IPC18 este luna martie 2019, cu termenul de prezentare către 25 aprilie 2019.

   Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25 (apel gratuit).

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 29 din 718 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: