07.03.2019
Vizualizari 1922
În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare!

     Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019 survine termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobândite DUPĂ 30 iunie 2018.

   Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întîrziere se va aplica penalitate de 0,0329% per zi.

   NOTĂ: Obligația de achitare a acestui tip de impozit revine persoanelor juridice și/sau celor fizice, proprietari ai bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri) sau posesori ai acestora, în condițiile stipulate de prevederile art. 277 alin. (1) lit. b) – f) din Codul fiscal, după cum urmează:

    - arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

    - deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

    - arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

    - locatarii bunurilor imobiliare

    – în cazul contractului de leasing financiar;

    - arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 23 din 718 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: