• Categoria persoanei:
 • Tipul serviciului:
 • Certificat de înregistrare în calitate de subiect impozabil cu accize
  "Agenţii economici care sînt obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori de accize se adresează la inspectoratul fiscal de stat la care sînt luaţi în evidenţă cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, (modelul stabilit în anexa nr.1. a Hotărîrii Guvernului). În cererea de solicitare a certificatului de acciz agentul economic indică denumirea (numele, prenumele), adresa juridică şi datele cu privire la licenţa eliberată de organele de resort. În rubrica “Datele cu privire la licenţă”, pentru agenţii economici cărora li s-au eliberat mai multe tipuri de licenţe ce ţin de prelucrarea şi/sau fabricarea (inclusiv comercializarea) mărfurilor supuse accizelor, pentru fiecare gen de activitate se indică numărul licenţei, data eliberării şi termenul de valabilitate."
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Cerere de solicitare a certificatului de acciz, ( Ordinul SFS nr.227 din 25.07.2017 cu privire la aprobarea formularului Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize) La cererea de solicitare a certificatului de acciz, agentul economic anexează schema (planul) amplasării încăperii de acciz, precum şi aduce la cunoştinţă inspectoratului fiscal de stat formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la manipularea lor dintr-un loc al încăperii de acciz în altul, înscriindu-le pe verso-ul cererii (asigurarea încăperii cu pază; lipsa posibilităţilor de pătrundere în încăperea de acciz a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte; procedura de documentare, evidenţă şi control a mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor în afara încăperii de acciz; prezenţa normelor la pierderi privind producerea mărfurilor supuse accizelor; modul de transportare a mărfurilor supuse accizelor etc.).
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Direcțiile deservire fiscală din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală
  Programul de prestare a serviciului:Luni - Vineri, 8:00-17:00.Pauză 12:00-13:00
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Acte normative:Art.126 şi art.127 al Codului fiscal; Ordinul SFS nr.227 din 25.07.2017 cu privire la aprobarea formularului Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize; Ordinul MF nr.11 din 16.01.2017 despre aprobarea formularului Declaraţiei privind accizele şi a Modulului de completare a ei; Ordinul MF nr.17 din 27.01.2017 despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz şi a modulului de completare a acestuia
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Declaraţie electronică pentru persoane fizice
  Serviciul oferă tuturor persoanelor fizice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii electronice. Serviciul reprezintă un instrument eficient atît de creare, verificare şi transmitere a declarațiilor privind impozitul pe venit completată manual și precompletată automat de sistem conform datelor prezentate de angajatori prin intermediul rețelei internet, fără necesitatea de deplasare la organul fiscal cît și de creare, verificare și transmitere a cererilor de restituire a impozitului pe venit achitat în plus.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Persoana fizică care deţine semnătura electronică, primeşte acces automat la serviciul „Declaraţie electronică” după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin sistemul de autentificare M-Pass și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-lui www.servicii.fisc.md.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul Unic de Apel 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Acte normative:Titlul II Impozitul pe venit (art. 12-92) din Codul fiscal
  Accesarea serviciului: www.servicii.fisc.md/edec.aspx și www.sfs.md
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Declaraţie precompletată
  Serviciul este menit să modernizeze procesul de completare a declaraţiilor în regim atât on-line, oferind utilizatorilor-persoane fizice o interfaţă comodă care vine să diminueze timpul pentru completarea și depunerea declarației pe venit, cît și pe suport de hîrtie, fiind generată în baza datelor existente în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Serviciul dat este oferit personelor fizice, care sunt conectate la serviciul „Declaraţie electronică”, precum și în cazul adresării nemijlocite la organul fiscal cu prezentarea buletinului de identitate.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel, tel. 080001525 Direcțiile deservire fiscală din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an. Serviciul fizic: Luni-Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Accesarea serviciului: www.servicii.fisc.md/edec.aspx
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Eliberarea/Schimbarea Certificatului de înregistrare în calitate de plătitor a TVA
  "Certificatul de plătitor al TVA se eliberează subiecților înregistrați în calitate de plătitori ai TVA în corespunderile cu cerințele art. 112 din Codul fiscal. Schimbarea Certificatului de înregistrare a agenţilor economici ca plătitori ai TVA poate fi realizată în următoarele situații:
  1. Reorganizarea formei organizatorico-juridice;
  2. Modificarea denumirii agentului economic;
  3. Schimbarea tipului de activitate economică, etc."
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Cerere în formă liberă, doar în cazul în care se solicită eliberarea copiei
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Direcțiile deservire fiscală din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală
  Programul de prestare a serviciului:Luni - Vineri,8:00-17:00.Pauză 12:00-13:00
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Acte normative:Art.112 al Codului fiscal,Ordinul SFS nr.93 din 15.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare fiscală la compartimentul TVA, cu modificările şi completările ulterioare
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Fișa imobilului
  Serviciul reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Informaţia cu privire la bunurile imobiliare se va extrage din baza de date a SIA “Cadastru fiscal”, efectuându-se pentru codurile fiscale înregistrate pe portalul servicii.fisc.md, din profilul utilizatorului. Serviciul este integrat cu serviciul MPay ceea ce permite achitarea concomitentă în regim on-line a impozitului pe bunurile imobile. Pentru a vedea cum poate fi achitat on-line impozitul pe bunirile imobile accesați ghidul de utilizare.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Persoana fizică care deţine semnătura electronică, primeşte acces automat la serviciul „Fișa imobilului” după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin sistemul de autentificare M-Pass și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-lui www.servicii.fisc.md
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul Unic de Apel 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Oferirea consultației în formă scrisă
  Oferirea explicaţiilor privind corectitudinea aplicării de către contribuabili a prevederilor legislaţiei fiscale.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, petițiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petiționarului nu se examinează. Petițiile trebuie sa fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele si domiciliul. Petițiile în forma electronica conțin informații privind numele, prenumele, domiciliul si adresa electronica a petiționarului.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: MD-2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9 e-mail: mail@sfs.md
  Programul de prestare a serviciului:Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit. Petiţiile se examinează de către Serviciul Fiscal în termen de 30 de zile lucrătoare, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării
  Acte normative:Codul fiscal aprobat prin Legea Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.97
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Oferirea consultației telefonice prin intermediul Centrului Unic de Apel
  În vederea asigurării colaborării eficiente între Serviciul Fiscal şi societatea civilă, sporirea transparenţei în activitatea zilnică, precum şi oferirea informaţiilor de interes public, Serviciul Fiscal acordă consultații telefonice prin intermediul Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat cu numărul unic de telefon 080001525. La linia de informare se acordă consultații profesioniste şi operative ce vizează aplicarea legislației fiscale, calcularea și achitarea impozitul pe venit, taxei pe valoare adăugată și accize, taxele locale și patenta de întreprinzător și alte întrebări de ordin tehnic.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Nu sunt documente necesare pentru prestarea acestui serviciu doar comunică Codul fiscal al întreprinderii sau a persoanei fizice care s-a adresat la Centrul unic de apel.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul Unic de Apel 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Luni - Vineri,8:00-17:00.Pauză 12:00-13:00
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Acte normativeCodul fiscal aprobat prin Legea Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.97
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Restituirea automatizată a impozitului pe venit achitat în plus
  Reprezintă alternativa electronică a procesului de restituire a impozitului pe venit achitat/reținut în plus și se prezintă drept modalitate simplificată de solicitare și recepționare a supraplății impozitului pe venit fără a intra în contact cu oficialii fiscali prin intermediul serviciului ”Declarație electronică pentru persoane fizice”.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Acces liber la serviciu pe portalul www.sfs.md și www.servicii.fisc.md
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul Unic de Apel 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Accesarea serviciului: www.servicii.fisc.md/edec.aspx și www.sfs.md
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Verificarea obligațiunii fiscale pentru persoane fizice
  Serviciul oferă informaţii cu privire la venitul şi impozitul pe venit la sursa de plată, permite verificarea acestora cu datele indicate de către cetăţean în declaraţia CET, precum şi calcularea sumei impozitului pe venit spre achitare sau suma impozitului pe venit în plus achitată.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Persoana fizică care deţine semnătura electronică, primeşte acces automat la serviciu după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin sistemul de autentificare M-Pass și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-lui www.servicii.fisc.md
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul Unic de Apel 080001525 www.sfs.md www.servicii.fisc.md
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: