Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Zatirco Victor /„Tex-Auto Pit” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Se citează Zatirco Victor /„Tex-Auto Pit” SRL, c/f 1008600053719/ la Direcția deservire fiscală Botanica, mun. Chișinău str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 18 iulie 2019, ora 10:00, pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Tex-Auto-Pit” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Tex-Auto-Pit” SRL, c/f 1008600053719, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-825078 din 04.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cusursuz Vitali /„Champ Auto” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Se citează Cusursuz Vitali /„Champ Auto” SRL, c/f 1016600033884/ la Direcția deservire fiscală Botanica, mun. Chișinău str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 18 iulie 2019, ora 10:30, pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Champ Auto” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Champ Auto” SRL, c/f 1016600033884, faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-825075 din 04.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cecan Victor /„Carzar” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Se citează Cecan Victor /„Carzar” SRL, c/f 1015600031056/ la Direcția deservire fiscală Botanica, mun. Chișinău str. Teilor nr. 7/2, bir. 403, la data de 17 iulie 2019, ora 10:00 pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Carzar” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Carzar” SRL, c/f 1015600031056, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-825080 din 05.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Apostol Ana” Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Apostol Ana” Î.I., c/f 1006600057609, faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1-831594 din 27.05.2019, pivind rezultatele controlului. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristian Prisăcari, cristian.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Macovei Mihail” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Macovei Mihail” ÎI, c/f 1004600054305, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0005402 din 11.06.2018. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei resposabile: Marina Donțul, tel: 823149, e-mai: marina.donțul@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „HT INTERNATIONAL” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „HT INTERNATIONAL” SRL, c/f 1015611000375, adresa juridică: mun. Comrat, str.Pobeda, 58 of.302, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-649627 din 07.06.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calenderistice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tentchevici Valentina, tel. 0(291)21439, e-mail: valentina.tentchevici@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aida-Com & Co” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 14.06.2019
versiunea PDF
Se citează „Aida-Com & Co” SRL, c/f 1017600052060, la DGAF mun. Chișinău, mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 802, la data de 16.07.2019, ora 09:00 pentru prezentarea documentelor, informațiilor ce țin de activitatea contribuabilului pentru perioada A/2018-A/2019 în scopul determinării obligațiilor fiscale, pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificarii totale. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Liliana Șveț, tel. 022823099, e-mail: liliana.svet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LINKSIDE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 14.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LINKSIDE” SRL, c/f 1016600040552, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 118/1034AV din 06.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia Placinta, tel. 022-82-31-56, lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Chirița Svetlana” Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 14.06.2019
versiunea PDF
Se citează „Chirița Svetlana” Î.I., c/f 1012607003664, la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, bir. 404, la data de 04.07.2019, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul Fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Bulgari, tel. 069119348 e-mail: igor.bulgari@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Tehnoart-Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 14.06.2019
versiunea PDF
Se citează ,,Tehnoart-Service” SRL, c/f 1003600043148, la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 803, la data de 02.07.2019 ora 09:00, bir. 803, pentru prezentarea documentelor primare și contabile privind activitatea întreprinderii pentru perioadele fiscale L/01/2018-L/05/2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruie drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victoria Mușumanscaia, tel. 022823236, e-mail: vica.musumanscaia@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Carnals Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 14.06.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică S.C. „Carnals Grup” SRL, c/f 1004600058853, faptul că a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare a legislației cu nr.105/75 din data de 07.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Prisăcaru Raisa, tel: 022 82-30-17, e-mail: raisa.prisacaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ultra Construct” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ultra Construct” SRL, c/f 1011602000775, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013939 din 20.05.2019, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobet, tel. 069436020, e-mail ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Silis Anatoli Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Silis Anatoli Vladimir, mun. Bălți, str. Independentei 100 ap.24, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014526 din 29.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobet, tel. 069436020, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Nichiforeac Grigori despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Nichiforeac Grigori, r-ul Falesti s. Hiliuti, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014442 din 11.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Dulgher, tel 023152275, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „RUSETKAYA & CO” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.06.2019
versiunea PDF
Se citează „RUSETKAYA & CO” SRL, c/f 1014600042840, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 53, bir. 708, la data de 23 iulie 2019 ora 14:30 pentru participarea la examinarea cazului de încălcare a legislației. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit de art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Lilia Placinta, tel. 022-82-31-56, e-mail: lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Rusetkaya & Co” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Rusetkaya & Co” SRL, c/f 1014600042840, faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-693232 din 30.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) Cod fiscal în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice din data comunicării actului, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Lilia Placinta, tel. 022-82-31-56, e-mail: lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Bolgari Goup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Bolgari Goup” SRL, c/f 1018600015190, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-830179 din 20.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Alexandru Gulica, tel: 022 82-32-45, e-mail: alexandru.gulica@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: