Anunţuri
Înapoi
Serviciul fiscal de Stat comunică S.C „Clemicom” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C „Clemicom” SRL, c/f 1007609001026, faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0019951 din 12.11.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Maria Peru, tel: 823313, e-mail: maria.peru@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică „Petrachi Boris” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Petrachi Boris” ÎI, c/f 1003606009506, faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0019342 din 16.10.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Lazir Inga, tel: 068784960, e-mail: inga.lazir@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică Toma Rodica Ștefan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Toma Rodica Ștefan, domiciliu îm r. Anenii Noi, s. Floreni, str. Chișinău nr.1 ap.11 faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0019913 din 23.10.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Lavric, tel: 823313, e-mail: valentina.lavric@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică „ALINTUL TAU” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ALINTUL TAU” SRL, c/f 1013606000788, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0019981 din 18.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grăjdieru Tatiana, Tel.022823148, e-mail: grajdieru.tatiana @sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Lupașcu Galina Nicolae despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lupașcu Galina Nicolae, domiciliu r-ul Ilaoveni s.Mileștii Mici, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0020173 din 12.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grăjdieru Tatiana, Tel.022823148, e-mail: grajdieru.tatiana @sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „ANCRIJOR” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ANCRIJOR” SRL, c/f 1014606002815, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr.0019980 din 18.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Godenciuc Tatiana, Tel.022823148, e-mail: godenciuc.tatiana @sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Gorincioi Maria Alexandr despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gorincioi Maria Alexandr domiciliu r-ul Nisporeni s.Brătuleni, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0019900 din 12.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Godenciuc Tatiana, Tel.022823148, e-mail: godenciuc.tatiana @sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „EXPERT IMPORT AUTO” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „EXPERT IMPORT AUTO” SRL, c/f 1018600046628, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr.0019851 din 01.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grosu Ștefan, Tel.024324489, e-mail: grosu.stefan @sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „VICTOR-SANDU” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VICTOR-SANDU” SRL, c/f 1018606000417, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr.0020180 din 14.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grosu Ștefan, Tel.024324489, e-mail: grosu.stefan @sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Corețchi Vasile Constantin despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Corețchi Vasile Constantin, adresa r-ul Srășeni str.Ștefan cel Mare nr.16 ap.19, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0019890 din 11.11.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grosu Ștefan, Tel.024324489, e-mail: grosu.stefan@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică „MEDAGROPRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Se citează „MEDAGROPRIM” SRL, c/f 1016604002505, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 110 la data de 12.12.2019, ora 14:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Silvestru Maria, Tel.026423537, e-mail: Silvestru.maria@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Gheorghiță Rodica despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează pe dna Gheorghiță Rodica pe data de 03.01.2020, orele 14-00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 708, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la AO “Centrul Filantropic Steaua de Cristal”, cod fiscal 1014620007337,în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Datele de contact ale persoanei responsabile: Maria Alexandreanu, tel. 022823099, e-mail: maria.grusca@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică AO „Centrul Filantropic Steaua de Cristal” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică AO „Centrul Filantropic Steaua de Cristal”, cod fiscal 1014620007337, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 3-585661 prelungit pe formularele 3-585662, nr. 3-585663 din 06.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Maria Alexandreanu, tel. 022823171, e-mail: maria.grusca@sfs.md .
Serviciul fiscal de Stat comunică Gareț Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Se citează Gareț Ivan, dom. or.Fălești, str.Ștefan cel Mare nr.2, la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, pentru data de 10.01.2020, ora 14:00, biroul nr. 301, pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Evghenia Puica-Gurău /tel. 023160173/ e-mail: evghenia.puica-gurau@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „Unicalauto” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Unicalauto” SRL, c/f 1008600042526, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/2399 din 29.11.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Popescu Eugeniu, tel: 022 82-31-87, e-mail: eugeniu.popescu@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Dostan Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Se citează ,,Dostan Prim” SRL, c/f 1016602005203 la DDF Bălți, amplasată pe adresa mun. Bălți, str. Șt. cel Mare și Sfînt nr.128 pentru data de 16.01.2019, ora 09.00, bir.204 pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Dostan Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunicăn ,,Dostan Prim” SRL, c/f 1016602005203 faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-834206 prelungit pe formularul nr.1-834207 din data de 06.12.2019 În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Oxnic –Market” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Se citează SRL,,Oxnic - Market’’, c/f 1017602000283 la DDF Bălți, amplasată pe adresa mun. Bălți, str. Șt. cel Mare și Sfînt nr.128 pentru data de 16.01.2019, ora 09.00, bir.204 pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Oxnic –Market” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 10.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Oxnic –Market” SRL, c/f 1017602000283 faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-834208 prelungit pe formularul nr.1-834209 din data de 06.12.2019 În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „DEUS-VIN” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „DEUS-VIN” SRL c/f 1002600031412 despre emiterea deciziei nr. 204/168 din 06.11.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nicolae Teleaga, tel: 022-82-31-40, e-mail: nicolae.teleaga@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: