Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „La Vita Cosmetix” S.R.L despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „La Vita Cosmetix” S.R.L, c/f 1002600045226, despre emiterea deciziei nr. 47/19 din 14.08.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Claudia GOJAN, tel: 022-82-31-02, e-mail: claudia.gojan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL CLUJEANUL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SRL CLUJEANUL, cod fiscal 1013602000355la DGAF Nord, cu sediul la mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 13.09.2019, ora 10oo, bir. 309, pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Diana Muntean, tel. 023152285 e-mail: diana.muntean@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ANDRIFLOR despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SRL ANDRIFLOR, cod fiscal 1003607007370 la DGAF Nord, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 13.09.2019, ora 10oo, bir. 309 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Pastusac, tel. 025024939 e-mail: igor.pastusac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL CAROLINA FARM despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SRL CAROLINA FARM cod fiscal 1015602000348 la DGAF Nord, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 13.09.2019, ora 10oo, bir. 309, pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victor Scorpan, tel. 060821047 e-mail: victor.scorpan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ustenco Galina despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ustenco Galina, mun.Bălți str.Ivan Konev 23 ap.37 faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014713 din 26.07.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Evelina Rubliuc, tel 023160166, e-mail evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Burlacu Tudor G.Ț. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează Burlacu Tudor G.Ț. c.f. 2221504, faptul că a fost întocmită Hotărîrea seria AH nr.00014773 din 04.07.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Adela Știrbul, tel: 078802243, e-mail:adela.stirbul@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. Mirmax Europrodus SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. Mirmax Europrodus SRL c/f 1006602007332, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014848 din 16.07.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ceban Andrei, tel (0231) 60318, e-mail andrei.ceban@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Lesigo Logistic” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Lesigo Logistic” SRL, cod fiscal 1015600024713 faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-837461 din 29.07.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”M.H.Grup” SRL. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”M.H.Grup” SRL., c/f 1009600034928, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/1424 din 25.07.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,, Cipgrup Invest” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică agentului economic ,, Cipgrup Invest” S.R.L. c/f 1012600001409 despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 167/105 din data de 12.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Alina Cojocaru, tel: 022 82-30-16, e-mail: alina.cojocaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,, Car Decor” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică agentului economic ,, Car Decor” S.R.L. c/f 1002600031674 despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 130 din data de 01.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Alina Cojocaru, tel: 022 82-30-16, e-mail: alina.cojocaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,, Alevad Lux” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică agentului economic ,, Alevad Lux” S.R.L. c/f 1016600033840 despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 129/105 din data de 01.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Alina Cojocaru, tel: 022 82-30-16, e-mail: alina.cojocaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IRG PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Se citează „IRG PRIM” SRL, c/f 1008600008513, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos Hîncești 53, bir. 819, la data de 12 septembrie 2019 ora 09:00 pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea întreprinderii pentru perioada 01.01.2018-31.07.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Rașid Mstoev tel. 022-82-32-95, e-mail: rasid.mstoev@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Casa Pescarului” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SRL „Casa Pescarului”, cod fiscal 1008600026946, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 267 sau la Direcţia deservire fiscală Dubăsari, pe adresa r. Dubăsari, s. Cocieri, str. Vasile Lupu, nr. 28, bir. anticamera la data de 12.09.2019, ora 15:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Valeriu Busuioc, valeriu.busuioc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Expoterm Grup” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SRL „Expoterm Grup”, c.f. 1003600011587, dnul Ilcenco Evghenii, pe data de 30.08.2019, ora 09:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 807, pentru a prezenta documentele contabile, dările de seamă, ce țin de activitatea contribuabilului nominalizat pentru anii 2018-2019 pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării totale. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Lilia Balagura, tel. 022823254, e-mail: lilia.balagura@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Suvenir Tradițional” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.08.2019
versiunea PDF
Se citează „Suvenir Tradițional” SRL, c/f 1015600020689, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev 3A, pentru data de 06.09.2019, ora 1000, bir.305, pentru participarea la examinarea deciziei cu privire la anularea înregistrării ca subiect al impunerii cu T.V.A. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Rodica Radu, tel: 022 82-31-41, e-mail: rodica.radu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aqua Market” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.08.2019
versiunea PDF
Se citează „Aqua Market” SRL, c/f 1009600016942, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev 3A, pentru data de 06.09.2019, ora 0900, bir.305, pentru participarea la examinarea deciziei cu privire la anularea înregistrării ca subiect al impunerii cu T.V.A. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Rodica Radu, tel: 022 82-31-41, e-mail: rodica.radu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Suvenir Tradițional” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul „Suvenir Tradițional” SRL, c/f 1015600020689, despre întocmirea actului de control nr. 1-836018 din 26.07.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Rodica Radu, tel: 022 82-31-41, e-mail: rodica.radu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aqua Market” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul „Aqua Market” SRL , c/f 1009600016942, despre întocmirea actului de control nr. 1-836019 din 26.07.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Rodica Radu, tel: 022 82-31-41, e-mail: rodica.radu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I DUCAN MOCANU despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunica Î.I DUCAN MOCANU, c/f 1005603002511 r-n Cantemir, s. Ciobalaccia, faptul că a fost întocmită Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 35 din 05.08.2019. În conformitate cu prevederile art.268-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Andrian Surdu, tel: (0273)2-21-65, andrian.surdu@sfs.md.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: