Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Sami Emil Impex” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Sami Emil Impex” SRL, cod fiscal 1017600028140 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/87 din 20.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică O.P. “ITS Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică O.P. “ITS Grup” SRL, cod fiscal 1006600010983 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/58 din 01.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Outox Worldtrade” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Outox Worldtrade” SRL, cod fiscal 1017600009260 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/79 din 07.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Outox Production” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Outox Production” SRL, cod fiscal 1017600009318 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/78 din 07.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. “Gudman-Auto” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. “Gudman-Auto” SRL, cod fiscal 1005600055815 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/71 din 19.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Forotrans Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Forotrans Grup” SRL, cod fiscal 1007600040466 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/88 din 20.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică “RB Energy Drinks” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “RB Energy Drinks” SRL, cod fiscal 1016600020239 faptul că a fost întocmită decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.103/77 din 07.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. . Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel:022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Istrati Mihai Gheorghe” G.T. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Istrati Mihai Gheorghe” G.T., c/f 34844484, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-833286 din 06.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nagherneac Alexandr, tel: 022 82-32-45, e-mail: alexandr.nagherneac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică GȚ „Istrati M.G.S.Mascauti” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică GȚ „Istrati M.G.S.Mascauti”, c/f 34844484, despre faptul că a fost întocmit următorul act: nr. 1-833282 din 06.06.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: M.Moraru, tel: 022 82-32-45, e-mail: mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Goga Natalia” I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Goga Natalia” I.I., c/f 1014600032791, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-830248 din 27.02.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Gulica Alexandru, tel: 022 82-32-45, e-mail: alexandru.gulica@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Grifon Impex” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Grifon Impex” SRL, c/f 1003600026516, despre faptul că a fost întocmit următorul act: nr. 1-830245 din 28.05.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : R.Botnaru, tel: 022 82-32-45, e-mail: roman.botnaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,SOMSNV” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,SOMSNV” SRL, c/f 1015600033887, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.127/981 din 28.05.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei : D.Gîrbu, tel: 022 82-32-45, e-mail: dumitru.girbu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ecomixt-Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ecomixt-Grup” SRL, c/f 1008604003550, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013768 din 24.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ivasiuc Eugeniu” Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ivasiuc Eugeniu” Î.I., c/f 1008604006263, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013952 din 20.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ghilas Edgar” Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ghilas Edgar” Î.I., c/f 1007607003266, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013774 din 24.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Casianova Elena Nicolai despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Casianova Elena Nicolai, mun.Bălți, str.Boris Glavan, 39 ap.24 faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013970 din 23.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Barvițcaia, tel 078146930, e- Natalia .Barvițcaia @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Teodor Golban /,,Teptrans Prim” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la ,,Teptrans Prim” SRL, c/f 1017600033010 citează dnul Teodor Golban la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 815 la data de 28 iunie 2019, ora 14:00. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislație va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentant). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile:Vitalie Rîmeș, tel. 022823025, e-mail: vitalie.rimes@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică„CUBAJ PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CUBAJ PRIM” SRL, cod fiscal 1010600020134, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.118/971AV din 24.05.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia Placinta, tel. 022-82-31-56, lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aviatur Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Aviatur Grup” SRL, c/f 1011600008490, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.119/1015AV din 04.06.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Voina, tel. 82-30-97, e-mail: natalia.voina@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ICS „Bahass Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ICS „Bahass Grup” SRL, c/f 1006600063668, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0015900 din 19.04.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei resposabile: Eugen Mereacre, tel: 823149, e-mai: eugen.mereacre@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: