Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ursu Cristina Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ursu Cristina Î.I., c/f 1006609005094, că a fost întocmită Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0019967 din 12.11.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Maria Nasu, tel: 069697389, e-mail: maria.nasu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Svetlana Morari Î.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Svetlana Morari Î.I., c/f 1006606008463, că a fost întocmită Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0019965 din 12.11.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Maria Nasu, tel: 069697389, e-mail: maria.nasu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bolgari Dumitru Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet. Bolgari Dumitru Andrei domiciliat în rl. Grigoriopol, sat. Tașlîc, despre faptul că a fost întocmit Decizia asupra cazului de încălcare fiscală nr. 106/123 din 13.01.2020 În conformitate cu prevederile art.268 și 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de către SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile, să constete la SFS ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Carolina Mofluz, tel: 022 82-31-37, e-mail: carolina.mofluz@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. „TANUTA&COMPANY,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul I.M. „TANUTA&COMPANY,, SRL c/f 1008600022188 despre adoptarea deciziei nr.270 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS MP-55LD numărul de fabricație MD00904959, numărul de înregistare atribuit de SFS 1302017231. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ROYAL CORP,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „ROYAL CORP,, SRL c/f 1016600006147 despre adoptarea deciziei nr.280 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model ORGTECH MINI G numărul de fabricație OT00505350, numărul de înregistare atribuit de SFS G702023747. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „REAL-EXPORT,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „REAL-EXPORT,, SRL c/f 1010600042059 despre adoptarea deciziei nr.369 din 27.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model ORGTECH MINI D numărul de fabricație OT00503369, numărul de înregistare atribuit de SFS E202017973. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „NEROPRIM,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „NEROPRIM,, SRL c/f 1014600021760 despre adoptarea deciziei nr.277 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS DP 50P numărul de fabricație MD00801321, numărul de înregistare atribuit de SFS C202019578. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LOMBARD SMAD-M,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „LOMBARD SMAD-M,, SRL c/f 1016600012656, despre adoptarea deciziei nr.272 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model TREMOL SKL numărul de fabricație ZK00804730, numărul de înregistare atribuit de SFS F602022021. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. „LIBERTY GROUP,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul I.M. „LIBERTY GROUP,, SRL c/f 1008600061783 despre adoptarea deciziei nr.374 din 27.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS DP 50P numărul de fabricație MD00800072, numărul de înregistare atribuit de SFS C202013212. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „INVEST-ASIG,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „INVEST-ASIG,, SRL c/f 1009600029689 despre adoptarea deciziei nr.373 din 27.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS MP 55LD numărul de fabricație MD00903654, numărul de înregistare atribuit de SFS 1302014955. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică C.S.V. „FAVOLOSA,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul C.S.V. „FAVOLOSA,, SRL c/f 1015600008731, despre adoptarea deciziei nr.315 din 11.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS DP 500SV GPRS numărul de fabricație MD00610068, numărul de înregistare atribuit de SFS E402020745. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. „EXPERT DOCUMENT,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul I.M. „EXPERT DOCUMENT,, SRL c/f 1009600041043 despre adoptarea deciziei nr.275 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS DP 50D numărul de fabricație MD00701287, numărul de înregistare atribuit de SFS 1202011694. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „EVEREST MAXTRANS,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „EVEREST MAXTRANS,, SRL c/f 1010600005791 despre adoptarea deciziei nr.366 din 27.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model ORGTECH MINI numărul de fabricație OT00503042, numărul de înregistare atribuit de SFS 0902016274. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „BELLAGIO,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „BELLAGIO,, SRL c/f 1015600027518 despre adoptarea deciziei nr.273 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DATECS MP 55LD numărul de fabricație MD00910566, numărul de înregistare atribuit de SFS 1302022132. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ALACOM PLUS,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „ALACOM PLUS,, SRL c/f 1009600041571 despre adoptarea deciziei nr.269 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model ORGTECH MINI D numărul de fabricație OT00504580, numărul de înregistare atribuit de SFS E202020729. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „AB HARPUT,, SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „AB HARPUT,, SRL c/f 1014600033639 despre adoptarea deciziei nr.276 din 05.12.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model DAISY MICRO-C numărul de fabricație MD00000766, numărul de înregistare atribuit de SFS D202021764. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Fodor Valeria, tel.022-82-31-60, e-mail: valeria.fodor@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Nordtex Group” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL „Nordtex Group”, cod fiscal 1016600019884, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.116/2622/AV din 30.12.2019. În conformitate cu prevederile art.268 și art.269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Lilia Moșanu, tel. 022823025, e-mail: lilia.mosanu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Fly Ticket” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează SRL „Fly Ticket”, c/f 1016600036508, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 119/101 din 17.01.2020. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ludmila Ciobanu, tel. 82-30-97, e-mail: ludmila.ciobanu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Oem Bike Production” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Oem Bike Production”, c/f 1007600044615, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-842208 din 17.01.2020. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Lucia Codreanu, tel: 0 (22) 82-30-97, e-mail: lucia.codreanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ground Avia Partner” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Ground Avia Partner” SRL, c/f 1015600012268, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.119/107 din 20.01.2020. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lucia Codreanu, tel. 82-30-97, e-mail: lucia.codreanu@sfs.md.
  1 2 3 4 5  ...   
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: