Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Colibaba Irina Vladimir, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.09.2020
versiunea PDF
Se citează Colibaba Irina Vladimir, cu domiciliul în or. Drochia, str. Cecal nr.30 ap.18, la Direcția generală administrare fiscal Nord, cu sediul: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 128, pentru data de 24.10.2020, ora 10:00, bir. 301, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Victor Scorpan, tel: 060688885, e-mail: victor.scorpan@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Arcadie Bunu, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează pe dl Arcadie Bunu pe data de 27.10.2020, ora 14:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 808, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației comisă de către „Marcrispet” SRL, c.f.101560008351, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Lucia Codreanu, tel: 0 (22) 82 30 97, e-mail: lucia.codreanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Marcrispet” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Marcrispet” SRL c.f. 1015600008351, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-702971, prelungit pe blancheta nr. 5-702972 din 26.08.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lucia Codreanu, tel: 0 (22) 82 30 97, e-mail: lucia.codreanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Micu Tudor Nicolae, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Se citează contribuabilului Micu Tudor Nicolae, cu domiciliul în or. Călărași str.Bojole, stradela, 3 nr.2, ap.1, la Direcția deservire fiscală Călărași, amplasată pe adresa or.Călărași str.Alexandru cel Bun 130, pentru data de 08.10.2020 ora 10:00, biroul nr.1, pentru depunerea explicațiilor. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lupu Gheorghe, nr. telefon 02442065 gheorghe.lupu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MARKET TRANS INTERNATIONAL” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, „MARKET TRANS INTERNATIONAL” S.R.L., c/f 1016600024592, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 33/103 din 25.08.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Iuliana Muntean, tel: 022-82-32-09, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „OLI TOUR” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, „OLI TOUR” S.R.L., c/f 1016600040231, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 31/103 din 25.08.2020. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Iuliana Muntean, tel: 022-82-32-09, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Lombard V.T.B. SERVICE ” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lombard V.T.B. SERVICE S.R.L., c/f 1009600004257, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0023431 din 11.08.2020. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Peru Maria Tel.0(22)823027, e-mail: maria.peru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Redbrick Montare” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Redbrick Montare” S.R.L., cod fiscal 1018600011550, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-74 din 21.08.2020. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Office Five” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul S.R.L. „Office Five”, cod fiscal 1006600027123, despre întocmirea actului de control nr. 1-811119 din 22.09.2020. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Office Five” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Se citează S.R.L. „Office Five”, cod fiscal 1006600027123, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev nr. 3A, pentru data de 26.10.2020, ora 10:00, bir.310, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ Ahatina Design” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL Ahatina Design, c/f 1015600038435, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0026114 din 24.08.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Evelina Rubliuc, tel 023160166, e-mail: evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Succes-Pamir” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează „Succes-Pamir” S.R.L., cod fiscal 1003600103099, la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 701, la data de 15.10.2020, ora 14:30 pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sevciuc Stanislav Valeriu, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sevciuc Stanislav Valeriu, adresa r-ul Glodeni s.Baltata, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0015400 din 05.11.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Marina Dontul, Tel.0(22)823027, marina.dontul@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Surujiu Ivan Vladimir, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează persoana fizică Surujiu Ivan Vladimir, domiciliat pe str. Alecu Russo 63/4 ap.36 în conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației pe data de 22.10.2020 ora 14:00 la Serviciul Fiscal de Stat Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău MD-2028, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr.53, et.7 bir.708. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentat în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Irina Timoșenco tel. 022-82-31-62, e-mail: irina.timosenco@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Surujiu Ivan Vladimir, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Surujiu Ivan Vladimir, domiciliat pe str. Alecu Russo 63/4 ap.36 despre întocmirea actului de control nr.3-593772 prelungit pe formularul nr.3-593773 din 22.09.2020. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice din data comunicării, la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău MD-2028, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr.53, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Irina Timoșenco tel. 022-82-31-62, e-mail: irina.timosenco@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Capitonne” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL Capitonne, c/f 1014600034315, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0025461 din 07.09.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023160166, e-mail: violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Global Prestservice” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL Global Prestservice, c/f 1014600025713, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0026124 din 25.08.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023160166, e-mail: violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Work Travel Company” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL Work Travel Company, c/f 1014600019857, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0026123 din 25.08.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023160166, e-mail: violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Gama Modern” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL Gama Modern, c/f 1014600040075, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0025446 din 07.09.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023160166, e-mail: violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Intermax-Trans” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL Intermax-Trans, c/f 1014600034267, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0025455 din 07.09.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală arierate. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023160166, e-mail: violeta.nulman@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: