Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL SERALVIS- EXIM despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul, SRL SERALVIS- EXIM, c/f 1010602005544, despre întocmirea actului de control nr. 3-585279 din 10 IULIE 2020. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Liudmila Șandra, tel.0(249)24984, e-mail: liudmila.sandra@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Melsandra Agro” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.07.2020
versiunea PDF
Se citează la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, șos Hîncești nr. 53, pentru data de 28 iulie 2020, ora 10:00, biroul 807, „Melsandra Agro” S.R.L., c/f 1017600046676, Domnul Meleca Ion, pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea întreprinderii pentru perioada 10.11.2017-31.01.2020, întru efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda de verificare totală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Kirilciuk-Petrova, tel. 022-82-30-22, e-mail: valentina.kirilciuc-petrova@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Colibaba Irina Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Colibaba Irina Vladimir, domiciliată în or. Drochia, str. Cecal nr. 30 ap. 18 despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 216/544 din 12.06.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victor Scorpan, tel. 023152285, e-mail: victor.scorpan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Stoianov Victor Teodor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.07.2020
versiunea PDF
Se citează persoana fizică Stoianov Victor Teodor, domiciliu mun.Chişinău, or, Cricova str. Moldoviţa, nr.2, la Direcţia persoane fizice din cadrul Direcţiei generale administrare contribuabili mari, pe adresa mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.6 bir.515, pentru data de 31.07.2020, ora 11:00 –pentru prezentarea informaţiilor/ documentelor solicitate. Pentru neexecutarea cerinţelor din citaţia Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancţionează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Avetisova Tatiana, tel. 022-82-33-58, e-mail: tatiana.avetisova@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.A. „D.O.D.”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 13.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.A. „D.O.D.”, cod fiscal 1003600131168, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-42 din 18.06.2020. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Protransgaz CP” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Protransgaz CP” S.R.L., c/1004600035333, despre întocmirea actului de control nr. 1-810951 din 08.07.2020, cu privire la anularea statutului de plătitor T.V.A. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord, contribuabilul este în drept în termen de 15 zile calendaristice să conteste actul de control la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Nadejda Ghilan tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Crizantema de Aur ” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Crizantema de Aur” S.R.L., c/f 1002600006528, despre întocmirea actului de control nr. 1-810966 din 09.07.2020, cu privire la anularea statutului de plătitor T.V.A. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord, contribuabilul este în drept în termen de 15 zile calendaristice să conteste actul de control la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Nadejda Ghilan tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Buzulan Veaceslav, despre faptul că a fost întocmită următorea decizie:
din 09.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică cet. Buzulan Veaceslav, domiciliat în or.Ștefan Vodă, str.Constructorilor 4 ap.501,, faptul că a fost întocmit Actul de control nr. 5-699644 din 26.06.2020. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cosolovschi Ion, 022-82-33-09, ion.cosolovschi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică LAVRIC Serghei, despre faptul că a fost întocmită următorea decizie:
din 08.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică d-lui LAVRIC Serghei, domiciliat în or. Briceni, str. Mihai Eminescu nr. 83 ap. 3, despre faptul că a fost întocmită Decizia privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației nr. 218/30 din 11.06.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Sorina Pasat/ tel. 068322442/ e-mail: sorina.pasat@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Enbaev Nicolai, despre faptul că a fost întocmită următorea decizie:
din 07.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică dlui Enbaev Nicolai, domiciliat pe adresa MD-2071, mun.Chișinău, str.Liviu Deleanu, nr.3, bl.3, ap.33, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 120/606 din 27.05.2020. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Angela Voitic, tel. 022-82-31-89, e-mail: angela.voitic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI ”Gheorghiu Nadejda” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.07.2020
versiunea PDF
ServiciulFiscal de Stat informeazăcontribuabilul ÎI ”Gheorghiu Nadejda”, c/f1016602002866, despreîntocmireaactului de control nr. 3-584559 din 30 iunie 2020 . Înconformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, încaz de dezacord cu actul de control, contribuabilulesteobligatsăprezinteînscris, întermen de pînă la 15 zilecalendaristice, argumentareadezacordului, anexînddocumentele de rigoare. Înscrisulestenotificat public. Dupăexpirarea a 15 ziletermenulspecificatîncepesăcurgă, la expirareacăruiadrepturilemenționatevordecădea. Persoanaresponsabilă de comunicare a actului:Liudmila Șandra, tel.0(249)24984, e-mail: liudmila.sandra@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Apeo Media” S.R.L despre faptul că a fost întocmită următorea decizie:
din 04.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul S.C.„ Apeo Media ” S.R.L., c/f 1006600004382, despre întocmirea deciziei nr.106/04-19 din 02.07.2020, cu privire la anularea statutului de plătitor T.V.A. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord, contribuabilul este în drept în termen de 15 zile calendaristice să conteste actul de control la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Nadejda Ghilan tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Rodals Bakery Solutions” S.R.L despre faptul că a fost întocmit următoarea decizie:
din 04.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Rodals Bakery Solutions ” S.R.L., c/f 1004600019100, despre întocmirea deciziei nr. 106/04-20 din 02.07.2020, cu privire la anularea statutului de plătitor T.V.A. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord, contribuabilul este în drept în termen de 15 zile calendaristice să conteste actul de control la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Nadejda Ghilan tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Plahotniuc Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Plahotniuc Vladimir, domiciliat mun. Chișinău, str.Bulgară 41 ap.6, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Guțu Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.07.2020
versiunea PDF
Se citează la Direcția generală administrare fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, pentru data de 24.07.2020, ora 10:00, biroul nr. 409, Guțu Ivan, domiciliat pe adresa s. Grimăncăuți, r-l Briceni, pentru a prezenta informaţii veridice, documente, explicaţii şi/sau probe aferente venitului obținut în perioadele fiscale 2012 – 2018. În scopul înștiințării despre inițierea controlului fiscal, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția generală administrare fiscală Nord. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Pasat Sorina/ tel. 068322442/ e-mail: sorina.pasat@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Pasat Marian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică d-lui Pasat Marian, domiciliat în or. Bălți, str. Nicolae Iorga 22, ap. 99, despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 218/528 din 04.06.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Sorina Pasat/ tel. 068322442/ e-mail: sorina.pasat@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Agrici Igor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 02.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Agrici Igor, domiciliat la adresa: MD-2072 mun. Chisinau, str. Grenoble 259/6, ap. 34, despre adoptarea deciziei nr. 120/609 din 27.05.2020 asupra cazului de încălcare a legislației. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Onța Victoria, tel. 022-82-31-89, e-mail: victoria.onta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gareț Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 02.07.2020
versiunea PDF
Se citează la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, pentru data de 20.07.2020, ora 10:00, biroul nr.407, Gareț Ivan, dom.or.Fălești, str.Ștefan cel Mare nr.2, în legătură cu efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării tematice privind determinarea corectitudinii declarării veniturile obținute de la cîștigurile de noroc în perioada A/2017. Pentru executarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform art.253 alin.5 din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Evghenia Puica-Gurău /tel. 023160173/ e-mail: evghenia.puica-gurau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sari Evghenii despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 02.07.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Sari Evghenii domiciliat mun. Chișinău, str.Pentru Movilă 23 bl.3 et.3, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194.

 Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică Zubcov Ivan Chiril despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 01.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Zubcov Ivan Chiril or.Cimislia, s.Mihailovca faptul că, la data de 27.02.2020, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 168952 din 27.02.2020, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 4400 lei, conform art. 263 alin. (1) din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: M.Moraru, mariana.moraru@sfs.md
  1 2 3 4   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: