Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Euro Parteners Consulting” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Euro Parteners Consulting” SRL, c/f 1017600002892, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-835603 din 10.10.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Aurica Mîrzenco, tel. 022823248, e-mail: aurica mirzenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Air Investments” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Air Investments” SRL, c/f 1016600039392, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-835604 din 10.10.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Maria Bîrnaz, tel. 022823236, e-mail: maria.birnaz@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „K.L.M. Plus” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „K.L.M. Plus” SRL, c/f 1009600003227, sediul mun.Chișinău, str.Kiev nr.9/1 et.3, faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-799086 din 09 august 2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat în termen de pînă la 15 zile calendaristice,să prezinte în scris dezacordul la act, la Serviciul Fiscal de Stat, pe adresa mun.Chișinău, str.Constantin Tănase 9, anexînd documentele de rigoare . Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „COJOCARU ALBIN” I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „COJOCARU ALBIN” I.I., c/f 1015609001355, despre emiterea deciziei nr. 177 din 03.10.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel:(022) 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S „Fashion House Elena” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S „Fashion House Elena” SRL, c/f 1007600009270, despre emiterea deciziei nr. 62 din 23.08.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel:(022) 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „GAAMOT” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „GAAMOT” SRL, c/f 1016600020778, despre emiterea deciziei nr. 66 din 23.08.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel:(022) 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „MERSER-COM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „MERSER-COM” SRL, c/f 1005600051242, despre emiterea deciziei nr. 9 din 26.07.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel:(022) 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CAPȘUNA BIO SELECȚIE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CAPȘUNA BIO SELECȚIE” SRL, c/f 1013600037788, despre emiterea deciziei nr. 63 din 23.08.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel:(022) 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „RAILEAN- PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „RAILEAN- PRIM” SRL, c/f 1013608001376, despre emiterea deciziei nr. 64 din 23.08.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel:(022) 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Prezent Construct” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Prezent Construct” SRL, c/f 1016600026483, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-331 din 27.09.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sarmat” Î.S. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sarmat” Î.S., c/f 1003600019767, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-330 din 27.09.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Logistic Nord” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Logistic Nord” SRL, c/f 1015600010574, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-317 din 02.09.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Class A Management” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Class A Management” SRL, c/f 1017600007107, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.106/06-319 din 02.09.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „BRIOLIV-AGRO” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „BRIOLIV-AGRO” SRL, c/f 1011604000311, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015087 din 09.09.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobet, tel 02360166, e-mail ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „EXTRA IMOBIL GRUP” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „EXTRA IMOBIL GRUP” SRL, c/f 1007600072898, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013961 din 21.05.2019, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Anna Stati, tel. 0(249) 25039 e-mail: Anna.Stati@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cușnir Fiodor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cușnir Fiodor, mun.Bălți str.Bulgară 142 ap.4 faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015035 din 23.08.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Evelina Rubliuc, tel 023160166, e-mail evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Evamarket-Lux” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Evamarket-Lux” SRL, c/f 1017607004792, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015010 din 19.08.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Evelina Rubliuc, tel 023160166, e-mail evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Moltaj International” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică „Moltaj International” SRL, c/f 1008600061439, despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 236/105 din 30.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Bogdan Aliona, tel:022 82-30-18, e-mail: aliona.bogdan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Design-Glamour” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică „Design-Glamour” SRL, c/f 1015600038941, despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 234/105 din 30.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Bogdan Aliona, tel:022 82-30-18, e-mail: aliona.bogdan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Acadis-Impex” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.10.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică „Acadis-Impex” SRL, c/f 1003600128085, despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 258/105 din 03.09.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Bogdan Aliona, tel:022 82-30-18, e-mail: aliona.bogdan@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: