Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Portarescu Stela Nicolae, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Portarescu Stela Nicolae, adresa mun. Chișinău, str.Drumul Viilor 37 ap.5 la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.264, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilian Croitor, tel: 022 82-31-60 e-mail: lilian.croitor@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Peev Gheorghe Dumitru, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Peev Gheorghe Dumitru, adresa mun. Chișinău, str. M.Lermontov 122, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.255, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Veronica Țînțar, tel: 022 82-31-77 e-mail: veronica.tintar@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Muntean Nicolae Nicolae, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Muntean Nicolae Nicolae, adresa mun. Chișinău, str. Cristesti 3, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.255, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Veronica Țînțar, tel: 022 82-31-77 e-mail: veronica.tintar@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lisovschii Denis Nicolai, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Lisovschii Denis Nicolai, adresa mun. Chișinău, str. Ion Vatamanu 8, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.255, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Veronica Țînțar, tel: 022 82-31-77 e-mail: veronica.tintar@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ferraru Tatiana Nicolai, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Ferraru Tatiana Nicolai, adresa mun. Chișinău, str.Mihail Lomonosov 49/2 ap.37 la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.264, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilian Croitor, tel: 022 82-31-60 e-mail: lilian.croitor@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Danci Vasilisa Stepan, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Danci Vasilisa Stepan, adresa mun. Chișinău, or.Codru str.Soarelui 103 la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.264, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Cucereavîi, tel: 022 82-31-60 e-mail: cristina.cucereavii@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Burdienco Dmitri Serghei, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Burdienco Dmitri Serghei, adresa mun. Chișinău, str.Tighina 13 ap.4 la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.264, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilian Croitor, tel: 022 82-31-60 e-mail: lilian.croitor@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Anghel Olga Simion, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează Anghel Olga Simion, adresa mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 10/1 ap.73, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.256, la data de 25.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Serghei Arhipov, tel: 022 82-31-79 e-mail: serghei.arhipov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gareț Ivan, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.08.2020
versiunea PDF
Se citează la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, pentru data de 24.08.2020, ora 15:00, biroul nr. 301, Gareț Ivan, dom. or.Fălești, str.Ștefan cel Mare nr.2, pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Evghenia Puica-Gurău /tel. 023160173/ e-mail: evghenia.puica-gurau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Dirove-Centru”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat notifică SRL „Dirove-Centru”, c/f 1011600023534, despre emiterea Deciziei nr.166 din 23.07.2020 pe marginea contestației fără număr (intrare nr.7005-C din 24.06.2020), împotriva Deciziei nr.116/780/AV din 09.06.2020 asupra cazului de încălcare a legislației, emise de Direcția generală administrare fiscală mun.Chișinău, din motivul nerecepționării acesteia. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rita Uncu, rita.uncu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Autosprint” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează S.C. „Autosprint”, c/f 1005600035857, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 107 sau la Direcţia deservire fiscală Anenii Noi, pe adresa or. Anenii Noi, str. Chișinăului, nr. 6, bir. Anticamera, la data de 26.08.2020, ora 14:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mocanu Alin, md nr. telefon 823147, alin.mocanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,DANIGDIM-FRIGO” S.R.L.despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează la DGAF Nord, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.128, pentru data de 25.08.2020, ora 10ºº, bir. 305, Otel Vlad Mihail director ,,DANIGDIM-FRIGO” S.R.L., cod fiscal 1015607001144 pentru prezentarea documentelor în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare totală pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.07.2020. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Viorica Cașcaval tel.068093333 e-mail: viorica.cascaval@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Iacobeț Grigore Nichifor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Iacobeț Grigore Nichifor cu domiciliu: Republica Moldova, r-l Cantemir, s. Cania, str. Iu. Gagarin faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-699473 din 17.07.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Aliona Bratan, tel:(0293)2-02-69, e-mail: aliona.bratan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. „AGROPETRUC-PLUS” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. „AGROPETRUC-PLUS”, c/f 1010602004477 faptul ca a fost întocmită Decizia nr. 7 din 08.07.2020 privind radierea din evidența a echipamentului de casă și de control model ACLAS CRL, numărul de fabricație 48006794, numărul de înregistrare atribuit de SFS B957001716. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Pleșca Alexei, tel.0259-22360 e-mail: alexei.plesca@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Colibaba Irina Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 24.08.2020, ora 10oo, bir. 403, Colibaba Irina Vladimir, cu domiciliul în or. Drochia, str. Cecal nr.30 ap.18 , în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2018-31.10.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile : Victor Scorpan , tel. 060821047 , e-mail : victor.scorpan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Voronin Vladimir Nicolai despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează Voronin Vladimir Nicolai, adresa mun. Chișinău, Vlad Țepeș 11, ap. 2, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.256, la data de 24.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Luminița Moscalu, tel: 022 82-31-79 e-mail: luminita.moscalu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tcaci Galina Nicolae despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează Tcaci Galina Nicolae, adresa mun. Chișinău, bd.Constantin Negruzzi 2/2, ap. 88, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.256, la data de 24.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Serghei Arhipov, tel: 022 82-31-79 e-mail: serghei.arhipov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Talmaci Adrian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează Talmaci Adrian, adresa mun. Chișinău, str. Anton Crihan, 9A ap. 4, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.256, la data de 24.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mihaela Drăguța, tel: 022 82-31-79 e-mail: mihaela.draguta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Simon Victoria Ion despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează Simon Victoria Ion, adresa mun. Chișinău, str. Malina Mica,70 bl. 2 ap. 25 la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.264, la data de 24.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Cucereavîi, tel: 022 82-31-60 e-mail: cristina.cucereavii@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Podolina Tamara Gheorghe despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.08.2020
versiunea PDF
Se citează Podolina Tamara Gheorghe, adresa mun. Chișinău, str.Vîlcele 5, la Direcţia generală administrare fiscală mun.Chișinău, pe adresa mun. Chişinău, str.M.Varlaam 65A, bir.256, la data de 24.08.2020, ora 14:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică pentru perioada fiscală 01.01.2016-31.12.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Luminița Moscalu, tel: 022 82-31-79 e-mail: luminita.moscalu@sfs.md
  1 2 3 4 5   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: