Titlul IX Taxele rutiere
Înapoi
Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 335 Sistemul taxelor rutiere
Articolul 336 Noţiuni generale
Capitolul 2 TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE AUTOVEHICULELE íNMATRICULATE íN REPUBLICA MOLDOVA
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 337 Subiecţii impunerii
Articolul 338 Obiectul impunerii
Articolul 339 Cotele impunerii
Articolul 340 Perioada fiscală şi termenele de achitare a taxei
Articolul 341 Modul de calculare şi de achitare a taxei
Articolul 342 Darea de seamă privind achitarea taxei
Articolul 343 Înlesniri
Capitolul 3 TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE AUTOVEHICULELE NEíNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 344 Subiecţii impunerii
Articolul 345 Obiectul impunerii
Articolul 346 Cotele impunerii
Articolul 347 Modul de calculare şi de achitare a taxei
Articolul 348 Înlesniri
Capitolul 4 TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE AUTOVEHICULE A CĂROR MASĂ TOTALĂ, SARCINĂ MASICĂ PE OSIE SAU ALE CĂROR GABARITE DEPĂŞESC LIMITELE ADMISE
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 349 Subiecţii impunerii
Articolul 350 Obiectul impunerii
Articolul 351 Cotele impunerii
Articolul 352 Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
Capitolul 5 TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECŢIE A DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE ŞI MONTAJ
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 353 Subiecţii impunerii
Articolul 354 Obiectul impunerii
Articolul 355 Cotele impunerii
Articolul 356 Modul de calculare şi de achitare a taxei
Capitolul 6 TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECŢIE A DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU AMPLASAREA PUBLICITĂŢII EXTERIOARE
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 357 Subiecţii impunerii
Articolul 358 Obiectul impunerii
Articolul 359 Cotele impunerii
Articolul 360 Perioada fiscală
Articolul 361 Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
Capitolul 7 TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECŢIE A DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU AMPLASAREA OBIECTIVELOR DE PRESTARE A SERVICIILOR RUTIERE
din 30.03.2012
versiunea PDF
Articolul 362 Subiecţii impunerii
Articolul 363 Obiectul impunerii
Articolul 364 Cotele impunerii
Articolul 365 Perioada fiscală
Articolul 366 Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
Anexa nr.1 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Anexa nr.2 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
Anexa nr.3 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise
Anexa nr.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (exclusă)
Anexa nr.5 Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
Anexa nr.6 Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2021
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: