Date de contact Aparatul central al SFS

Nr. crt Denumirea direcției (ro) Denumirea direcției (ru) Numele, prenumele Funcția Nr. de tel.
1. DIRECŢIA AUDIT INTERN Управление внутреннего аудита Cernei Anton Şef Direcţie (022) 82-33-61
2. DIRECŢIA SECURITATE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE Управление внутренней безопасности и антикоррупции Ceban Sergiu Şef Direcţie (022) 23-80-36
3. DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE Управление менеджмента кадров Dascaliuc Ina Şef Direcţie (022) 82-32-56
4. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE ȘI FINANȚE Главное финансово-экономическое управление Țurcan Mariana Şef Direcție generală (022) 82-32-72
5. DIRECȚIA EXPERTIZĂ JURIDICĂ Управление юридическая экспертиза Belous Victoria Şef Direcție (022) 82-33-96
6. DIRECŢIA DEZVOLTARE INFORMAȚIONALĂ Управление информационного развития Duca Andrei Şef Direcţie (022) 82-34-11
7. DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE SI GESTIONARE PATRIMONIU Управление государственных закупок и содержания имущества Șargu-Rusu Inna Șef Direcție (022) 82-32-92
8. DIRECŢIA GESTIONARE DOCUMENTE ŞI ARHIVARE Управление делопроизводста и архивирования Bîcova Marina Şef Direcţie (022) 82-34-09
9. DIRECŢIA EVIDENŢĂ ŞI INFORMAȚII FISCALE Управление налогового учета и информаций Griţco Liudmila Şef Direcţie (022) 82-33-73
10. DIRECȚIA COOPERARE ȘI SCHIMB DE INFORMAȚII Управление сотрудничества и обмена информацией Pavlișciuc Corina Şef Direcție (022) 82-34-44
11. DIRECŢIA GENERALĂ METODOLOGIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Главное управление методологии налогов и сборов Lazari Igor Şef Interimar Direcţie generală (022) 82-33-88
12. DIRECŢIA GENERALĂ METODOLOGIE PROCEDURI FISCALE Главное управление методологии налоговых процедур Ciumacenco Vitalie Şef Direcţie generală (022) 82-33-69
13. DIRECŢIA GENERALĂ CONFORMARE Главное управление соблюдения налогового законодательства Arhirii Sergiu Şef Direcţie generală (022) 82-33-83
14. DIRECŢIA MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL Управление организационного менеджмента Doroș Mihaela Şef Direcţie (022) 82-33-75
15. DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE DESERVIRE ȘI GESTIONARE ARIERATE Главное управление организации деятельности обслуживания и управление задолженности Solovei Viorica Şef Direcţie (022) 82-33-59
16. DIRECŢIA PROCEDURI DE INSOLVABILITATE Управление процессов несостоятельности Homov Veronica Şef Direcţie (022) 82-30-44
17. DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE CONTRIBUABILI MARI Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков Ghenciu Nina Şef Direcție generală (022) 82-34-02
18. DIRECȚIA CONTROL ȘI CONSTATARE INFRACȚIUNI Управление контроля и установлении преступления Poddubnîi Eduard Şef Direcţie (022) 82-34-48
19. DIRECȚIA CONTESTAȚII Управление обжалования Rusu Grigore Şef Direcţie (022) 82-32-67
20. DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE ARIERATE Главное управление задолженностью Soroceanu Vitalie Şef Direcţie (022) 82-30-74
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: