Date de contact Aparatul central al SFS

Nr. crt Denumirea direcției (ro) Denumirea direcției (ru) Numele, prenumele Funcția Nr. de tel.
1. Anticamera Aнтикамера (022) 82-33-53
2. DIRECŢIA AUDIT INTERN Управление внутреннего аудита Cernei Anton Şef Direcţie (022) 82-33-61
3. DIRECŢIA SECURITATE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE Управление внутренней безопасности и антикоррупции Ceban Sergiu Şef Direcţie (022) 23-80-36
4. DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE Управление менеджмента кадров Dascaliuc Ina Şef Direcţie (022) 82-32-56
5. SERVICIUL JURIDIC Юридическая cлужба
6. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE ȘI FINANȚE Главное финансово-экономическое управление Țurcan Mariana Şef Direcție generală (022) 82-32-72
7. DIRECȚIA EXPERTIZĂ JURIDICĂ Управление юридическая экспертиза Belous Victoria Şef Direcție (022) 82-33-96
8. DIRECŢIA DEZVOLTARE INFORMAȚIONALĂ Управление информационного развития Duca Andrei Şef Direcţie (022) 82-34-11
9. DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE SI GESTIONARE PATRIMONIU Управление государственных закупок и содержания имущества Șargu-Rusu Inna Șef Direcție interimar (022) 82-32-92
10. DIRECŢIA GESTIONARE DOCUMENTE ŞI ARHIVARE Управление делопроизводста и архивирования Bîcova Marina Şef Direcţie (022) 82-34-09
11. DIRECŢIA EVIDENŢĂ ŞI INFORMAȚII FISCALE Управление налогового учета и информаций Griţco Liudmila Şef Direcţie (022) 82-33-73
12. DIRECȚIA COOPERARE ȘI SCHIMB DE INFORMAȚII Управление сотрудничества и обмена информацией Pavlișciuc Corina Şef Direcție (022) 82-34-44
13. DIRECŢIA GENERALĂ METODOLOGIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Главное управление методологии налогов и сборов Golban Olga Şef Direcţie generală (022) 82-33-88
14. DIRECŢIA GENERALĂ METODOLOGIE PROCEDURI FISCALE Главное управление методологии налоговых процедур Ciumacenco Vitalie Şef Direcţie generală (022) 82-33-69
15. DIRECŢIA GENERALĂ CONFORMARE Arhirii Sergiu Şef Direcţie generală (022) 82-33-83
16. DIRECŢIA MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL Управление организационного менеджмента Movilă Anastasia Şef Direcţie (022) 82-33-75
17. DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE DESERVIRE ȘI GESTIONARE ARIERATE Главное управление организации деятельности обслуживания и управление задолженности Solovei Viorica Şef Direcţie (022) 82-33-59
18. DIRECŢIA PROCEDURI DE INSOLVABILITATE Управление процессов несостоятельности Ganța Irina Şef Direcţie (022) 82-30-44
19. DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE CONTRIBUABILI MARI Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков Ghenciu Nina Şef adjunct Direcție generală (022) 82-34-02
20. DIRECȚIA CONTROL ȘI CONSTATARE INFRACȚIUNI Управление контроля и установлении преступления Poddubnîi Eduard Şef Direcţie (022) 82-34-48
21. DIRECȚIA CONTESTAȚII Управление обжалования Rusu Grigore Şef Direcţie (022) 82-32-67
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: