Ordine
Înapoi
Ordinul SFS nr.395 din 13.09.2019 Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
Nr. 395 din 13.09.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 387 din 06.09.2019 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat
Nr. 387 din 06.09.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 320 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentulului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 320 din 31.07.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 306 din 23.07.2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
Nr. 306 din 23.07.2019
versiunea PDF
Ordinul MF nr.98 din 28.06.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017
Nr. 98 din 28.06.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 194 din 25.04.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 194 din 25.04.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control
Nr. 131 din 21.03.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică “e-Factura” pentru publicarea pe pagina web www.sfs.md
Nr. 124 din 15.03.2019
versiunea PDF
Ordinul MF nr. 33 din 19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Nr. 33 din 19.02.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 62 din 15.02.2019 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice
Nr. 62 din 15.02.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 58 din 14.02.2019 cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infractionale (sechestrate)
Nr. 58 din 14.02.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 38 din 31.01.2019 cu privire la aprobarea listei evaluatorilor bunurilor sechestrate
Nr. 38 din 31.01.2019
versiunea PDF
Ordinul nr.15 din 22.01.2019 privind aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor
Nr. 15 din 31.01.2019
versiunea PDF
Ordinul MF nr. 211 din 26.12.2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018
Nr. 211 din 26.12.2018
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 665 din 12.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale
Nr. 665 din 12.12.2018
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.663 din 11.12.2018 Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427 din 21.08.2018 Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal
Nr. 663 din 11.12.2018
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura)
Nr. 645 din 30.11.2018
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 562 din 20 octombrie 2018 cu privire la aprobarea listei evaluatorilor bunurilor sechestrate
Nr. 562 din 20.10.2018
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor
Nr. 483 din 17.09.2018
versiunea PDF
Ordinul MF nr. 150 din 05 septembrie 2018 privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit ți a Regulamentului privind modul de completare a acesteia
din 14.09.2018
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: