Ordine
Înapoi
Ordin MF nr.95 din 30 iulie 2020 Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plați” și Modul de completare a acesteia.
Nr. 95 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordin MF nr.96 din 30 iulie 2020 Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor.
Nr. 96 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordin MF nr.94 din 30 iulie 2020 Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.
Nr. 94 din 30.07.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 350 din 14.07.2020 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică “e-Factura”
Nr. 350 din 14.07.2020
versiunea PDF
Ordin SFS nr.317 din 26.06.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare .și circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”
Nr. 317 din 26.06.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.76 din 16.06.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară
Nr. 76 din 16.06.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.66 din 20.05.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de subvenționare a dobinzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
Nr. 66 din 20.05.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.64 din 19.05.2020 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.58 din 29.04.2020
Nr. 64 din 19.05.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)
Nr. 58 din 29.04.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.40 din 09.03.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 40 din 09.03.2020
versiunea PDF
Ordin SFS nr.36 din 23.01.2020 Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
Nr. 36 din 23.01.2020
versiunea PDF
Ordin SFS nr.01 din 03.01.2020 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA
Nr. 01 din 03.01.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.598 din 23.12.2019 Cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018
Nr. 598 din 23.12.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.580 din 16.12.2019 cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
Nr. 580 din 16.12.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.512 din 15.11.2019 privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320 din 31 iulie 2019
Nr. 512 din 15.11.2019
versiunea PDF
Ordinul MF nr.146 din 04.11.2019 Privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății
Nr. 146 din 04.11.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.395 din 13.09.2019 Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
Nr. 395 din 13.09.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
Nr. 388 din 09.09.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 387 din 06.09.2019 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat
Nr. 387 din 06.09.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 320 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentulului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 320 din 31.07.2019
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: