Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi

În vederea asigurării cetățenilor cu posibilitatea implicării în procesul de perfecționare a cadrului legal, prin luarea de atitudine și anume prin identificarea și notificarea/comunicarea actelor normative deficiente care la aplicare au generat sau ar putea genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități, PNUD de comun cu Centrul Național Anticorupție au lansat platforma „reLAWed”.

Platforma „reLAWed” poate fi vizualizată, accesînd link-ul.

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020
din 13.11.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.11.2020, inclusiv. 

Persoana responsabilă: Ana Maria Pavlovscaia, inspector al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: ana-maria.pavlovscaia@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice.
din 10.11.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 15.11.2020, inclusiv. 

Perioada: de la 10.11.2020 până la 15 noiembrie 2020 Statut: remis spre consultare publică 

Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-10, email:diana.baesu@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale aprobate prin Ordinul SFS nr.388/2019
din 09.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre elaborarea modificărilor la Indicațiile privind efectuarea vizitelor fiscale.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică elena.vozian@sfs.md, pînă la data de 14.09.2020.
Persoana responsabilă: Elena Vozian, inspector principal, Direcția generală conformare, tel. 022 82 34 56, email: elena.vozian@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă
din 05.09.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă.
Perioada: de la 05.09.2020 până la 09.09.2020
Materiale aferente: Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă.
Persoana responsabilă: Igor Cebotarenco, SFS, tel. 022 82 34 14, email: igor.cebotarenco@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017
din 04.09.2020
versiunea PDF
      Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017

Perioada: de la 04 septembrie 2020 până la 08 septembrie 2020

Materiale aferente

Proiectul Ordinului SFS cu privire la cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017. Notă informativă la proiectul de ordin

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Ion Vasilachi, SFS, tel. 022 82 34 14, email: ion.vasilachi@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.
din 20.08.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.

Perioada: de la 20 august 2020 până la 25 august 2020

Materiale aferente

 Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Diana Baesu, SFS, tel. 022823410, email: diana.baesu@sfs.md

Proiectul ordinului SFS privind modificarea Regulilor cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), aprobate prin Ordinul SFS nr. 58/2019
din 04.08.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100/2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului ordinului SFS privind modificarea Regulilor cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), aprobate prin Ordinul SFS nr. 58/2019 Prezentul proiectul de ordin a fost elaborat în scopul executării Hotărârii Guvernului nr.424/2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 Perioada: 04.08.2020 până la 19.08.2020.

Materiale aferente :

Proiectul ordinului SFS privind modificarea Regulilor cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), aprobate prin Ordinul SFS nr. 58/2019

Statut: remis spre consultare publică

 Persoana responsabilă: Marin Morcov , SFS, tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Componenței nominale a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat
din 24.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Componenței nominale a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.

Perioada: de la 24.07.2020 pînă la 29.07.2020

Materiale aferente: Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Componenței nominale a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Diana Stici, SFS, tel.82-34-39, email: diana.stici@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15.03.2017
din 24.07.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea și completarea unor ordine.

Perioada: de la 24.07.2020 până la 29.07.2020

Materiale aferente :

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017.

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, SFS, tel. 022823414, email: irina.cebaniuc@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 82 din 29.02.2020 ,,Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate”
din 20.07.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea și completarea unor ordine. Perioada: de la 20.07.2020 până la 24.07.2020

Materiale aferente

 Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 82 din 29.02.2020 ,,Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate”.

 Statut: remis spre consultare publică

 Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, SFS, tel. 022823414, email: irina.cebaniuc@sfs.md.

Proiectul Ordinului SFS pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018
din 17.07.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018.

 Prezentul proiect de Ordin al SFS a fost elaborat în scopul îmbunătățirii modului de selectare, determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

Perioada 17 iulie 2020 până la 23 iulie 2020

Materiale aferente Proiectul ordinului SFS

 Statut: remis spre consultare publică

 Persoana responsabilă: Sergiu Arhirii, SFS, tel. 022 82 33 86, email: sergiu.arhirii@sfs.md

Proiectul Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă
din 16.07.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului.

  Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.

Perioada: 16.07. 2020 până pe 23 iulie 2020

Materiale aferente: Proiectul Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Angela Bătrânac, inspector principal, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 78, angela.batrinac@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia
din 15.07.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.07.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Irma Zurabișvili, inspector al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ), tel: 82-33-95, email: irma.zurabisvili@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control
din 02.07.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

 Proiectul are drept scop instituire a noii proceduri de înregistrare a echipamentelor de casă și de control care vine să faciliteze și să optimizeze procedura de fiscalizare, sigilare și modul de înregistrare a echipamentelor de casă și de control, sub aspectul înlăturării necesității contribuabilului de a se deplasa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat și simplificării procedurii în acest sens

Perioada: Joi 2 iulie 2020 pînă miercuri 15 iulie 2020, ora 16:00

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Irina Reahovscaia, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46. email: irina.reahovscaia@sfs.md

Proiectul Ordinului despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului
din 29.06.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.

Perioada: 29.06.2020 până pe 3 iulie 2020.

Materiale aferente: Proiectul Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului.

Statut: remis spre consultare publică.

Persoana responsabilă: Angela Bătrânac, inspector principal, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 78, angela.batrinac@sfs.md.

Proiectul Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari
din 17.06.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari

  Perioada: 17.06.2020 – 26.06.2020

  Materiale aferente: proiectul Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari

  Statut: remis spre consultare publică

  Persoana responsabilă: Olga Ispas, SFS, tel. 022 82 34 19, email: olga.ispas@sfs.md

Proiectul Ordinului cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”
din 12.06.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”.

 Perioada: 12.06.2020 – 21.06.2020

 Materiale aferente: Proiectului Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”

 Statut: remis spre consultare publică

 Persoana responsabilă: Alexandra Culicova, SFS, tel. 022 82 33 78, email: alexandra.culicova@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia
din 09.06.2020
versiunea PDF

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia.

  În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.06.2020, inclusiv.

  Persoana responsabilă: Liudmila MIȚOVA, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: liudmila.gropa@sfs.md.

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.
din 26.05.2020
versiunea PDF

 Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.06.2020, inclusiv.

 Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md.

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.
din 21.05.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.

  Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor prin intermediul mijloacelor electronice.

Perioada: 22.05.2020 până la 26.05.2020

Materiale aferente: Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Valeria Nedelea, SFS, tel. 022 82 33 98, email: valeria.nedelea@sfs.md

  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: