Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi
Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018.
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018. Prezentul proiect de ordin Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului cu Codul fiscal care a fost modificat pe parcursul anilor 2018-2019. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: Marin Morcov, SFS, tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.
din 10.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.03.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-10, email: diana.baesu@sfs.md.
Proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului”
din 21.01.2020
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018.
din 07.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.02.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-10, email: diana.baesu@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Ordinul SFS nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală și a Ordinului SFS nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportului e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală.
din 06.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea prin Ordinului SFS nr. 481/2017 și Ordinului SFS nr. 151/2018. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și reglementării unice a procedurii de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală. Perioada: Joi 6 februarie 2020 pînă joi 20 februarie 2020, ora 11:00 Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Nina Ghemu, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46. email: nina.ghemu@sfs.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament.
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 28.01.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, inspector principal al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-14, email: irina.cebaniuc@sfs.md.
Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Serviciului Fiscal de Stat.
din 14.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.01.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS prin care se aprobă: Formularul Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova; Modul de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova.
din 09.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului privind aprobarea:
- Formularului Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
- Modului de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova.
Perioada:Joi, 09 ianuarie 2020 până Luni, 13 ianuarie 2020
Materiale aferente
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată pentru subiecții impozabili indicați la аrt.94 lit.d) din Codul fiscal.
Statut: remis spre consultare publică
Persoana responsabilă: Stavinschi Igor, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 34 49, igor.stavinschi@sfs.md.
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA
din 09.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Declarației TVA și a Modului de completare a acesteia. Perioada:Joi, 09 ianuarie 2020 până Luni, 13 ianuarie 2020 Materiale aferente Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA. Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Macovei Daniela, inspector, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 64, daniela.macovei@sfs.md.
Proiectul Ordinului cu privire la Cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale
din 30.12.2019
versiunea PDF
Anunț privind organizarea consultărilor publice Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Proiectul de Ordin este elaborat în scopul executării prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în redacția Legii nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative Perioada:Luni, 30 decembrie 2019 până Vineri, 10 ianuarie 2020) Materiale aferente Proiectul Ordinului Cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Angela Bătrânac, inspector principal, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 78, angela.batrinac@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
din 27.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului de Ordin al SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.388 din 09.09.19 referitor la aprobarea Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale Prezentul proiect de Ordin al SFS a fost elaborat în vederea încurajării persoanelor de a solicita vizita fiscală și a fi deschiși către procedura în cauză. Perioada: Vineri 27 decembrie 2019 până Sâmbătă, 13 ianuarie 2020 Materiale aferente Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Dana Golban, SFS, tel. 022 82 33 80, email: dana.golban@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor ordine
din 18.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, Ordinului SFS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale, Ordinului SFS nr. 379 din 15.03.2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 24.12.2019, inclusiv. Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, inspector principal al Directiei proceduri evidenta si arierate din cadrul Direcției generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-14, email:irina.cebaniuc@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
din 11.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,Cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul executării prevederilor art.203 din Codul fiscal. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 16.12.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: cristina.rusu1@sfs.md Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002
din 02.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul aprobării unui model de formular ,,Actul de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului” și aducerii în concordanță cu cadrul de reglementare în vigoare. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 07.12.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: irina.cebaniuc@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului
din 01.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.456 din 08 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) și a Modului de completare a acesteia. • Proiectul Ordinului SFS Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS la adresa electronică irma.zurabisvili@sfs.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția impozite directe).
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019
din 29.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și stabilirii procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control. Perioada: Miercuri 29 octombrie 2019 pînă miercuri 12 noiembrie 2019, ora 11:00 Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Irina Reahovscaia, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46, email: irina.reahovscaia@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații
din 25.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul modificării modelelor de citații în vederea includerii în acestea a obligativității persoanei citate de a poseda, cu sine, buletinul de identitate ori alt act de confirmă identitatea. De asemenea se propune anularea modelului exemplarului de ,,citație bancară”, dat fiind faptul că prin Ordinul IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE a fost aprobat modelul ,,citației bancare electronice”. Obiecțiile și propunerile părților interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 30.09.2019, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor și obiecțiilor: oxana.zanoaga@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS сu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.400 din 14.03.2014
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14.03.2014”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul aprobării unui model de certificat în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” care va confirma lipsa sau existența creanțelor bănești față de BPN calculate în baza mandatului de executare, substituirii normelor aferente evidenței obligațiilor fiscale pe subdiviziuni și aducerii în concordanță cu cadrul de reglementare în vigoare. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 20.09.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: ion.vasilachi@sfs.md.
Proiectul Ordinului ,,cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat”.
din 03.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în vederea racordării procedurii de depunere a cererii privind anularea statutului de antrepozitar autorizat la prevederile Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.1106 din 04.12.2015 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic “e-Cerere”.
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019
din 03.07.2019
versiunea PDF
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.131/2019. Proiectul are drept scop eficientizarea administrării fiscale și stabilirea procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control. Perioada: Miercuri 3 iulie 2019 pînă miercuri 17 iulie 2019, ora 11:00 Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Victoria Vîrlan, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 35, email: victoria.virlan@sfs.md
  1 2 3 4 5   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: