Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
din 07.02.2019
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 11.02.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: alexandra.culicova@sfs.md
Proiectul Ordinului Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura)
din 26.11.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 30.11.2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: oxana.condrea@sfs.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară
din 24.08.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile părților interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 14.09.2018, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor și obiecților: alexandru.vacarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF18 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia
din 17.08.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS la adresa electronică irma.zurabisvili@sfs.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția impozite directe).
Proiectul Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale
din 13.08.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 24 august 2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor şi obiecțiilor: Vladimir Mîță, e-mail: vladimir.mita@sfs.md
Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TDF 19)
din 06.08.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226 (cu indicele 11) din Codul fiscal
din 01.08.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 15 august 2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: radu.stratulat@sfs.md
Proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrative de către SCITL (Forma ISCITL 19)
din 05.07.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă spre consultare publică proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
din 24.05.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS pînă la data de 25 mai 2018 la adresa electronica valeria.nedelea@sfs.md sau la tel.: (022) 82-33-98 (Direcția juridică).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018.
Nr. 09 din 15.01.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017
din 02.04.2018
versiunea PDF
•Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor
Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS pînă la data de 5 aprilie 2018 la adresa electronica alina.platita@sfs.md sau la tel.: (022) 82-34-38 (Direcția impozite directe ).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor Cu Privire la aplicarea prevederilor Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificare și completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului
din 15.02.2018
versiunea PDF
Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012
din 25.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din 28 aprilie 2015
din 24.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia.
din 24.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017
din 24.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.21 din 02 februarie 2017
din 23.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.11 din 16 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Declarației privind accizele şi a Modului de completare a ei
din 23.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.28 din 9 februarie 2017 2017 despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz
din 23.01.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.17 din 27 ianuarie 2017 despre aprobarea formei Registrului de evidență a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz şi a modului de completare a acestuia
din 23.01.2018
versiunea PDF
  1 2 3 4   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: