Seminare
Înapoi
Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -  Propune tema
Categoria seminarului Tema seminarului Informații
Legislația fiscală Aspecte privind înregistrarea/încetarea activității independente și onorarea obligațiilor fiscale.
Aspecte ce țin de aplicarea echipamentelor de casă și control. Regulamentele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019.
Înregistrarea/încetarea activității independente. Obiectul impunerii, cota impozitului pe venit.
Unele aspecte ce țin de raportare, încălcarea fiscală.
Încetarea activității independente.
Modificările legislative, în partea ce țin de ECC.
Modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.
Cerințele tehnice față de ECC.
Cerințele tehnice față de ECC.
Modul de completare a registrului ECC.
Aspecte privind returul de marfă procurată, în cazul utilizării ECC.
Genurile de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor bănești în numerar fără utilizarea ECC.
Obligativitatea instalarea POS terminalelor. Sancțiuni fiscale pentru neutilizarea ECC și POS terminalelor.
Data 19.12.2019
Ora 10:00
Finisarea 19.12.2019 12:00
Durata 02:00
Locuri ocupate / Total locuri 0 / 20
Locație or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun 57, Bir. 103
Formatorii L.Busuioc, T.Voinschi, A.Turcan
Datele de contact 26825902


Legislația fiscală Modul de stingere a obligaţiilor fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.235 din 19 aprilie 2017. Stingerea obligației fiscale, inclusiv a restanțelor, prin anulare.
Procedura de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti în baza cererii contribuabilului.
Procedura de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat.
Condiţiile necesare pentru restituirea sumei plătite în plus şi termenul de depunere a cererii.
Modalitatea şi termenul de restituire a sumei plătite în plus.
Modalitatea de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența prevederilor art.172 alin.(3) din Codul fiscal.
Modalitatea de anulare a obligațiilor fiscale aflate la evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art.172 alin.(3) din Codul fiscal.
Data 05.12.2019
Ora 10:00
Finisarea 05.12.2019 12:00
Durata 02:00
Locuri ocupate / Total locuri 1 / 20
Locație or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun 57, Bir. 103
Formatorii V.Maxim, M. Plămadeală
Datele de contact 26825902


Administrarea TVA Modalități specifice la aplicarea TVA. Procedura de înregistrare/lichidare a subdiviziunilor/ obiectelor impozabile.
Prevederi generale de întocmire a Declaraţiei privind TVA. Modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoţire a mărfii”.
Impozitarea livrărilor de mărfuri şi servicii. Livrări ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.
Calcularea proratei anuale a trecerii în cont a TVA pentru procurările utilizate pentru livrările atât impozabile cât şi scutite de TVA.
Deducerea sumei TVA pentru mărfurile şi serviciile procurate.
Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.
Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.
Data 21.11.2019
Ora 10:00
Finisarea 21.11.2019 12:00
Durata 02:00
Locuri ocupate / Total locuri 4 / 20
Locație or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun 57, Bir. 103
Formatorii S.Budai, L.Levinte, N.Vlas
Datele de contact 26825902


SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: