Seminare
Înapoi
Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -  Propune tema
Categoria seminarului Tema seminarului Informații
Legislația fiscală Particularitățile aplicării Titlului X din Codul Fiscal ,,Alte regimuri fiscale``
Regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației. Legea nr.845 din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi; Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Aspecte generale privind aplicarea legii menționate.
Aspecte aferente aplicării legislației fiscale, în partea ce ține de efectuarea controlului, conform ultimelor modificări
Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative aferente politicii fiscale în partea ce ține de efectuarea controlului
Data 20.12.2019
Ora 10:00
Finisarea 20.12.2019 12:00
Durata 02:00
Locuri ocupate / Total locuri 0 / 30
Locație or.Vulcanesti, str.Gagarin, 66.
Formatorii Capsamun Ghennadi
Datele de contact 0-293-2-02-51


Legislația fiscală Procedura de înregistrare/lichidare a subdiviziunilor/obiectelor impozabile
Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.
Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază
Prezentarea informațiilor conform art.22611 din Codul fiscal „Surse indirecte de informații
Prevederile art. 22611 alin. (2), pct. 11) și pct. 12) și alin. (5), pct.h) și pct. i) din Codul Fiscal.
Prevederile Ordinului SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul Fiscal.
Repatrierea mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe.
Respectarea termenilor de repatriere a mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe.
Aplicarea sancțiunii în cazul nerespectării termenilor de repatriere.
Data 13.12.2019
Ora 10:00
Finisarea 13.12.2019 12:00
Durata 02:00
Locuri ocupate / Total locuri 0 / 30
Locație or.Vulcanesti, str.Gagarin, 66.
Formatorii Bulgar Vladimir, Chirilova Stela, Bozbei Alina, Capsamun Ghennadi
Datele de contact 0-293-2-02-51


SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: