7.5.4. Cotele impunerii
Înapoi
7.5.4.1. Care sunt cotele impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Cotele taxei pentru extragerea mineralelor utile se stabilesc conform Anexei nr. 2 la Titlul VIII "Taxele pentru resursele naturale" al Codului fiscal, în dependenţă de tipul mineralelor utile extrase şi constituie: - 7% din costul materiei prime metalifere şi materiei prime nemetalifere pentru industrie (granit, gabronorit, diatomite, tripoluri, calcaruri fondate, argile bentonitice, greu fuzibile, refractate şi de modelare, materii prime pentru fabricarea sticlei de cuarţ şi silicioase); - 6% din costul materialelor de construcţie nemetalifere (materii prime pentru ciment, cretă, piatră de parament, piatră tăiată, piatră brută, piatră spartă, nisip de construcţie, amestecuri de pietriş cu nisip, prundiş, pietriş, materie primă pentru cheramzită, argilă pentru cărămidă etc.); - 20% din costul petrolului şi gazului; - 10% din costul ghipsului, gresiei (art.317 al Codului fiscal, Anexa nr.2 la Titlul VIII "Taxele pentru resursele naturale" al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ