28.14. Perioada fiscală
Înapoi
28.14.1. Care este modalitatea de apreciere a primei perioade fiscale?

În condiţiile acţiunii prevederilor articolelor 112, şi 114 (1) din Codul fiscal prima perioadă fiscală reprezintă perioada începînd cu prima zi a lunii, următoare celei în care a fost atinsă depăşirea valorii livrărilor pentru înregistrare în calitate de subiect al impunerii şi se termină cu ultima zi a lunii respective. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

În condiţiile acţiunii prevederilor articolelor 112, 1121 şi 114 (1) din Codul fiscal prima perioadă fiscală reprezintă perioada începînd cu prima zi a lunii, urmatoare celei în care a fost atinsă depaşirea valorii livrărilor pentru înregistrare în calitate de subiect al impunerii şi se termină cu ultima zi a lunii respective.

28.14.2. Are posibilitatea subiectul impozabil la restituirea TVA achitată în plus la buget, dacă supraplata respectivă se formează în rezultatul perfectării incorecte a documentului de plată, dar indicatorii din declaraţia TVA au fost corect reflectaţi?

În conformitate cu articolul 176 (1) din Codul fiscal cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului, se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.

28.14.3.

Care sînt termenii de prezentare a Declaratiei privind TVA în cazul în care înregistrarea platitorului TVA se anuleaza?

        În condițiile acțiunii art.114 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul anulării înregistrării, ultima perioadă fiscală începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea şi se termină în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrării. 

        Totodată, potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 În conformitate cu alineatul (2) al art.114 din Codul fiscal în cazul anularii înregistrarii, ultima perioada fiscala începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea si se termina în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrarii. Totodata, în conditiile actiunii prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal subiectul impozabil trebuie sa prezente la organul fiscal Declaratia privind TVA nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmeaza dupa luna, în care a întrat în vigoare actul privind anularea înregistrarii. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

În conformitate cu alineatul (2) al art.114 din Codul fiscal în cazul anularii înregistrarii, ultima perioada fiscala începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea si se termina în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrarii. Totodata, în conditiile actiunii prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal subiectul impozabil trebuie sa prezente la Serviciul Fiscal de Stat Declaratia privind TVA nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmeaza dupa luna, în care a întrat în vigoare actul privind anularea înregistrarii.

În conformitate cu alineatul (2) al art.114 din Codul fiscal în cazul anularii înregistrarii, ultima perioada fiscala începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea si se termina în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrarii. Totodata, în conditiile actiunii prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal subiectul impozabil trebuie sa prezente la Serviciul Fiscal de Stat Declaratia privind TVA nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmeaza dupa luna, în care a întrat în vigoare actul privind anularea înregistrarii.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ