30.4. Înlesniri la plăţile pentru poluarea mediului
Înapoi
30.4.1.

Care sunt înlesnirile la plata taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

        La art.11 alin.(6) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, sunt prevăzute următoarele scutiri de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru:

         a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern; 

        b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern; 

        c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern; 

         d) mărfurile şi ambalajele destinate exportului; 

      e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale; 

     f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la poziţiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 şi 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) şi ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000); 

        g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al ţării de către persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiţia rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale ale Republicii Moldova;

     h) mărfurile fabricate de subiecţii specificaţi la alin.(1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă şi/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8; 

        i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiţia că ambalajele menţionate au fost procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) ori au fost fabricate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) lit.a) cu utilizarea, în calitate de materie primă şi/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr.8. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

Arhiva

         În baza prevederilor articolului 11 alin.(4) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, sunt prevăzute scutiri de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru următoarele mărfuri:

  a) importul şi/sau livrarea mărfurilor din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;

  b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;  c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de Guvern;

  d) exportul mărfurilor;

 e) mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a taxei stabilite de prezentul articol;

 f) produsele autohtone neindicate în anexa nr.8 ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ