5.7.1. Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
Înapoi
5.7.1.1.

Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali?

        Potrivit art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele unităților administrative-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Analogic, în aceiaşi termeni se achită şi impozitul funciar.

        În cazul în care întreprinzătorii individuali achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

        Întreprinzătorii individuali, care dobîndesc bunurile imobiliare după 30 iunie a perioadei fiscale respective, achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (4) din Codul fiscal).

        Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

        Potrivit art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Analogic, în aceiaşi termeni se achită şi impozitul funciar.

        În cazul achitării de către acesti subiecţi a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, se beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

        Întreprinzătorii individuali, care dobîndesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale respective, achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (4) din Codul fiscal). 

       Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

5.7.1.2.

Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

        În cazul în care gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați depășește 3 unități și/sau sunt înregistrați ca plătitori de TVA, acestea achită impozitul pe bunurile imobiliare în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).

        Totodată, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (3) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Arhiva

        Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele unităților administrative-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 80 din 5 mai 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.162-170/284, în vigoare 26.05.2017)]

        Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

5.7.1.3. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        Unde se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii.

5.7.1.4.

În ce cazuri persoana fizică-cetăţean poate beneficia de dreptul la o reducere a impozitului pe bunurile imobiliare?

        Persoana fizică-cetăţean este în drept de a beneficia de o scutire în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, în condiţiile în care achită suma integrală a impozutului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal şi art. 4 alin. 9 lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

5.7.1.5.

Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar ţinînd cont de faptul că la începutul anului fiscal se constată o supraplată la acest impozit?

        Persoana fizică-cetăţean poate beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar în condiţiile în care suma impozitului care se enumeră ca supraplată este suficientă pentru achitarea integrală a impozitului pentru acest an. Dacă suma respectivă nu este suficientă, persoana fizică-cetăţean va beneficia de această scutire, doar dacă va achita, pînă la 30 iunie, diferenţa dintre suma calculată pentru acest an şi supraplata constatată la începutul anului (pct. 73 al Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr.11 din 04.09.2001).

5.7.1.6.

Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, dacă la începutul anului se constată o restanţă la acest impozit?

        Persoana fizică-cetăţean poate beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, doar dacă va achita, pînă la 30 iunie, atît suma restanţei şi penalitatea calculată la ea, cît şi suma impozitului calculată pentru anul fiscal diminuată cu suma reducerii în mărime de 15% (pct. 74 al Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr.11 din 04.09.2001).

5.7.1.7.

Unde achită impozitul pe bunurile imobiliare persoanele fizice-cetăţeni?

        Persoanele fizice-cetăţeni achită impozitul pe bunurile imobiliare integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (9) lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

        Persoanele fizice-cetăţeni achită impozitul pe bunurile imobiliare integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii (art. 282 alin. (5) din Codul fiscal şi art.4 alin.10 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

5.7.1.8.

De cînd se calculează impozitul pe bunurile imobiliare persoanei fizice cetăţean cînd după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii?

        Potrivit art. 281 alin.(4) al Codului fiscal, în cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.

5.7.1.9.

Este obligată persoana fizică-cetăţean să achite impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobil a fost lichidat, demolat sau distrus?

        În cazul în care obiectul impunerii existent a fost lichidat, demolat sau distrus complet, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pînă la momentul radierii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare din registrul bunurilor imobile sau pînă la momentul încetării exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare (art. 281 alin. (4) din Codul fiscal).

5.7.1.10.

Cine are obligaţia de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul în care un bun imobiliar este transmis prin moştenire sau donaţie?

        Potrivit art. 281 alin. (3) din Codului fiscal, în cazul în care subiectul impunerii primeşte bunurile imobiliare prin moştenire sau prin donaţie, obligaţia fiscală neexecutată de către subiectul precedent al impunerii este pusă în întregime pe seama noului subiect. Dacă obligaţia fiscală neexecutată depăşeşte valoarea estimată a bunurilor imobiliare primite prin moştenire, noul subiect al impunerii execută obligaţia fiscală în limite ce nu depăşesc valoarea estimată a acestui bun imobiliar.

5.7.1.11.

În cazul în care după începerea perioadei fiscale s-a schimbat proprietarul bunului imobil și primul proprietar a achitat impozitul pe bunurile imobiliare pentru întreaga perioada fiscală, noul proprietar are obligația de a achita impozitul?

        În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosință şi/sau de dispoziție asupra bunurilor imobiliare. 

         Subiectul impunerii anterior, la rîndul său, este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporțional perioadei în care a deținut această calitate. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 281 alin. (2) şi alin. (21)).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ