8.1. Dispoziţii generale
Înapoi
8.1.1. Сe reprezintă taxele rutiere?

Taxele rutiere sunt taxe de stat percepute de la posesorii de autovehicule pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (art. 335 alin. 1 al Codului fiscal).

8.1.2.

Ce taxe include sistemul taxelor rutiere?

        Conform art. 335 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor rutiere include: 

        a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; 

        b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta); 

        c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise; 

        d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj; 

        e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;         f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

Arhiva

        Ce include sistemul taxelor rutiere? 

        În conformitate cu prevederile alin.(2) art.335 din Codul fiscal sistemul taxelor rutiere include:

        a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;

        b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716;

        c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masăt otală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;

        d) taxapentrufolosireazonei de protecţie a drumurilor din afaraperimetruluilocalităţilorpentruefectuarealucrărilor de construcţieşimontaj;

        e) taxapentrufolosireazonei de protecţie a drumurilor din afaraperimetruluilocalităţilorpentruamplasareapublicităţiiexterioare;

        f) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;

        g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta).


[Modificareîn Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentrumodificareaşicompletareaunoracte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării].

(în vigoare pînă la 14.09.2012) Ce include sistemul taxele rutiere ?

 Sistemul taxelor rutiere include: -a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; -b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova; -c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gaberite depăşesc limitele admise; -d) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj; -e) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare; -f)taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art.335 alin. 2 al Codului fiscal);

8.1.3. Unde se achită taxele rutiere?

Taxele rutiere se achită de către subiecţii impunerii la conturile trezoriale de venituri ale bugetului de stat, conform clasificaţiei bugetare (art. 335 alin. 3 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ