10.5. Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător
Înapoi
10.5.1.

Conform căror genuri de activitate se desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător?

           Începînd cu 27 decembrie 2016 activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător se desfășoară conform genurilor de activitate corespunzătoare pozițiilor: 

        - 1.1. ,,Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule”; 

             - 1.2. ,,Comerțul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor”.

10.5.2. Cine are dreptul de a desfășura activitate de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pînă la 31 decembrie 2022?

        Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător pînă la 31 decembrie 2022, se permite numai pentru titularii de patentă, care dețin patente pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, pe parcursul perioadei, începînd cu 27 decembrie 2016 și pînă la situația din 31 decembrie 2019. (art. 4 alin. (13) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 103 din 30.07.2019 pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, publicată în Monitorul Oficial nr. 256-259 art. 354 din 16.08.2019)

Arhiva

        Cine are dreptul de a desfășura activitate de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pînă la 31 decembrie 2019?

        Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător pînă la 31 decembrie 2019, se permite numai persoanelor fizice, care au deținut patente pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, pe parcursul perioadei, începînd cu 27 decembrie 2016 și pînă la situația din 31 decembrie 2018.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018)

 Patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege se eliberează numai titularilor de patente, care au deținut la situația din 31 decembrie 2016 patentă de întreprinzător pentru desfășurarea comerțului cu amănuntul.

10.5.3. În ce locuri se permite desfășurarea activității în baza patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 ?

        Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător se permite pe teritoriul pieţelor agroalimentare, pieţelor de mărfuri nealimentare, pieţelor auto, pieţelor de flori, pieţelor de mărfuri second hand, piețelor mixte etc., create în baza deciziei consiliului local, precum şi în locurile autorizate de autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu art.14 alin.(2) lit.q1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală. (art. 3 alin. (62) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 103 din 30.07.2019 pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, publicată în Monitorul Oficial nr. 256-259 art. 354 din 16.08.2019)

Arhiva

        În ce locuri se permite desfășurarea activității în baza patentei pentru genuruile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 ?

        În baza patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege se permite desfășurarea activității de comerț cu amănuntul doar pe teritoriul pieţelor agroalimentare, pieţelor de mărfuri nealimentare, pieţelor auto, pieţelor de flori, pieţelor de mărfuri second hand, piețelor mixte etc., create în baza deciziei consiliului local.

10.5.4.

Poate fi eliberată patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul pe întreg teritoriul țării?

        Nu. În scopul executării prevederilor Legii nr. 93-XIV din 18.07.1998, potrivit cărora desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 şi 1.2 din anexa la această lege se permite doar în cadrul piețelor comerciale create în condițiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, precum și a prevederilor legii, conform cărora unul din elemente care urmează să fie indicat în patenta este locul de desfășurare a activității în baza patentei. În vederea respectării acestei condiției, patenta pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul se eliberează separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare pe teritoriul piețelor autorizate.

10.5.5.

Este în drept titularul patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare poziției 1.1. sau 1.2. din anexă la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să desfășoare activitatea pe teritoriul unei piețe prin intermediul mai multor locuri?

        Nu. Potrivit art. 3 alin. (11) din Lege, se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfășurată în acelaşi loc. Totodată, unul din elementele care se conține în patent, este locul de desfășurare a activităţii. Respectiv, pe teritoriul unei şi aceleiași piețe nu se permite desfășurarea activităţii de comerț privind comercializarea cu amănuntul în baza patentei, decît prin intermediul unui singur loc.

10.5.6.

În bază cărui act normativ solicitantul/titularul patentei de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor 1.1. și 1.2. din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, urmează să prezinte la subdiviziunea Serviciului fiscal de Stat notificarea privind inițierea activității de comerț?

        Potrivit art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, în cazul în care, conform Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate indicate în anexa la Legea nr. 93-XIV este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, desfăşurarea activităţilor respective se va efectua după depunerea unei astfel de notificări. Activitatea de comerț cu amănuntul, conform prevederilor legii menționate, se efectuează prin depunerea notificării autorităţilor administraţiei publice locale.

10.5.7.

Se permite desfășurarea activităților de comerț în alte segmente de stradă în cazul în care aceste străzi prin deciziile consiliilor locale sunt atribuite pentru desfășurarea iarmaroacelor sezoniere (iarmaroacelor-piețe)?

        Conform Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, desfăşurarea activităţilor de comerț conform poziţiilor 1.1 şi 1.2 din anexa la lege, se permite doar în cadrul pieţelor comerciale create în condiţiile art. 12 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010. 

        În condițiile în care administrația pieței de comun acord cu autoritatea administrației publice locale a elaborat și a aprobat regulamentul de funcționare a pieței, precum și a asigurat condițiile stabilite la pct. 10, subpct. 10.1. și pct. 11 din Regulamentul-tip de funcționare a piețelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004, terenurile atribuite prin decizia consiliilor locale pentru desfășurarea iarmaroacelor sezoniere, pot fi considerate piețe și pe teritoriul acestora se permite desfășurarea activității de comerț în baza patentei.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ