8.9.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
8.9.2.1. Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Subiecţi ai impunerii cu taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt agenţii economici care dispun de documentele ce confirmă legalitatea efectuării traficului internaţional de mărfuri sau de călători şi solicită eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (art. 7 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996, cap. VIII pct. 36 al Hotărîrii Guvernului nr. 893-XIII din 26.06.1996 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier”).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ