7.7.4. Cotele impunerii
Înapoi
7.7.4.1.

Care este cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        Cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfășurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile constituie 0,2 % din valoarea contabilă a construcţiei subterane (art. 327 din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 327 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 01.05.2015)]

Arhiva

        Cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se stabileşte în mărime de 0,2 % din valoarea de bilanţ a construcţiei subterane (art.327 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ