6.3.6. Darea de seamă
Înapoi
6.3.6.1.

Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

        Darea de seamă la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). 

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa dată. 

        Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) al Codului fiscal)

Arhiva

        Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale? 

        Darea de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII CODUL FISCAL). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. (art.292 alin. (1) al Codului fiscal)

6.3.6.2.

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

        Darea de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

        Dare de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se prezintă de către contribuabili în baza formularului "Forma TLL 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale". Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată).

6.3.6.3.

Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

        Formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

        Formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale "Forma TLL 06" se completează de către contribuabili ( conform pct. 2, 3.1.2 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

6.3.6.4.

În baza cărui formular declară obligațiile fiscale la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 456 din 8 august 2019 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial din 14.09.2018, nr. 347 - 357, art.1394]

6.3.6.5.

Are obligația agentul economic care a participat la licitație și a achitat taxa de participare la aceasta de a prezenta darea de seamă pe taxele locale (Forma TL13) pentru taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

        Nu. Subiecții impunerii cu taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, conform art. 290 lit. b) din |Codul fiscal sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – organizatori ai licitațiilor și loteriilor. Respectiv, agentul economic care participă la licitație nu este subiect al impunerii cu această taxă. 

       În cazul în care taxa de participare a fost achitată eronat la clasificația economică 142211, agentul economic urmează să înainteze o cerere SFS privind transferul acesteia la clasificația economică 145142 ,,Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I”

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ