8.9.3. Cotele impunerii
Înapoi
8.9.3.1. Cine stabileşte mărimea taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Mărimea taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) se determină pornindu-se de la cheltuielile legate de confecţionarea formularelor de autorizaţii şi de organizarea sistemului de evidenţă şi control al eliberării autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (art. 7 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ