8.4.5. Calcularea taxei
Înapoi
8.4.5.1.

Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise?

        Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal (alin.(1) art. 352 din Codul fiscal).

        Subiecţii impunerii achită taxa, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (alin.(3) art. 352 din Codul fiscal).

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 352 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 352 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

        În cazul autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se calculează de către organului vamal conform anexa nr.3 la Titlul IX al CF (art. 352 alin. 1 lit. b) al Codului fiscal).

8.4.5.2. .

.

Arhiva

        Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?

        În cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale conform anexa nr.3 la Titlul IX al CF (art. 352 alin. 1 lit. a) al Codului fiscal

8.4.5.3.

Cum se constituie taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, în cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile autovehiculului depăşesc limitele admise?

        În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte (art. 351 alin. (3) din Codul fiscal).

Arhiva

        Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, în cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe osie, şi gabaritele autovehiculului depăşesc limitele admise?

        În cazul în care atît masa totală, cît şi sarcina masică pe osie, şi gabaritelele autovehiculului depăşesc limitele admise, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se va calcula prin sumarea taxelor calculate pe fiecare indice în parte (art. 351 alin. 3 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ