29.3.1. Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției
Înapoi
29.3.1.1.

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

         Potrivit art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei – este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară. 

         Conform prevederilor legislațiilor care reglementează activitățile desfășurate de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat, aceștia sunt persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 

         Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică. Respectiv, din veniturile obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie), îndreptate în folosul persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 10% (conform art. 901 alin.(3) al Codului fiscal). 

        Astfel, reieșind din prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea impozitului pe venit menționată este finală, și beneficiarul( persoană care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic) nu va include venitul respectiv în componența venitului brut, precum şi în Declarația cu privire la impozitul pe venit, veniturile menționate. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare?

         În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Potrivit art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei – este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.

        Conform prevederilor legislațiilor care reglementează activitățile desfășurate de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat, aceștia sunt persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

        Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică.

        Respectiv, din veniturile îndreptate în folosul persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 10% (conform art. 901 alin.(3) al Codului fiscal).

 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 5 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Potrivit art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei – este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat. 

        Conform prevederilor legislațiilor care reglementează activitățile desfășurate de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat, aceștia sunt persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 

        Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică. 

        Respectiv, din veniturile îndreptate în folosul persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 10% (conform art. 901 alin.(3) al Codului fiscal).

        Urmează sau nu a fi efectuate reţineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc care dă în locaţiune un imobil unei persoane juridice?

        Conform art.18 lit.d) al Codului fiscal, venitul din chirie (arendă) reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoană fizică. 

        Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică. 

        Respectiv, din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 10% (conform art.901 alin.(3) al Codului fiscal).

Urmează a se reţine în prealabil, impozit pe venit în mărime de 5% din onorariile achitate executorilor judecătoreşti?

Potrivit prevederilor alin. (3) art. 90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin. (1) art. 90 din Codul fiscal reţin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 2 din Legea privind executorii judecatoreşti nr. 113 din 17 iunie 2010, executorul judecatoresc este persoana fizica învestită de stat cu competentă de a îndeplini activităţi de interes public prevăzute de legea dată şi de alte legi. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Astfel, menţionăm, că prevederile alin. (3) art. 90 din Codul fiscal, nu se răsfrîng asupra impozitării onorariilor executorilor judecătoreşti.

29.3.1.2.

Care este modalitatea de declarare a veniturilor obținute de către persoana fizică cetăţean care a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională în sectorul justiției?

        Începând cu 1 ianuarie 2017 persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit potrivit formei aprobate de Ministerul Finanțelor.

        Venitul persoanei care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, obţinut din activitatea profesională, se impozitează conform cotei de 18%, prevăzută pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, stabilită la art. 694 din Codul fiscal.

        În cazul în care persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională, atunci aceasta urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, indicând în ea veniturile impozabile obţinute ca persoană fizică care nu practică activitate profesională.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Arhiva

        Începând cu 1 ianuarie 2017 persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit potrivit formei aprobate de Ministerul Finanțelor. 

        Venitul persoanei care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, obţinut din activitatea profesională, se impozitează conform cotei de 18%, prevăzută pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, stabilită la art. 694 din Codul fiscal.

        În cazul în care persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională, atunci aceasta urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), indicând în ea veniturile impozabile obţinute ca persoană fizică care nu practică activitate profesională.

        (Modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017)

        Care este modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în legatură cu modificările operate în Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 şi care cod fiscal urmează a fi indicat în cazul desfăşurării activităţii profesionale prin cabinetul avocatului şi la obţinerea veniturilor altele decât veniturile din activitatea de avocatură?

        Avocatul care desfăşoară activitatea profesională prin cabinetul avocatului, prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN08). Venitul avocatului obţinut din activitatea profesională se impozitează conform cotelor prevăzute pentru persoanele fizice stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal. În Declaraţia nominalizată se indica codul fiscal atribuit cabinetului avocatului. În cazul în care, avocatul pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri altele decît veniturile din activitatea de avocatură, atunci acesta urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), indicând în ea de rând cu veniturile obtinute din activitatea de avocat şi veniturile impozabile obţinute ca cetatean. În Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) se indică codul fiscal al contribuabilului-cetatean, care este indicat pe verso al buletinului de identitate al cetateanului.

29.3.1.3.

Urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice?

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

        Astfel, deoarece persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă în raporturile juridice ca persoane fizice, acestea nu pot fi atribuite la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra lor nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal.

        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul de la includerea lui în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

        Cît privește, Biroul asociat de avocați (fondat de doi şi mai mulți avocați (fondatori ai biroului)), care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

Arhiva

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Articolul 90 din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

        Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu sunt atribuie la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra acestora nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmit imobilul în locațiune.

        Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune a imobilului persoanelor care desfășoară activitate profesională vor fi impozitate potrivit art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.

        Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 90 și 901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Articolul 90 din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. 

        Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu sunt atribuie la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra acestora nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmit imobilul în locațiune. 

        Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune a imobilului persoanelor care desfășoară activitate profesională vor fi impozitate potrivit art. 901 alin. (34) din Codul fiscal. 

        Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. 

        Potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Urmează sau nu a fi efectuate reţineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc care ia în locaţiune un imobil de la o persoană fizică?        

        Conform art.18 lit.d) al Codului fiscal, venitul din chirie (arendă) reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoană fizică. 

        Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice.

        Respectiv, din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc nu urmează a fi efectuate reţineri, iar persoana fizică care transmite în folosinţă bunuri, va achita impozit în mărime de 5% din valoarea contractului la darea în locaţiune a proprietăţii imobiliare (conform art.901 alin.(34) al Codului fiscal).

29.3.1.4.

Urmează să se rețină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% conform prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei?

        Regimul fiscal privind impozitarea activității profesionale în sectorul justiţiei este reglementat de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal. 

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Astfel, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei nu se reține, ca parte a impozitului, suma în mărime de 12%.  

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Urmează să se rețină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% conform prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăsoară activitate profesională în sectorul justiţiei?

        Potrivit art.5 p.362) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei constituie activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară. Regimul fiscal privind impozitarea activității profesionale în sectorul justiţiei este reglementată de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal. 

        Totodată, art.90 alin. (1) din Codul fiscal prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forțată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Astfel, excepțiile expuse în prevederile art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, stabilesc că din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăsoară activitate profesională în sectorul justiţiei nu se reține, ca parte a impozitului, suma în mărime de 12%.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

        Urmează să se rețină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% conform prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăsoară activitate profesională în sectorul justiţiei? 

        Conform art.5 p.362) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei constituie activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară. Regimul fiscal privind impozitarea activității profesionale în sectorul justiţiei este reglementată de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal. 

        Totodată, art.90 alin. (1) din Codul fiscal prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forțată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Astfel, excepțiile expuse în prevederile art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, stabilesc că din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăsoară activitate profesională în sectorul justiţiei nu se reține, ca parte a impozitului, suma în mărime de 12%.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.30 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. În conformitate cu prevederile lit. a) pct. 3 art. 5 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, persoană fizică reprezintă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid. Totodată, art.90 din Codul fiscal (în redacţia de pînă la 31.12.2013) prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, dat fiind faptul că avocatul activează prin cabinet al avocatului şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de pînă la 31.12.2013) se răsfrânge şi asupra lui. De aceea din plăţile efectuate în adresa cabinetului de avocat urmează a fi efectuată reţinerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

29.3.1.5.

Întrebarea se regăsește la nr.29.3.1.4 

Arhiva [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.31 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, biroul asociat de avocaţi este o persoană juridică. În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de pănă la 31.12.2013), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul în care subiecţii contractului sunt persoane juridice unul din care este biroul asociat de avocaţi reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7% nu se va efectua. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

29.3.1.6.

Întrebarea se regăsește la nr.29.3.1.4 

Arhiva [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.16 alin.(2) din Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din 14.06.2007, biroul individual al mediatorului funcţionează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Totodată, conform prevederilor lit. b) pct. 3 art. 5 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.199, persoană fizică reprezintă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid. De asemenea, art. 90 din Codul fiscal (în redacţie de pînă la 31.12.2013) prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, dat fiind faptul că advocatul activează ca biroul individual al mediatorului şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţie de pînă la 31.12.2013) se răsfrânge şi asupra lui. De aceea din plăţile efectuate în adresa biroului individual al mediatorului urmează a fi efectuată reţinerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

29.3.1.7.

Arhivă[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.137 din 03.07.2015, Monitorul Oficial al R. Moldova, 224-233 art. 445, în vigoare din 21.08.2015]

Arhiva

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.16 alin.(3) din Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din 14.06.2007, biroul asociat de mediatori este persoană juridică. În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în vigoare de pînă la 31.12.2013), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul în care subiecţii contractului sunt persoane juridice unul din care este biroul asociat de mediatori reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7% nu se va efectua. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

29.3.1.8.

Întrebarea se regăsește la nr.29.3.1.4 

Arhiva [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform prevederilor pct. (6) art. 2 din Lege cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o astfel de activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător. În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 regimul fiscal privind impozitarea notarilor publici este reglementat de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal. Astfel, agentul economic nu va reţine la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea notarului public, prevăzut la art.90 din Codul fiscal.

29.3.1.9.

Întrebarea se regăsește la nr.29.3.1.4

Arhiva: [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. În conformitate cu art. 2 alin.(1) din Legea privind executorii judecătoreşti nr.113 din 17.06.2010, executorii judecătoreşti sunt persoane fizice învestite de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public. Totodată, comunicăm că, în baza Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr.3r-1402/12 din 05 septembrie 2012, regimul fiscal aplicat notarilor publici urmează a fi extins şi faţă de executorii judecătoreşti. Reieşind din cele expuse, nu se va reţine la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea executorilor judecătoreşti, prevăzut la art.90 din Codul fiscal.

29.3.1.10.

Se regăsește la nr.29.3.1.4.

Arhiva

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică efectuează plăți în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic?

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.

        Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic nu urmează de a reţine în prealabil ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7%.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 90 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. 

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic nu urmează de a reţine în prealabil ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7%.

        Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de cabinet al avocatului, mediatorului care activează sub forma de birou individual al mediatorului, notarului public şi executorilor judecătoreşti începînd cu perioada de la 01 ianuarie 2014? 

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de la 01 ianuarie 2014), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice menţionate în întrebare, potrivit art.90 din Codul fiscal (în redacţia începând cu 01 ianuarie 2014) nu urmează de a reţine în prealabil ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7%.

29.3.1.11.

Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal în vigoare de la 1 ianuarie, calcularea impozitului se efectuează anual. 

        De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

        Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Arhiva

        Care este perioada fiscală de determinare a sumei totale a impozitului pe venit pentru notarul public, luna sau anul?  

        În conformitate cu art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru notarul public în mărime de 18 % din venitul lunar impozabil. 

        Astfel, notarul public va determina venitul impozabil şi va calcula suma impozitului ce urmează a fi achitat, lunar.

29.3.1.12.

În arhivă [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

 În conformitate cu explicațiile oferite de Ministerul Finanţelor, prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013, agenții economici care beneficiau de serviciile prestate de către avocați în anul 2013, urmau, din plăţile efectuate în folosul cabinetului de avocat, să reţină în prealabil, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, impozitul pe venit în mărime de 7%. 

 Prin urmare, în cazul în care din plățile îndreptate în folosul avocatului din cadrul cabinetului de avocat, pe parcursul anului 2013, a fost reținut în prealabil impozitul pe venit la sursa de plată, conform art. 90 din Codul fiscal, suma impozitului pe venit reținut urma să fie reflectat în rîndul 1602 ”Impozitul pe venit reținut la sursa de plată (art. 89 din Codul fiscal)”, din Declarația nominalizată.

29.3.1.13.

În arhiv, potrivit Ordinului IFPS nr. 358 din 9 martie 2017.

Arhiva

        În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?  

        În conformitate cu art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este expus în Hotărîrea Guvernului privind Declarația cu privire la impozitul pe venit nr. 596 din 13.08.2012. 

        Prin urmare, la depistarea cazului de reflectare a sumei impozitului pe venit reținut în prealabil în anul 2013 din plățile efectuate în folosul cabinetului avocatului (potrivit art. 90 din Codul fiscal în redacția anului 2013) în alt rînd al Declarației decît rîndul 1602, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

29.3.1.14.

Care este obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției?

        Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului 101 „Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției” din Codul fiscal.

        Astfel, potrivit art. 692 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare. Contribuabilii persoane juridice aplică contabilitatea de angajamente în conformitate cu art.44 alin.(3), iar contribuabilii persoane fizice – contabilitatea de casă în conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul fiscal.

        Totodată, conform art. 693 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap. 3 din titlul II al Codului fiscal.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

        Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului 101 „Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției” din Codul fiscal. 

        Astfel, potrivit art. 692 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare. 

        Totodată, conform art. 693 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap. 3 din titlul II al Codului fiscal.

29.3.1.15.

Сe cotă privind impozitarea venitului impozabil aplică persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției?

        În conformitate cu prevederile art. 694 din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției cota impozitului pe venit constituie 18% din obiectul impunerii.

29.3.1.16.

Care este modul de calculare a impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.

29.3.1.17.

Care este termenul de achitare a impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

29.3.1.18.

Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

29.3.1.19.

Care este modalitatea de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (6) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

        Totodată, potrivit art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal  de Stat, după cum urmează: 

        începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.

29.3.1.20. comasat cu 29.3.1.3.

Arhiva

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu se atribuie la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra acestora nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul persoanei fizice, care transmite proprietatea mobiliară în locațiune.

        Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune a proprietății mobiliare persoanelor care desfășoară activitate profesională, potrivit art. 18 lit. d) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit impozabilă.

        Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 90 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Articolul 90 din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. 

        Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu sunt atribuie la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra acestora nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul persoanei fizice, care transmite proprietatea mobiliară în locațiune. 

        Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune a proprietății mobiliare persoanelor care desfășoară activitate profesională, potrivit art. 18 lit. d) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit impozabilă. 

 Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

29.3.1.21.

Cum se constată venitul în cazul în care persoana, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, aplică metoda de casă ca metodă de evidență?

        În conformitate cu prevederile art. 692 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare.         Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform capitolului respectiv utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap. 6 din titlul II al Codului fiscal.         Potrivit art. 44 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd este prevăzut altceva, se aplică următoarele metode de evidenţă:  

        a) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă;  

        b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă sau contabilitatea de angajamente; 

        c) pentru persoanele juridice – contabilitatea de angajamente. 

        Conform alin. (2) din articolul menționat, prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia:  

        a) venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială; 

        b) deducerea se permite în anul fiscal pe parcursul căruia au fost suportate cheltuielile, cu excepţia cazurilor cînd aceste cheltuieli trebuie raportate la un alt an fiscal, în scopul reflectării corecte a venitului. 

        Prin urmare, persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și care aplică metoda de casă ca metodă de evidență, va constata venitul în anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială. 

        Totodată, și deducerea cheltuielilor suportate aferente venitului respectiv se va efectua în anul fiscal în care persoana respectivă constată obținerea venitului în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.

29.3.1.22.

Care cheltuieli se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru persoanele, care practică activităţi profesionale în sectorul justiției?

        Prin noțiunea activitate profesională în sectorul justiției, expusă la art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, se subînțelege activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către: avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar.         Potrivit art.693 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor aferente activității profesionale în sectorul justiției, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap.3 din titlul II al Codului fiscal.

29.3.1.23.

Persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției are dreptul la trecerea în cont a impozitului pe venit achitat într-un stat străin?

        Potrivit prevederilor art. 695 alin. (3) din Codul fiscal persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art. 82 din Codul fiscal.

29.3.1.24.

Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit obținut de către biroul asociat de avocaţi?

        Potrivit art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, birou asociat de avocați (în continuare BAA) constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat.

        Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. BAA este persoana juridică (art.31 din legea menţionată).

        Astfel, veniturile și cheltuielile ce țin nemijlocit de activitatea BAA, urmează a fi incluse în Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), prezentată de acesta nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune (art.83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal), în modul general stabilit pentru persoanele juridice. Impozitul pe venit urmează a fi calculat conform cotei stabilite la art.15 lit.b) din Codul fiscal.

29.3.1.25.

Se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor?

        Potrivit art.24 alin.(15) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.

        Menționăm că, conform art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002 birou asociat de avocați constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat. Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. (art.31 din legea menţionată).

        Astfel, biroul asociat de avocați – subiect al impunerii cu impozitul pe venit, care dispune de baza impozabilă, urmează de a deduce din suma cheltuielilor suportate în decursul perioadei fiscale, sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor suma, egală cu 0,15% din fondul entității de retribuire a muncii, exceptînd onorariile achitate avocaţilor, avocaţilor-stagiari.

29.3.1.26.

Care este modalitatea de declarare şi achitare a impozitului pe venit de către cabinetul avocatului?

        Conform art.30 din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, în cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat (fondatorul cabinetului). Cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.

        Articolul 5 pct.362 din Codul fiscal stabileşte că activitate profesională în sectorul justiţiei constituie activitatea permanentă, desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.

        Astfel, regimul de impozitare a cabinetului avocatului urmează a fi efectuată în conformitate cu art.695 din Codul fiscal. Reieşind din prevederile articolului menţionat, calcularea impozitului pe venit se efectuează anual prin aplicarea cotei impozitului stabilite în art.694 din Codul fiscal, la venitul obţinut din desfășurarea activităţii profesionale în sectorul justiției.

        Potrivit prevederilor art. 695 alin. (6) din Codul fiscal, Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma DAJ 17) se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

        Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

29.3.1.27.

Sînt oare obligate persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare?

       Persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică) se prezintă în raporturile juridice ca persoane fizice, acestea nu pot fi atribuite la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra lor nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, care obligă reținerea impozitul pe venit la sursa de plată în baza contractelor menționate.

        Respectiv, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică) nu au obligația de a indica sumele achitate persoanelor fizice în baza contractelor de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare în Darea de seamă lunară (formularul IPC) și Nota de informare anuală (formularul IALS).

29.3.1.28. Urmează persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției să rețină un impozit pe venit la sursa de plată din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil? Apare obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat?

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Articolul 90 din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. 

        Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu sunt atribuie la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra acestora nu se răsfrâng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul persoanei fizice, care transmite proprietatea mobiliară în locațiune. 

        Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune a proprietății mobiliare în folosul persoanelor ce desfășoară activitate profesională, potrivit art. 18 lit. d) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit impozabilă, care urmează a fi impozitată conform art.15 lit. a) din Codul fiscal. 

        Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal. 

        Concomitent, menționăm că obligativitatea înregistrării contractelor de locațiune se răsfrânge doar asupra bunurilor imobiliare în condițiile stabilite de art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ