7.7.8. Scutiri
Înapoi
7.7.8.1. Cine poate beneficia de scutiri la plata taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

De scutiri la plata taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile pot beneficia:- întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar; - întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, la care, conform Conform Hotărîrii Guvernului nr. 162 din 13.02.2006 "Pentru aprobarea Listei întreprinderilor ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită" se atribuie Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A. şi Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici" (art.329 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ