8.9.5. Darea de seamă
Înapoi
8.9.5.1.

Întrebarea 8.9.5.1 și răspunsul se va trece în arhiva (în baza Ordinului IFPS nr. 993 din 07.07.2014 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007 și a Ordinului SFS nr. 80 din 26.02.2019 cu privire la abrogarea Ordinului IFPS nr. 956 din 30 octombrie 2015)

Arhiva

Cine prezintă darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Agenţii economici, deţinători ai autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale prezintă Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”).

8.9.5.2.

Arhiva

        Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014

        Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014

        Cînd se prezintă darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale? 

        Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale se prezintă de către agenţii economici, deţinători ai autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”).

8.9.5.3. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinul IFPS nr. 993 din 07.07.2014 privind modificarea Ordinului nr. 289 din 07.06.2007 (publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr.178-184/953, în vigoare 01.01.2014)]

        În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

        Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale se prezintă de către persoanele fizice, deţinători ai autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale în baza formularului “Forma ATRI-07” aprobat prin Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.

8.9.5.4. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinul IFPS nr. 993 din 07.07.2014 privind modificarea Ordinului nr. 289 din 07.06.2007 (publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr.178-184/953, în vigoare 01.01.2014)]

        Cum se completează formularul dării de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (Forma ATRI-07)?

        Formularul dării de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (Forma ATRI-07) se completează conform “Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale”, aprobată prin ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ