29.1.7.5. Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)
Înapoi
29.1.7.5.1. Cum se vor impozita dividendele achitate agentului economic rezident?

        Potrivit art. 901 alin. (31) din Codul fiscal,  persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

Potrivit art. 901 alin. (31) lit. a) din Codul fiscal, la achitarea dividendelor în folosul agentilor economici rezidenti, la sursa de plata nu se va retine impozitul pe venit. Totodata, potrivit art. (901) alin. (32) din Codul fiscal, pe perioada actiunii prevederilor alin. (31) art. (901) din Codul fiscal, art. 801 (care reglementeaza achitarea prealabila a impozitului pe dividende) din Codul fiscal nu se aplica.

29.1.7.5.2.

Ce obligații fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entității date.

        În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, active de capital reprezintă acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător. 

        Conform art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. 

        Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social. 

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat. 

        Astfel, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital, urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării, în mărime de 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. 

        Prin urmare, fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social, iar în rezultat a fost constatată creștere de capital, atunci apare obligația de achita impozitul pe venit și de a prezenta declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art.83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

        În ceea ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut. 

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.40 alin. (7) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

Arhiva

        Ce obligații fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entității date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social.

        Astfel, ţinând cont de prevederile menționate, față de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire.

        Cu referință la întrebarea ce ține de obligațiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donațiilor a cotei părți între fondatori, relatăm următoarele.

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social.

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.

        De asemenea, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării, în mărime de 20% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

        Astfel, fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social, este obligat sa prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, dacă în rezultatul donației a fost constatată creștere de capital.

        În ceea ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație sau de moștenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut.

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social.

        Astfel, ţinând cont de prevederile menționate, față de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire.

 Cu referință la întrebarea ce ține de obligațiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donațiilor a cotei părți între fondatori, relatăm următoarele.

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social.

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.

        De asemenea, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art. 40 alin. (7) din Codul fiscal).

        Astfel, fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social, este obligat sa prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, dacă în rezultatul donației a fost constatată creștere de capital.

        În ceea ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație sau de moștenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut.

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea și completarea capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital” din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social. 

       Astfel, ţinând cont de prevederile menționate, față de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire. 

        Cu referință la întrebarea ce ține de obligațiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donațiilor a cotei părți între fondatori, relatăm următoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. 

        Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social. 

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat. 

        De asemenea, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art. 37 alin. (7) din Codul fiscal). 

        Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.  În ceia ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație sau de moștenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut. 

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

        Ce obligaţii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entităţii date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal?  

        În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

        Astfel, ţinând cont de prevederile menţionate, faţă de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire.

        Cu referinţă la întrebarea ce ţine de obligaţiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donaţiilor a cotei părţi între fondatori, relatăm următoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

        Prin urmare, obligaţia fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social.

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.

        De asemenea, luând în consideraţie că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creşterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal).

        Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

 În ceia ce priveşte, impozitarea venitului obţinut ca donaţie, menţionam că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlul de donaţie sau de moştenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut.

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menţionata cu titlul de donaţie, obligaţii fiscale aferente venitului respectiv nu apar.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

 (în vigoare pînă la 13.01.2012)  29.1.7.26  Ce obligatii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donatia unei parti din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entitatii date. Se aplica în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) lit. b) din Codul fiscal?
        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) lit. b) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) retin si achita la buget un impozit în marime de 15% din suma retrasa din capitalul social aferenta majorarii capitalului social din repartizarea profitului net si/sau altor surse constatate în capitalul propriu între actionari (asociati) în conformitate cu cota de participatie depusa în capitalul social începând cu perioada fiscala 2010. Astfel, tinând cont de prevederile mentionate, fata de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul ca entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificarilor respective în actele de constituire. Cu referinta la întrebarea ce tine de obligatiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuarii donatiilor a cotei parti între fondatori, relatam urmatoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donatie se considera ca a vândut bunul donat la un pret ce reprezinta marimea maxima din baza lui valorica ajustata sau pretul lui de piata la momentul donarii. Prin urmare, obligatia fiscala la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donatia unei parti din cota sa de participare în capitalul social. Venitul în scopuri fiscale urmeaza a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat. De asemenea, luând în consideratie ca cota parte donata reprezinta activ de capital urmeaza de a determina cresterea de capital, care se va supune impozitarii în marime de 50% din suma excedentara a cresterii de capital recunoscute peste nivelul oricaror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal). Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declaratia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului urmator anului fiscal de gestiune. În ceia ce priveste, impozitarea venitului obtinut ca donatie, mentionam ca, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de catre persoanele fizice cetateni ai Republicii Moldova cu titlul de donatie sau de mostenire, se califica drept sursa de venit neimpozabila, care nu se include în venitul brut. Prin urmare, tinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte mentionata cu titlul de donatie, obligatii fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

29.1.7.5.3. Apare oare obligaţia de calculare a impozitului pe venit în mărime de 15%, potrivit art. 901alin.(31) lit. b) din Codul fiscal, în cazul micşorării capitalului statutar al întreprinderii din contul uzurii calculate pentru mijloacele fixe, introduse anterior ca aport la capitalul statutar?

        În conformitate, cu art. 901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal reţin şi achită la buget din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

        Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012)  În conformitate, cu art. 901alin.(31) lit. b) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) CF reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010. Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

29.1.7.5.4. .

Arhiva

        Cum se vor aplica prevederile Titlului II al Codului fiscal după aprobarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie faţă de oamenii de creaţie ?

        Reieşind din explicaţiile Comisiei economie, buget şi finanţe, odată cu adoptarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi uniunile de creaţie, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 29.03.2013 au apărut contradicţii între prevederile art.12 din Legea menţionată şi prevederile art. 901 alin. (31) al Codului fiscal. 

        Totodată, ambele legi sunt legi organice şi în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.23.2001 în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior. 

        În contextul celor menţionate şi ţinînd cont de prevederile art. 11 din Codul fiscal urmează a fi aplicate prevederile actului adoptat posterior, adică prevederile art. 12 din Legea nr. 21 din 01.03.2013.

29.1.7.5.5.

Compania repartizează fondatorilor săi (un agent economic rezident al Republicii Moldova şi un agent economic rezident al unei ţări cu care Moldova nu a încheiat acord de evitare a dublei impuneri), în septembrie 2013, profitul nerepartizat aferent anului 2011. Care este obligaţia fiscală ce o generează? Urmează sau nu să se achite impozitul pe venit în baza art.801 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime: - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.901 alin.(31) din Codul fiscal); Totodată, este făcută menţiunea că prevederile de la liniuţa întîi se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.91 alin.(1) din Codul fiscal); În conformitate cu prevederile alin.(1) al art.801 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende. Respectiv, din plăţile îndreptate atît în favoarea fondatorului său – rezident al Republicii Moldova, cît şi în favoarea fondatorului său – nerezident al Republicii Moldova, agentul economic va avea obligaţia să reţină suma impozitului pe venit egală cu 15%. Totodată, dat fiind faptul că art.801 din Codul fiscal conţine norma, care prevede că 12% se achită din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende, nu apare necesitatea achitării prealabile a impozitului pe venit.

29.1.7.5.6. Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului în 2013, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.

Arhiva

        Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului în 2013, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007? 

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Dat fiind faptul că Codul fiscal prevede o cotă generală (6%) şi cîteva cote speciale (12%, 15%), din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat al anului 2007, se va reţine impozit la sursa de plată la cota de 6%.

29.1.7.5.7.

Cum se impozitează dividendele achitate în folosul rezidentului (persoană fizică sau juridică)?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: 

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; 

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; 

        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; 

        Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua din alineatul menționat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. 

    Totodată, potrivit art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice, constituie surse de venit neimpozabile. 

       Astfel, dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.

Arhiva

        Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului – persoană fizică, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007? 

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;

        - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.

        Totodată, în conformitate cu prevederile art.20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente nu reprezintă sursă de venit impozabilă.

        Respectiv, din dividendele achitate în anul 2013 rezidentului – persoană fizică, aferente perioadei fiscale a anului 2007, nu urmează a se reţine impozit pe venit.

29.1.7.5.8.

Urmează să se rețină impozitul pe venit din profitul net achitat de către întreprinderile de stat sau municipale?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.

        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;

        Totodată, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(9) lit.c2) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului fiscal, organul fiscal aplică măsurile de administrare fiscală a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi a dividendelor la cota-parte a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

        Respectiv, defalcările din profitul net, realizate de întreprinderile de stat sau municipale, prin natura sa, nu se asimilează dividendelor – fapt ce scuteşte întreprinderile menţionate de reţinerea finală a impozitului pe venit din dividende.

29.1.7.5.9.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul pierderii atualității)

Arhiva

        Apare necesitatea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată din plățile îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie țărănească din dividende sau royalty?

        În conformitate cu prevederile art.901 (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: 

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; 

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. 

        În același timp, în conformitate cu prevederile art.901 (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. 

        Astfel, dat fiind faptul că nu există o derogare expresă de la categoria persoanei (inclusiv fizice), apare necesitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile date îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie ţărănească.

        Totodată, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1), (3), (31), (33) , (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Respectiv, veniturile date urmează a fi ajustate fie prin Anexa 1D „Ajustarea (majorarea/ micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, completînd boxa 02019 „Altele” din Declaraţia VEN12 în cazul în care întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească nu se conformă prevederilor menţionate în art.92 alin.(8) din Codul fiscal, fie în Darea de seamă UNIF07, în mod similar.

29.1.7.5.10.

La cine apare obligația de achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul de venituri nu a asigurat reţinerea finală (inclusiv din royalty, dividende, locaţiune etc.) impozitul la sursa de plată?

        Potrivit prevederilor Codului fiscal, reținerea finală pentru veniturile specificate de art. 901 din Codul menționat. 

         În conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul citat scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(l), (3), (31), (33) şi (34) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora, din categoria dată făcând parte dividendele, veniturile sub formă de royalty, veniturile de la darea în locațiune a bunurilor, din câștiguri din jocuri de noroc, etc. 

         Este de remarcat că potrivit art. 181 din Codul fiscal, persoana cu funcție de răspundere responsabilă de stingerea obligației fiscale a contribuabilului este conducătorul lui sau o altă persoană a acestuia care, în virtutea obligațiilor de serviciu, era/este obligată să stingă obligația fiscală în modul şi în termenele stabilite. Pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul articol şi a altor obligații prevăzute de legislația fiscală, persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului poartă răspundere în conformitate cu legislația. 

         În conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri. Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligațiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcție de răspundere este responsabilă în conformitate cu articolul menționat rămân obligații ale contribuabilului până la stingerea lor deplină în cazul reținerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor de la alte persoane. 

         Articolul 129 pct. 6) din Codul fiscal stabilește că obligația fiscală este obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, aceasta luând naștere, în conformitate cu prevederile art. 169 din Codul menționat, în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei. 

         Respectiv, în cazul obținerii de către persoana fizică a veniturilor aferent cărora se aplică reținerea finală a impozitului pe venit, ținând cont că articolul 901 din Codul fiscal indică expres despre scutirea de la declararea acestora, în cazul în care se constată nereținerea impozitului sau reținerea la o altă cotă decât cea stabilită, urmărirea obligației se realizează la contribuabilul responsabil de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. 

         În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de cotribuabil se vor aplica sancținui fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

29.1.7.5.11.

Agentul economic, înregistrat în calitate de societate cu răspundere limitată, are dreptul să transmită proprietatea sa ca plată a dividendelor calculate față de fondator?

        În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, profitul net se plăteşte asociaţilor în formă bănească, în decurs de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii privind distribuirea acestuia, dacă adunarea asociaţilor nu a stabilit un alt termen.  

        Astfel, proprietatea agentului economic nu poate fi transmisă ca plată a dividendelor calculate față de fondator.  

        Totodată, la achitarea dividendelor urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în corespundere cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

29.1.7.5.12.

Apare obligația de reținere a impozitului pe venit, în conformitate cu art. 901 alin. (31) liniuța întâi din Codul fiscal, în cazul în care entitatea majorează capitalul de rezervă din contul profitului net?

        În temeiul art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 și art.46 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire. 

         Conform prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidență financiară bazate pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și IFRS care nu contravin prevederilor titlului II al Codului fiscal. În conformitate cu pct.18-19 din SNC „Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013, constituirea capitalului de rezervă din contul profitului net se înregistrează ca diminuare a profitului. 

         Totodată, art.12 pct.3) din Codul fiscal definește dividendul ca venit obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2). 

         Prin urmare, obligativitatea reținerii impozitului pe venit, conform art.901 alin.(3) liniuța întâi din Codul fiscal, nu intervine la momentul alocării profitului în capitalul de rezervă.

29.1.7.5.13.

În cazul în care capitalul de rezervă este utilizat pentru acoperirea pierderilor, conform legislației, la momentul acoperirii acestor pierderi trebuie să se rețină impozitul pe venit conform art. 901 alin. (31) liniuța întâi din Codul fiscal?

        În temeiul art.31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 și art.46 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire. 

        Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. 

        Prin urmare, la acoperirea pierderilor din contul capitalului de rezervă nu are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și, respectiv, în acest caz nu intervine obligația reținerii impozitului pe venit.

29.1.7.5.14.

Cum vor fi supuse impozitării veniturile sub formă de dividende obținute de agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova (unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria)?

        Conform art.18 lit.o) din Codul fiscal, alte venituri care nu sunt neimpozabile conform legislației fiscale, reprezintă surse de venit impozabile. 

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal rețin şi achită la buget un impozit în mărime de:

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părţi, cu excepția celor aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; 

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. 

        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; 

        - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. 

        Reținerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36) art.901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.901 alin.(4) din Codul fiscal). 

        Potrivit art.182 alin.(1) din Codul fiscal, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget este responsabilă de plata impozitelor şi taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor nereținute, nepercepute şi netransferate în modul stabilit la buget dacă: 

        a) reţinerea, perceperea sau transferul intră în atribuţiile ei; 

        b) ea a ştiut sau trebuia să ştie că impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile nu au fost reţinute, percepute sau transferate de contribuabil. 

        Concomitent, menționăm că scutirea de la declararea și impozitarea veniturilor menționate la art.901 din Codul fiscal se condiționează de reținerea finală a impozitului la sursa de plată. 

        Astfel, veniturile obținute de către agenții economici a Republicii Moldova, care nu au fost impozitate la sursa de plată conform art.901 din Codul fiscal, urmează a fi declarate și impozitate în Republica Moldova conform modului general stabilit la cotele stabilite de art.15 din Codul fiscal. 

        Totodată, legislația în vigoare nu prevede anumite reglementări privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de către agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. 

        Reieșind din cele menționate, contribuabilii care au obținut venituri sub formă de dividende de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, urmează să declare, calculeze și achite impozitul pe venit conform modului general stabilit, la cotele prevăzute la art.15 din Codul fiscal.

 (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr. 09/2-03/126/401 din 14.05.2019).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ