31.7. Metodologia controlului tichetelor de masă
Înapoi
31.7.1. Ce reprezintă tichetele de masă pe suport electronic?

        Tichetul de masă pe suport electronic este un card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile legii, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

        Astfel, în conformitate cu art. 5 pct. 401) din Codul fiscal, instrument de plată este un dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (card de plată, telefon mobil etc.) şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, TAN, alte tipuri de coduri, login/parolă etc. sau funcţionale – transfer de credit, debitare directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată.

        Totodată, conform prevederilor Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, tichetele de masă pot fi emise și pe suport de hârtie, care în comparație de tichetele de masă pe suport electronic, sunt bonuri de valoare emise de către operator în condiţiile legii, acordate de către angajatori salariaţilor, pentru a fi folosite ca instrumente de plată în scopul procurării produselor alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

31.7.2. Angajatorul este obligat să acorde salariaților săi doar tichete de masă pe suport electronic sau doar pe suport de hârtie?

        Conform pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 227 din 12 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, angajatorul este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană sub formă de tichet de masă.

        Angajatorul, după consultarea cu salariaţii, are dreptul exclusiv de a alege tipul suportului tichetului în momentul stabilirii relaţiilor contractuale cu operatorul.

31.7.3. În cazul încetării raporturilor de muncă a salariatului, tichetul de masă electronic urmează a fi returnat angajatorului?

        Conform pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 227 din 12 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, angajatorul nu este în drept să ceară de la angajat suportul electronic pe care este transferată valoarea tichetului de masă în urma încetării raporturilor de muncă.

        Totodată, în cazul încetării raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul este în drept să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere pînă la ziua în care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masă încetează după 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă.

        Angajatorul, în cazul încetării raporturilor de muncă, acordă tichete de masă persoanei concediate în termen de 15 zile de la data încetării raporturilor de muncă pentru luna precedentă, precum şi pentru luna curentă, dacă tichetele nu au fost acordate înainte de data încetării raporturilor de muncă.

31.7.4. Poate salariatul efectua operaţiuni de depunere sau de retragere de numerar de pe cardul de plată care este predestinat alimentării cu valori nominale a tichetelor de masă?

        Conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate în mod exclusiv pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea produselor alimentare şi nu trebuie să permită efectuarea operaţiunilor de depunere sau de retragere de numerar în sau de pe cardul de plată (altele decît cele cu valoarea nominală a tichetelor de masă) ori de transfer de mijloace către alte conturi ale salariaţilor şi/sau ale angajatorului, şi/sau ale terţilor.

31.7.5. În cazul acordării tichetelor de masă, angajatorul este în drept să reducă salariul angajatului – beneficiar de tichete de masă?

        Conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, Angajatorului îi este interzis la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaţilor beneficiari de tichete de masă în scopul acoperirii cheltuielilor de acordare a tichetelor de masă salariaților.

31.7.6.

Cine are obligația să prezinte Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18)?

        Potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul Ministerului finanțelor nr. 95 din 07.05.2018 (în vigoare 18.05.2018), persoana juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora (operatorii) are obligația de a prezenta Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18).

31.7.7.

Care este modalitatea de prezentare a Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18)?

        Potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul Ministerului finanțelor nr. 95 din 07.05.2018, persoana juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat, lunar, către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, în format electronic, prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, inclusiv cu anexele respective, Registrul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor conform comenzii de achiziţie şi Registrul cu privire la tichetele de masă rambursate operatorului de către unitatea comercială/de alimentaţie publică, conform anexelor nr.1, 3 şi 5 la Ordinul menționat.

31.7.8. Se permite agentului economic să aleagă modalitatea de asigurare cu hrană pentru fiecare angajat în parte?

        În conformitate cu art.3 alin. (3) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană pentru un angajat, care vor fi deduse în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune. 

        Respectiv, agentul economic va fi în drept să aleagă modalitatea de asigurare cu hrană pentru angajați. Acesta va fi în drept pentru unii angajați să acorde tichetele de masă, iar pentru alți angajați să suporte cheltuieli pentru hrana organizată, fiind permisă doar o singură opțiune în raport cu un angajat.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ