4.3. Înregistrarea ca platitor de acciz
Înapoi
4.3.1. Cine sînt obligati sa se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu accize ?

În conformitate cu prevederile art.126(1) din Codul fiscal, persoanele juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate sa primeasca certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pîna a începe desfasurarea activitatii în cauza.

4.3.2.

Au obligaţia agenţii economici să primească certificatul de acciz, dacă aceştia preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize?

        Potrivit prevederilor art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sunt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit, până a începe desfăşurarea activităţii în cauză. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.126 alin.(1) din Titlul IV al Codului fiscal].

Arhiva

        În ce termen subiectii antreprenoriatului urmeaza sa se înregistreze ca subiect al impunerii cu accize?  

        Potrivit prevederilor art.126(1) din Codul fiscal, subiectii antreprenoriatului sînt obligati sa primeasca certificatul de acciz de modelul stabilit, pîna a începe desfasurarea activitatii de prelucrare si/sau fabricare a marfurilor pasibile impunerii cu accize.

4.3.3. Se rasfrînge obligatia de înregistrare ca subiect al impunerii asupra subiectilor antreprenoriatului ce efectueaza doar operatiuni de import a marfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioara ?

În conformitate cu art.126(1) din Codul fiscal, Obligatia de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize se rasfrînge doar asupra persoanelor juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize.

4.3.4. În ce termen Serviciul fiscal de stat este obligat sa elibereze certificatul de accize, în cazul cînd solicitantul a prezentat toate documentele necesare ?

Certificatul de acciz se elibereaza în termen maxim de 2 zile din momentul primirii cererii de solicitare a certificatului de acciz.

4.3.5.

Care este modalitatea de obținere a certificatului de acciz?

        Pentru obținerea certificatului de acciz, agenții economici care sunt obligați de a se înregistra ca subiecți ai impunerii cu acciz, urmează să se adreseze la subdiviziunea Serviciul Fiscal de Stat, unde sunt luați la evidență, cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de model stabilit de Ministerul Finanțelor. 

         Fiecărui subiect impozabil de acciz i se atribuie un număr de înregistrare, format din 5 cifre, care este înscris în partea stîngă de sus al certificatului de acciz: primele doua cifre reprezintă codul Serviciului Fiscal de Stat, ultimele trei cifre – numărul de ordine crescător, atribuit în dependență de numărul agenților economici înregistrați ca plătitori de accize. 

         

Arhiva

        Pentru obtinerea certificatului de acciz, agentii economici care sînt obligati de a se înregistra, se adreseaza la inspectoratul fiscal de stat, la care sînt luati la evidenta, cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de model stabilit. Fiecarui subiect impozabil de acciz i se atribuie un numar de înregistrare, format din 5 cifre, care este înscris în partea stînga de sus al certificatului de acciz: primele doua cifre reprezinta codul Serviciului Fiscal de Stat, ultimele trei cifre – numarul de ordine crescator, atribuit în dependenta de numarul agentilor economici înregistrati ca platitori de accize.

4.3.6. Ce urmeaza sa indice în cererea de înregistrare agentul economic ce solicita înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize ?

În cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresata organului Serviciului Fiscal de Stat, potrivit prevederile art.126(2) din Codul fiscal, agentul economic indica: a) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale); b) proprietarul cladirii, încaperii, teritoriului, terenului; c) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosita pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator, în baza contractului de arenda sau de închiriere; d) formele si metodele concrete de control, a caror aplicare asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

4.3.7. În ce cazuri Serviciul fiscal de stat poate refuza agentului economic solicitant înregistrarea în calitate de platitor a accizelor ?

În conformitate cu prevederile art.126(5) din Codul fiscal, organul Serviciului fiscal de stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care considera ca activitatea agentului economic sau încaperea de acciz nu pot fi controlate ori formele si metodele de control, aplicarea carora nu asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

4.3.8.

Cine se consideră responsabil de achitarea accizelor în cazul cînd diferiți agenți economici folosesc unul si același antrepozit de fiscal?

        În conformitate cu art.126 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc unul şi acelaşi antrepozit fiscal pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent antrepozitarul autorizat (antrepozitarii autorizaţi) responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Cine se va considera responsabil de achitarea accizelor în cazul cînd diferiti agenti economici folosesc una si aceeasi încapere de acciz ? 

        În cazul în care mai multi agenti economici folosesc una si aceeasi încapere de acciz pentru prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor supuse accizelor,în temeiul art. 126 (6) din Codul fiscal, organul Serviciului Fiscal de Stat este obligat sa determine în mod independent subiectul (subiectii) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de Serviciul fiscal de stat.

4.3.9.

Arhiva

        Ce actiuni urmeaza a fi întreprinse de serviciul fiscal de stat în cazul cînd în certificatul de acciz a subiectului impozabil apar schimbari referitoare la includerea (adaugarea) unui loc accizat nou ?

        În cazul cînd în certificatul de acciz a subiectului impozabil apar schimbari referitoare la includerea (adaugarea) unui loc accizat nou, persoana responsabila de înregistrare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat înscrie în Certificatul de acciz a subiectului impozabil data înregistrarii locului cu aplicarea stampilei si semnaturii sefului Serviciului Fiscal de Stat. Daca pe formularul Certificatului de acciz nu este suficient loc pentru înregistrarea încaperii noi, se permite înregistrarea ei pe verso certificatului.

4.3.10.

Arhiva

     Se înlocuieste certificatul de acciz în cazul modificarii documentelor de constituire ?

    Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul aparitiei unor modificari sau completari în documentele de constituire (cu exceptia schimbarii codului fiscal), conditionate de: · Reorganizarea formei organizatorico-juridice; · Schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la un alt Inspectorat Fiscal de Stat teritorial sau oficiu fiscal); · Modificarea denumirii agentului economic; · Modificarea informatiei cu privire la locul încaperii de acciz, etc. Certificatul de acciz se înlocuieste.

4.3.11.

Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii cu accize în cazul necesității efectuării unor modificări în certificatul de acciz?

        Pentru efectuarea unor modificări în certificatul de acciz, agentul economic – subiect impozabil cu acciz concomitent cu documentele care adeveresc modificările, va depune o cerere on-line prin intermediul serviciului electronic ,,e-Cerere” sau pe suport de hîrtie în adresa subdiviziunii structurale ale Serviciul Fiscal de Stat în raza căreia se deservește.

Arhiva

        Ce actiuni urmeaza sa întreprinda subiectul impunerii cu accize pentru a înlocui certificatul de acciz ? 

        Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, agentul economic – subiect impozabil de acciz, concomitent cu documentele care adeveresc modificarile prezinta la Inspectoratul Fiscal de Stat unde este luat la evidenta, în termen de 15 zile, o cerere (de forma libera) prin care se cere schimbarea Certificatului de acciz.

4.3.12.

Arhiva

        Ce actiuni urmeaza sa întreprinda Serviciul fiscal de stat la parvenirea situatiei ce conditioneaza înlocuirea certificatului? 

        Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial la primirea cererii retrage Certificatul de acciz eliberat anterior, înscriind pe diagonala mentiunea “Anulat” si data anularii, iar pe verso – motivul anularii Certificatului de acciz. Certificatul de acciz anulat se pastreaza în dosarul subiectului impozabil împreuna cu cererea de înregistrare în calitate de subiect impozabil si cu cererea de schimbare a Certificatului de acciz. Concomitent subiectului impozabil cu acciz timp de 5 zile de la înaintarea cererii i se elibereaza un Certificat de acciz nou cu mentiunea “Modificat”, facuta în partea dreapta de sus, care va avea acelasi numar de înregistrare si care va contine informatia curenta. La rîndul “Data eliberarii” a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindita în Certificatul de acciz anulat.

4.3.13.

Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii și Serviciul Fiscal de Stat în cazul pierderii certificatului de acciz ?

        În cazul pierderii certificatului de acciz subiectul impozabil va depune o cerere de solicitare a dublicatului Certificatului de acciz: 

        1)pe suport de hîrtie - în adresa subdiviziunii structurale ale Serviciul Fiscal de Stat în raza căreia se deservește, sau;

     2)prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere” Agentului economic i se va elibera un Certificat de acciz nou cu mențiunea ,,Dublicat”, făcuta în partea dreapta de sus, care va avea același număr de înregistrare și care va conține informația curentă.

Arhiva

        Ce actiuni urmeaza sa întreprinda subiectul impunerii în cazul pierderii certificatului de acciz ? 

              Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul pierderii certificatului de acciz, agentul economic publica în Monitorul Oficial un anunt despre pierderea lui. Ulterior, agentul economic prezinta la Inspectoratul Fiscal de Stat luat la evidenta, în termen de 15 zile de la data publicarii, copia din Monitorului Oficial care confirma anuntul publicat si o cerere (de forma libera) prin care se cere eliberarea unui nou Certificat de acciz.

4.3.14.

Arhiva

        Ce actiuni urmeaza sa întreprinda Serviciul fiscal de stat în cazul pierderii de catre subiectul impunerii a certificatului de acciz ? 

        Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul pierderii certificatului de acciz de catre subiectul impunerii, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial, la primirea copiei din Monitorului Oficial care confirma anuntul publicat despre pierderea certificatului de acciz si o cerere (de forma libera) prin care se cere eliberarea unui nou, în termen de 5 zile, elibereaza un Certificat de acciz sub un numar nou de înregistrare, în corespundere cu numerotarea existenta, cu mentiunea “Eliberat în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX”, facuta în partea dreapta de sus si care va contine informatia curenta. La rîndul “Data eliberarii” a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindita în Certificatul de acciz pierdut. Concomitent, în baza Certificatului de acciz nou Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial face o înscriere în partea dreapta de sus pe Cererea de solicitare a certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz din dosarul agentului economic, precum si în Registrul de evidenta a subiectilor impozabili cu acciz - “Eliberat Certificat de acciz nou Nr.XXXXZ în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX”. Actele nominalizate se pastreaza în dosarul subiectului impozabil.

4.3.15.

Este obligat subiectul impunerii cu accize importator de mărfuri, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, să se înregistreze ca plătitor de accize cu obținerea certificatului de accize de la organul fiscal?

        Reieșind din prevederile art. 126 alin. (1) din Codul fiscal obligațiunea de solicitare (primire) a certificatului de accize se răsfrânge doar asupra persoanelor juridice şi persoanelor fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize, până a începe desfășurarea activității în cauză.

4.3.16.

Ce acțiuni urmează a fi întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat în cazul necesității efectuării unor schimbări în certificatul de acciz?

        În cazul în care subiectul impunerii cu accize preconizează să efectueze schimbări privitor la apariția unei încăperi accizate noi, care urmează a fi reflectată în certificatul de acciz, persoana responsabilă de înregistrare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat înscrie în certificatul de acciz al subiectului impozabil data înregistrării încăperii, adresa juridică, proprietarul, cu aplicarea pe acesta a ștampilei și semnăturii șefului Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat.

        Dacă pe formularul certificatului de acciz nu este suficient loc pentru înregistrarea încăperii noi, se permite înregistrarea ei pe versoul certificatului.

        În cazul apariției unor modificări sau completări în certificatul de acciz (cu excepția schimbării codului fiscal), condiționate de:

         -reorganizarea formei organizatorico-juridice;

        - schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la o altă direcție de deservire fiscală a SFS);

         - modificarea denumirii agentului economic;

         - excluderea unui loc al încăperii de acciz, etc. certificatul de acciz eliberat anterior se retrage, acesta fiind substituit cu un certificat de acciz nou cu mențiunea „modificat în baza certificatului de acciz nr.

4.3.17.

Care sunt opțiunile disponibile, de depunere a cererii de solicitare a certificatului de acciz, pentru agentul economic care urmează să se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu accize?

        Pentru obținerea statutului de plătitor de accize, contribuabilul care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize are două opțiuni de depunere a cererii de solicitare a Certificatului de acciz: 

        1)pe suport de hîrtie; 

        2)prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”. 

        În situația în care solicitantul statutului de plătitor de accize nu este conectat la serviciul electronic „e-Cerere”, cererea se va depune pe suport de hîrtie în adresa Direcției deservire fiscală în raza căreia se deservește, iar funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală care deține rol atribuit pentru accesarea SIA „e-Cerere”, în mod obligatoriu, urmează să asigure înregistrarea cererii depuse de contribuabil pe suport de hîrtie. 

        Solicitanții statutului de plătitor de accize, conectați la serviciul electronic „e-Cerere”, vor depune cererea de solicitare a certificatului de acciz prin intermediul acestui serviciu.

4.3.18.

Este necesară schimbarea Certificatului de acciz în legătură cu aprobarea prin Ordinul SFS nr.25 din 23 ianuarie 2018 a formularului actualizat al Certificatului de acciză?

        Nu este necesară schimbarea Certificatului de acciz, deoarece nu există premise pentru aceasta. 

         Certificatul de acciz se va substitui doar în cazurile: 

        - reorganizării în altă formă organizatorico-juridică; 

        - schimbării adresei juridice; 

         - modificării denumirii agentului economic; 

        - excluderii unui loc din antrepozitul fiscal, etc.

4.3.19.

Este necesară eliberarea Certificatului de acciză subiecților impunerii cu accize care introduc mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova cu plasarea lor în regim vamal de antrepozit vamal?


        În conformitate cu art.120 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu accize sunt atât antrepozitarii autorizați care produc și/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova cât și persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

        Persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, în conformitate cu art.126 alin.(1) din Codul fiscal, sunt obligate să primească certificatul de acciză de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat până a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

        Totodată, Certificatul de acciză se eliberează de către Serviciul Fiscal doar antrepozitarului autorizat, prin care, în temeiul art.119 pct.2) și pct.4) din Codul fiscal, autorizează persoana fizică sau juridică, ca în cadrul activității sale aceasta să producă, să transforme, să dețină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal.

        Respectiv, Certificatul de acciză nu se eliberează persoanelor juridice și persoanelor fizice care introduc mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova cu plasarea lor în regim vamal de antrepozit vamal, dacă nu sunt respectate prevederile art.126 alin.(1) din Codul fiscal.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ