6.15.6. Achitarea taxei
Înapoi
6.15.6.1.

Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru parcaj?

        Taxa pentru parcaj se achită de către subiecții impunerii conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale (Anexa la titlul VII din Codul fiscal). Taxa pentru parcaj poate fi achitată nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale (art. 294 alin. (2) din Codul fiscal).

6.15.6.2.

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru parcaj?

        Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru parcaj revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale (art. 298 alin. (2) din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ