29.1.3.3. Transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului (art. 24 alin. (19) CF)
Înapoi
29.1.3.3.1.

Comasat cu nr. 29.1.3.3.6.

Arhiva

        Personalul angajat al contribuabilului este transportat din diverse localităţi cu transportul unei întreprinderi contractate la locul de muncă a acestora. În cazul dat vor fi permise la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile ce ţin de transportarea angajaţilor, avînd ca bază factura, ordinul de plată şi contractul cu furnizorul?

        Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activitaţii de întreprinzător. 

        Totodată, conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. 

        Astfel, în cazul în care, contribuabilul – agent economic dispune de certitudini întemeiate vis-a-vis de necesitatea suportării, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, a cheltuielilor pentru transportarea lucrătorilor, acestea vor fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare, care ulterior vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligatiilor privind impozitul pe venit.

29.1.3.3.2. Comasarea cu întrebarea la nr. 29.1.3.44.

Arhiva

        Se permite spre deducere cheltuielile privind alimentarea angajaţilor? 

        În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit pct.39 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.  Astfel, în cazul în care agentul economic suportă cheltuielile privind alimentarea angajaţilor, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, acestea vor fi permise la deducere în baza art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, reieşind din motive obiective privind lipsa infrastructurii sociale. Totodată, alimentarea angajaţilor nu va implica careva obligaţii fiscale pentru aceştia, în cazul în care cheltuielile legate de aceasta sunt efectuate în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea procesului de muncă.

29.1.3.3.3.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.324 din 23.12.2013 privind completarea art. 24 din Codul fiscal cu alin. (19), publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013) Întrebarea în redacție nouă la nr. 29.1.3.41.

Arhiva

        Se permite spre deducere cheltuielile privind transportarea angajaţilor? 

        În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.Potrivit pct.39 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. Astfel, în cazul în care agentul economic suportă cheltuielile privind asigurarea cu transport a angajaţilor, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, acestea vor fi permise la deducere în baza art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, reieşind din motive obiective privind lipsa transportului public. Totodată, transportarea angajaţilor nu va implica careva obligaţii fiscale pentru aceştia în cazul în care cheltuielile legate de aceasta sunt efectuate în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea procesului de muncă.

29.1.3.3.4.

Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru transportul organizat al angajaților?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaților și numărul de angajați transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților. 

        Totodată, conform pct. 36 din Regulamentul dat, criteriul stabilit la pct.34 se aplică pentru transportul organizat al angajaților de la/la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaților în scopul desfășurării activității de întreprinzător, în care regimul fiscal se determină conform modului general stabilit.

Arhiva

        Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru transportul organizat al angajaţilor?  

        Conform prevederilor art. 24 alin.(19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.

        Prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014 a fost aprobat Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.

        Conform pct. 2 din Regulamentul sus menţionat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi. Acest plafon valoric se calculează ca raport dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor.

        Totodată, conform pct. 3 din Regulamentul dat, criteriul stabilit la pct. 2 se aplică pentru transportul organizat al angajaţilor de la/ la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, regimul fiscal pentru care se determină conform modului general stabilit.

29.1.3.3.5.

Se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților în cazul depășirii plafonului stabilit?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaților și numărul de angajați transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților. 

        Totodată, potrivit pct. 35 din Regulament, în cazul depășirii plafonului stabilit, suma depășirii se va considera drept recompense și facilități acordate de către angajator angajaților. În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea și alocarea depășirii plafonului, precum și de declararea și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente depășirii, în conformitate cu legislația în vigoare.

Arhiva

        Se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaţilor în cazul depăşirii plafonului mediu stabilit?  

        În conformitate cu prevederile pct. 4 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, sumele ce se încadrează în plafonul mediu nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi.

        În cazul depăşirii plafonului mediu stabilit, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator angajaţilor doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv. 

        În acest caz angajatorul va fi responsabil pentru determinarea şi alocarea depăşirii plafonului mediu, precum şi declararea şi achitarea impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente depăşirii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

29.1.3.3.6.

Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, potrivit pct. 37 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 34 din Regulament se permite în baza următoarelor documente confirmative: 

        1) în cazul organizării transportului angajaților de către angajator în mod independent: 

        a) ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare a angajaților și limita stabilită pentru fiecare an; 

        b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă; 

        c) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaților de la/la locul de muncă, precum și lista angajaților transportați per rută în luna respectivă;

        d) foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaților; 

        e) foile de pontaj (tabelele de evidentă a timpului de muncă al angajaților); 

        f) documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor; 

        2) în cazul în care angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terțe, inclusiv prin utilizarea transportului public, pentru transportarea angajaților săi: 

        a) ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare a angajaților; 

        b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă; 

        c) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terțe, în afară de contract, se va prezenta și itinerarul utilizat, precum și distanța ce urmează a fi parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută; 

        d) foile de pontaj (tabelele de evidentă a timpului de muncă al angajaților); 

        e) factura fiscală.

Arhiva

        Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaţilor?  

        Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 2 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014, se permite la prezentarea următoarelor documente confirmative:

        1) în cazul organizării transportului angajaţilor de către angajator în mod independent:

        a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor; 

        b) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor de la/ la locul de muncă, precum şi lista angajaţilor transportaţi per fiecare rută în luna respectivă; 

        c) foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor;

        d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor);

        e) documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor.

        2) în cazul în care angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public, pentru transportarea angajaţilor săi:

        a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor; 

        b) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terţe în afară de contract se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce urmează să fie parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută.

        c) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor);

        d) factura fiscală/ factura.

29.1.3.3.7.

Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru hrana organizată a angajaților?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru hrana organizată a angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, în conformitate cu pct. 38 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților, care vor fi deduse conform art. 24 alin. (19) din Cod, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune. 

        Totodată, potrivit pct. 39 din Regulament, angajatorul ai cărui angajați au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaților. În sensul prezentului punct, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare al angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajați în luna respectivă. 

        Conform pct. 40 din Regulament, limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaților nu va depăși 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Arhiva

        Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru hrana organizată a angajaţilor?  

        Conform prevederilor alin.(19) art. 24 din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.

        Prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014 a fost aprobat Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.

        Conform Regulamentul sus menţionat, angajatorul, la care salariul mediu lunar brut este egal sau depăşeşte 3/4 din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În sensul prezentului punct salariul mediu lunar brut se calculează reieşind din fondul lunar de salarizare a angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă.

        În cazul în care criteriul menţionat se respectă, limita maximă permisă spre deducere nu va depăşi 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv.

29.1.3.3.8.

Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru hrana angajaților?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru hrana organizată a angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, potrivit pct. 41 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate pentru hrana organizată a angajaților, luînd în considerare limita stabilită la pct. 40 din Regulament, se permite în baza următoarelor documente confirmative: 

        1) ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de hrană organizată a angajaților, cu indicarea expresă a listei angajaților asigurați cu hrană și a limitei stabilite pentru fiecare an; 

        2) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană; 

        3) documentele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaților, în cazul în care angajatorul, în mod independent, asigură hrana angajaţilor; 

        4) contractul privind prestarea serviciilor de catering, în cazul în care angajatorul asigură hrana organizată a angajaților contractînd serviciile companiilor terţe; 

        5) factura fiscală; 

        6) foile de pontaj (tabelele de evidentă a timpului de muncă al angajaților).

Arhiva

        Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru hrana angajaţilor?  

        În conformitate cu prevederile pct.6 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru hrana angajaţilor se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

        a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de hrană organizată a angajaţilor, cu indicarea expresă a listei angajaţilor asiguraţi cu hrană;

        b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;

        c) documentele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaţilor, în cazul în care angajatorul, în mod independent, asigură hrana angajaţilor;

        d) contractul privind prestarea serviciilor de catering, în cazul în care angajatorul asigură hrana organizată a angajaţilor contractînd serviciile companiilor terţe;

        e) factura fiscală/ factura;

        f) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor).

29.1.3.3.9.

Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru studiile profesionale ale angajaților?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, potrivit pct. 45 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/de perfecționare profesională, suportate în folosul angajaților pe parcursul perioadei fiscale, cu condiția că asemenea cheltuieli sunt suportate exclusiv în cadrul activității de întreprinzător și că se tine cont de necesitatea acestor studii/perfecționări pentru categoria și specificul de activitate a angajaților. 

        În cazul în care criteriile stabilite la pct. 45 al Regulamentului, sunt respectate, cheltuielile suportate nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și a angajatorului și nu vor implica careva obligații fiscale, de reținere sau calculare adiționale pentru angajat și angajator. 

        De asemenea, nu se vor considera recompense și facilități acordate de angajator cheltuielile pentru studiile profesionale/ de perfecționare profesională suportate și în cadrul activității organizației necomerciale, autorității publice și instituției publice.

Arhiva

        Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru studiile profesionale ale angajaţilor?  

        Conform prevederilor alin.(19) art. 24 din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.

        Prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014 a fost aprobat Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.  

        Conform pct.10 al Regulamentului sus menţionat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/ de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi reieşind din necesitatea acestor studii/ perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor. 

        În cazul în care criteriile stabilite la pct.10 al Regulamentului, sînt respectate, cheltuielile suportate nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajat şi angajator.

        De asemenea, nu se vor considera recompense şi facilităţi acordate de angajator cheltuielile pentru studiile profesionale/ de perfecţionare profesională suportate şi în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale, autorităţii publice şi instituţiei publice.

29.1.3.3.10.

Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaților?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaților conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, potrivit pct. 46 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 45 din Regulament se permite în baza următoarelor documente confirmative: 

        1) ordinul intern al angajatorului ce specifică lista angajaților care beneficiază de studiile profesionale/de perfecționare profesională; 

        2) contractul, factura fiscală sau alte documente care confirmă costurile suportate și prestarea serviciilor de instruire profesională/perfecționare profesională a angajaților.

Arhiva

        Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru studiile profesionale ale angajaţilor?  

        Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.10 al Regulamentului, se permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

        a) ordinul intern al angajatorului care specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale/ de perfecţionare profesională;

        b) contractul, factura sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor cu studiile profesionale/ perfecţionare profesională a angajaţilor.

29.1.3.3.11.

        Cum urmează a fi recunoscute cheltuielile aferente tichetelor de masă în contabilitate?

        Conform art.44 alin.(l) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, pentru persoanele juridice se aplică metoda de evidență a contabilității de angajamente. Totodată, potrivit art. 44 alin.(3) lit. b) din Codul fiscal, contabilitatea de angajament tratează recunoașterea deducerii în perioada fiscală în care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte plăti, cu condiția că aceste cheltuieli şi plăţi nu trebuie raportate la o altă perioadă fiscală în scopul reflectării corecte a venitului. Potrivit pct.10 al Standardului Naţional de Contabilitate „Cheltuieli”, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 06.08.2013, conform principiului contabilităţii de angajamente, se recunosc elementele situaţiilor financiare, cu excepţia elementelor situaţiei fluxurilor de numerar, pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau compensării în altă formă. Conform pct. 52 subpct. l), pct. 53 subpct.2) şi pct.55 ale Standardului Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii”, aprobat prin ordinul menţionat anterior, datoriile calculate includ datoriile faţă de personal. Datoriile faţă de personal includ datoriile privind alte operaţiuni - ajutoarele materiale, recuperarea cheltuielilor privind deplasările în interes de serviciu, procurările de bunuri şi servicii efectuate de către angajaţi pentru entitate, utilizarea bunurilor personale în scopuri de serviciu etc. Datoriile faţă de personal privind alte operaţii se contabilizează ca majorare a valorii activelor, costurilor/cheltuielilor sau ca diminuare a datoriilor comerciale şi majorare a datoriilor curente. Astfel, valoarea tichetelor de masă care urmează a fi eliberate angajaților se va include în componenţa costurilor/cheltuielilor la momentul apariţiei datoriei angajatorului faţă de emitentul tichetelor de masă. Totodată, conform art.3 alin. (4) al Legii nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, angajatorul este obligat să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor. În aceeași ordine de idei, potrivit pct. 23 al Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 227 din 12.03.2018, prevede, că angajatorul este obligat la momentul oferirii tichetelor de masă pentru salariaţi să ţină evidenţa conform Registrului de evidenţă a tichetelor de masă acordate salariaţilor (anexă la Regulamentul menţionat). Respectiv, achitarea datoriilor faţă de angajaţi se va efectua conform informaţiei înregistrate în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă eliberate salariaţilor conform anexei la regulamentul specificat supra. [Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/3-06/206 din 20 iunie 2018]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ