10.1. Dispoziţii generale
Înapoi
10.1.1. Ce este patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. (art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.2. Care sunt actele legislative şi normative în baza cărora se administrează patenta de întreprinzător?

Administrarea patentei de întreprinzător se realizează în baza Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998.

10.1.3. Ce elemente conţine patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător conţine următoarele elemente: a)seria şi numărul patentei; b)prenumele şi numele titularului patentei; c)fotografia titularului patentei; d)codul fiscal al titularului patentei; e)genul de activitate de întreprinzător; f)domiciliul stabil al titularului patentei; g)locul de desfăşurare a activităţii în baza patentei pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează; h)tipul mijlocului de transport şi numărul lui de înmatriculare, în caz de folosire a acestuia în activitatea de întreprinzător potrivit patentei; i)durata patentei şi menţiunile despre prelungirea ei; j)denumirea şi sediul organului care a eliberat patenta; k)cuponul, ca dovadă a achitării taxei pentru patenta. (art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 -XIV din 15.07.1998).

10.1.4. Cine stabileste forma patentei de întreprinzător?

Forma patentei de întreprinzător se stabileşte de către Ministerul Finanţelor. Patenta trebuie să aibă cel putin 10 grade de protecţie. (art. 1 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.5.

Arhiva

Modul de ţinere a evidenţei, de repartizare şi de păstrare a blanchetelor patentei de întreprinzător precum şi a duplicatelor patentei se stabileşte de către Ministerul Finanţelor (art. 1 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.6. Patenta de întreprinzător şi duplicatul acesteia reprezintă documente de strictă evidenţă?

Da, patenta de întreprinzător şi duplicatul ei sunt documente de strictă evidenţă (art. 1 alin. (4) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.7. De către cine se asigură evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor primăriilor?

Evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor primăriilor se efectuează de către autoritatea fiscală (art. 1 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.8. Cine poate fi titular (deţinător) al patentei de întreprinzător?

Titular (deţinător) al patentei de întreprinzător poate fi orice cetatean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu (care a împlinit vîrsta de 18 ani), orice cetăţean străin sau apatrid (persoana care nu are nici cetăţenia Republicii Moldova şi nici cetăţenia unui alt stat), care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul sa desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patenta şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate. (art. 2 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.9.

Care sunt genurile de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător?

        Genurile de activitate care pot fi desfășurate în baza utilizării patentei de întreprinzător sunt specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998.

Arhiva

        Care sunt genurile de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător?

        În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificăte în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07. 1998, ţinînd cont de ultimile modificări efectuate prin Legea nr. 208-XVI din 07.07.2006, şi anume: Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător Genul de activitate Cuantumul taxei lunare, lei Chişinau, Bălţi, Bender, Tiraspol Celelalte municipii, oraşele Locali- tăţile rurale 1. Comertul cu amanuntul 1.1. Comerţul cu amanuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale [Poziţia 1.1 în redacţia Legii nr.121-XVI din 29.05.2008, în vigoare 17.06.2008, se exclude la 01.01.2017] [Poziţia 1.1 exclusă de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 360 180 100 1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, pastrarea şi comercializarea lor (Poziţia 1.2 introdusă prin Legea nr.207 din 16.07.2010, în vigoare de la 24.09.2010,rămîne în vigoare pînă la 01.01.2017) [Poziţia 1.2 exclusa de la 01.01.2008 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 400 200 100 1.3. Comerţul cu amanuntul în chioscuri şi în alte încăperi ce ocupă terenuri separate, a căror suprafaţă nu depăşeşte 7 m2, cu excepţia comerţului cu aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei în vigoare [Poziţia 1.3 exclusa de la 01.01.2008 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 250 150 75 1.4. Comercializarea cu amanuntul a apei îmbuteliate în locurile autorizate de autoritatea administratiei publice locale [Pozitia 1.4 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 250 150 75 1.5. Comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si în alte tipuri de puncte comerciale, autorizate de autoritatea administratiei publice locale, cu carti si alte tiparituri, precum si cu publicatii muzicale (note) [Pozitia 1.5 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 30 25 10 2. Producerea de marfuri,executarea de lucrari si prestarea de servicii 2.1. Întocmirea darilor de seama contabile 300 200 100 2.2. Transportul calatorilor cu automobilele-taxi, cu un numar de locuri de pîna la 7 inclusiv [Pozitia 2.2 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 250 150 100 2.3. Transportul auto de marfuri, cu exceptia transportului de marfuri inflamabile, explozive, toxice, otravitoare si radioactive: - pîna la 1,5 tone 175 90 45 - de la 1,5 la 3,5 tone 200 100 50 - de la 3,5 la 7 tone, inclusiv cu remorca 250 125 70 - peste 7 tone, inclusiv cu remorca [Pozitia 2.3 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 400 200 100 2.4. Servicii logopedice 80 40 20 2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior 140 70 35 2.6. Servicii veterinare, zootehnice 150 50 20 2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului 150 50 25 2.8. Servicii de frizerie si servicii cosmetice 200 80 30 2.9. Croitul, cusutul, tricotarea si reparatia îmbracamintei si acoperamintele pentru cap si comercializarea 100 50 25 2.10. Confectionarea si reparatia încaltamintei si comercializarea 90 45 30 2.11. Servicii de spalatorie 90 45 30 2.12. Predarea limbilor straine (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane) 140 70 35 2.13. Predarea si meditarea diferitelor discipline, cu exceptia muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane) 100 50 30 2.14. Predarea muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane) 100 50 30 2.15. Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru copii de pîna la 16 ani (în grupe de pîna la 20 persoane) 70 35 20 2.16. Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru adulti (în grupe de pîna la 20 persoane) 100 50 35 2.17. Servicii de pastrare a bagajelor 100 50 25 2.18. Servicii de întretinere si amenajare a locuintelor si a sectoarelor aferente 100 60 30 2.19. Vulcanizarea camerelor si anvelopelor în ateliere 200 75 30 2.20. Repararea locuintelor 180 90 45 2.21. Construirea caselor de locuit si a garajelor în localitatile rurale - - 70 2.22. Ajustarea si reparatia mobilei 180 50 35 2.23. Reparatia tehnicii de uz casnic, instrumentelor si mecanismelor, ceasurilor 130 65 30 2.24. Reparatia cuptoarelor cu microunde si a altor aparate electrice de încalzit de uz casnic 100 50 25 2.25. Reparatia aparatelor tele, audio,video de uz casnic 150 75 40 2.26. Reparatia aparatelor fotografice, camerelor de filmat si a altor aparate sau instrumente optice 90 45 30 2.27. Reparatia si acordarea instrumentelor muzicale 110 55 30 2.28. Fotografierea, confectionarea si vînzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video 200 100 50 2.29. Scrierea placardelor,filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistica 160 80 40 2.30. Confectionarea articolelor mestesugaresti de arta populara (artizanat) si vînzarea lor, cu exceptia vînzarii la expozitii si licitatii 110 55 30 2.31. Deservirea muzicala a ceremoniilor 230 100 50 inculsiv regizarea ceremoniilor 200 100 50 2.32. Aratul si alte lucrari de cultivare a pamîntului cu mijloace tehnice, protectia plantelor contra bolilor si daunatorilor 50 50 50 2.33. Servicii de guvernant(a) 80 40 20 2.34. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un numar de locuri de pîna la 7) [Pozitia 2.34 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 100 50 25 2.35. Darea în locatiune a locuintelor si a caselor individuale de locuit: - cu o camera 90 45 25 - cu doua camere 120 60 30 - cu trei camere 150 80 40 - cu patru camere 180 90 45 - cu cinci camere 220 110 55 - cu mai mult de cinci camere [Pozitia 2.35 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 400 200 100 2.36. Darea în locatiune a unor încaperi (suprafete) sau camere din componenta locuintelor sau a caselor individuale de locuit - a unei camere 60 30 15 - a doua camere 90 45 25 - a trei camere 120 60 30 - a patru si mai multe camere [Pozitia 2.36 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 150 80 40 2.37. Darea în locatiune a încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta (garaje, soproane, depozite, pavilioane) cu suprafata: - pîna la 50 m2 60 30 15 - de la 50 la 100 m2 90 45 25 - peste 100 m2 [Pozitia 2.37 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 120 60 30 2.38. Servicii de sudare, de lucrari tehnico-sanitare 120 60 30 2.39. Organizarea discocluburilor 600 300 150 2.40. Executarea si comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argila, ciment 100 60 40 inclusiv servicii de dulgherie 80 45 30 2.41. Confectionarea si darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii si comercializarea lor 150 80 50 2.42. Copiere, multiplicare si legatul cartilor 150 75 30 2.43. Tabacirea si prelucrarea pieilor, confectionare articolelor din blana si din piele si comercializarea lor 200 120 100 [Pozitia 2.44 exclusa prin Legea nr.361-XVI din 23.12.05, în vigoare 01.01.06] 2.45. Producerea, prelucrarea si comercializarea varului [Pozitia 2.45 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 50 50 50 2.46. Colectarea si comercializarea ambalajelor din sticla 100 75 50 2.47. Cresterea florilor si comercializarea lor [Pozitia 2.47 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006] 150 75 40 2.48. Pastorit 60 40 25 Nota: Patentele de întreprinzator eliberate, pîna la 1 ianuarie 2006 de inspectoratele fiscale de stat teritoriale pentru activitatile specificate la pozitia "2.44. Dobîndirea si comercializarea calcarului" se vor utiliza pîna la expirarea termenului de valabilitate.

10.1.10. Sunt în drept persoanele fizice sa comercializeze în baza patentei de întreprinzator aparate electronice si electrocasnice?

Nu, începînd cu 11.08.2006, persoanele care activeaza în baza patentei de întreprinzator nu mai au dreptul de a comercializa în baza acestora, aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit de legislatie. (art. I pct. 8 al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”, lit.к ) pct.1 alin.4 art. 18).

10.1.11. Sunt în drept persoanele fizice sa presteze servicii de transport a calatorilor cu automobilele-taxi în baza patentei de întreprinzator?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzator a fost exclusa pozitia 2.2 “ Transportul calatorilor cu automobilele-taxi, cu un numar de locuri de pîna la 7 persoane inclusiv”. Astfel, persoanele fizice nu sunt în drept sa presteze servicii de transport a calatorilor cu automobile în regim taxi în baza patentei de întreprinzator. (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.12. Sunt în drept persoanele fizice sa presteze servicii de transport auto de marfuri în baza patentei de întreprinzator?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzator a fost exclus genul 2.3 “Transportul auto de marfuri, cu exceptia transportului de marfuri inflamabile, explosive, toxice, otravitoare si radioactive”. Astfel, persoanele fizice nu mai pot sa presteze asemenea servicii în baza patentei de întreprinzator (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.13. Sunt în drept persoanele fizice sa desfasoare activitate de producere, prelucrare si comercializare a varului în baza patentei de întreprinzator?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzator a fost exclusa pozitia 2.45 “Producerea, prelucrarea si comercializarea varului”. Astfel, persoanele fizice nu mai pot sa desfasoare activitate de producere, prelucrare si comercializare a varului în baza patentei de întreprinzator. (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.14. Sunt în drept persoanele fizice sa desfasoare activitate de crestere si comercializare a florilor în baza patentei de întreprinzator?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzator a fost exclus pozitia 2.47 “Cresterea florilor si comercializarea lor”. Astfel, persoanele fizice nu mai pot sa desfasoare activitate de crestere si comercializare a florilor în baza patentei de întreprinzator (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.15.

Arhiva

        Sunt în drept persoanele fizice sa desfasoare în baza patentei de întreprinzator comert cu amanuntul în chioscuri si în alte încaperi, a caror suprafata nu depaseste 12 m2? 

        Nu, începînd cu 01.01.2008, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzator a fost exclus pozitia 1.2 “Comertul cu amanuntul în chioscuri si în alte încaperi ce ocupa terenuri separate, a caror suprafata nu depaseste 12 m2, cu exceptia comertului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit, conform legislatiei în vigoare”, astfel ca persoanele fizice nu mai pot sa desfasoare asemenea gen de activitate în baza de patenta . (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.16.

Arhiva

        Sunt în drept persoanele fizice sa desfasoare în baza patentei de întreprinzator comert cu amanuntul în chioscuri si în alte încaperi, a caror suprafata nu depaseste 7 m2? 

        Nu, începînd cu 01.01.2008, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzator a fost exclusa pozitia 1.3 “Comertul cu amanuntul în chioscuri si în alte încaperi ce ocupa terenuri separate, a caror suprafata nu depaseste 7 m2, cu exceptia comertului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit, conform legislatiei în vigoare”, astfel ca persoanele fizice nu mai pot sa desfasoare asemenea gen de activitate în baza de patenta. (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.17. Sunt în drept detinatorii patentei de întreprinzator sa comercializeze în baza de patenta marfuri supuse accizelor?

Nu, detinatorilor de patenta li se interzice comercializarea în baza de patenta a marfurilor supuse accizelor. (art. 18 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.18. Sunt în drept detinatorii patentei de întreprinzator sa comercializeze bere în baza patentei de întreprinzator?

Nu, detinatorii de patenta nu pot comercializa în baza de patenta bere, deoarece aceasta face parte din categoria marfurilor supuse accizelor. (art. 18 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.19. Sunt în drept detinatorii patentei de întreprinzator sa comercializeze mobila în baza patentei de întreprinzator?

Nu, începînd cu 01.01.2007, detinatorilor patentei de întreprinzator li se interzice comercializarea în baza de patenta a mobilei. (art. 18 alin. (2) lit. b) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.20. Sunt în drept detinatorii patentei de întreprinzator sa comercializeze produse alimentare în baza patentei de întreprinzator?

Detinatorii patentei de întreprinzator pot comercializa în baza de patenta a produselor alimentare fabricate si ambalate de producator specificate la lin. 2 literile a) – к) art. 18) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998, si anume: a) cereale si produse de morarit, crupe de toate felurile; b) amidon; c) produse de cofetarie; d) ceaiuri, cu exceptia celor medicinale; e) mirodenii si aditivi alimentari; f) ape minerale naturale (cu exceptia celor bogate în saruri minerale, medicinale), ape potabile (cu exceptia celor ce contin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l) si bauturi nealcoolice, îmbuteliate; g) sare alimentara; h) marfuri usor alterabile, comercializate în hale specializate si utilate conform cerintelor sanitar-epidemiologice de depozitare, pastrare si comercializare; i) fructe si legume în stare proaspata (neambalate), cu exceptia citricelor si altor fructe exotice; j) fructe si legume prelucrate în mod industrial; k) miere de albine si derivatele ei.

10.1.21. Poate detinatorul patentei de întreprinzator sa transmita patenta unei alte persoane?

Nu, detinatorul patentei de întreprinzator nu poate sa transmita patenta unei alte persoane, deoarece aceasta este valabila doar pentru titularul ei si nu poate fi transmisa altei persoane fizice. (art. 3 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.22. Poate detinatorul patentei de întreprinzator caruia i-a fost eliberata patenta pentru desfasurarea genului de activitate “2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior”, sa presteze si servicii veterinare, luînd în consideratie ca ambele genuri de activitate se refera la serviciile medicale?

Nu, detinatorul patentei de întreprinzator caruia i-a fost eliberata patenta pentru desfasurarea genului de activitate “2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior”nu poate sa presteze în baza acesteia si servicii veterinare, deoarece patenta se elibereaza pentru un singur gen de activitate si anume – prestarea serviciilor medicale persoanelor. Împreuna cu cererea de eliberare a patentei pentru acest gen de activitate solicitantulva prezenta sicopia de pe diploma sau de pe alt act privind studiile, ce confirma nivelul de calificare necesar desfasurarii genului de activitate respectiv. Pentru a putea presta servicii veterinare, persoana fizica urmeaza sa detina o calificare corespunzatoare si sa fie titular al patentei de întreprinzator pentru genul de activitate „2.6. Servicii veterinare, zootehnice”. (art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.23. Este necesara înregistrarea de stat si primirea licentei în cazul desfasurarii activitatii de întreprinzator în baza de patenta?

Nu, în cazul desfasurarii activitatii de întreprinzator în baza de patenta, înregistrarea de stat si primirea licentei de catre detinatorul patentei nu este necesara. (art. 3 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.24.

Este necesară întocmirea si prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice de către deţinătorul patentei de întreprinzător si ţinerea evidentei contabile şi financiare?

        Nu, întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare de către deţinătorul patentei de întreprinzător nu este necesară. (art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIVdin 15.07.1998).

Arhiva

        Este necesara întocmirea si prezentarea darilor de seama financiare si statistice de catre detinatorul patentei de întreprinzator si tinerea evidentei contabile?

         Nu, întocmirea si prezentarea darilor de seama financiare si statistice, tinerea evidentei contabile de catre detinatorul patentei de întreprinzator nu este necesara. (art. 3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.25.

Este necesară anexarea la cerere de eliberare si/sau de prelungire a patentei de întreprinzător, de rînd cu alte documente confirmative prevăzute de Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 şi a copiei notificării privind inițierea activității de comerț, care a fost depusă la autoritatea administrației publice locale?

        În cazul în care, conform Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate indicate în anexa la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie1998 cu privire la patenta de întreprinzător este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, desfăşurarea activităţilor respective se va efectua după depunerea unei astfel de notificări. În cazurile respective la cererea de eliberare si de prelungire a patentei de întreprinzător se anexează copia notificării privind inițierea activității de comerț, care a fost depusă la autoritatea administrației publice locale unde se preconizează desfășurarea activității de comerț și copia înștiințării de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț eliberată de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 4 alin. 4 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Arhiva

        Este necesara anexarea la cerere de eliberare si de prelungire a patentei de întreprinzator autorizatia autoritatii administratiei publice locale? 

       În cazul în care, conform legislatiei pentru desfasurarea unor genuri de activitatze indicate în anexa la prezenta lege este necesara autorizatia autoritatii administratiei publice locale. (art. 4 alin. 4 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.26. Sunt necesare efectuarea operatiunilor de casa si a decontarilor de catre detinatorul patentei de întreprinzator?

Nu, efectuarea operatiunilor de casa si a decontarilor de catre detinatorul patentei de întreprinzator nu sunt necesare (art. 3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.27.

Este obligat deținătorul patentei de întreprinzător sa folosească echipamentelor de casa si control?

        Nu, deținătorul patentei de întreprinzător nu este obligat sa folosească echipamentele de casa si control, deoarece activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător este inclusă în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casa si control. (pct. 8 din Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019).

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 27.02.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019, în vigoare 15.04.2019]

Arhiva

        Nu, detinatorul patentei de întreprinzator nu este obligat sa foloseasca masina de casa si control, deoarece activitatile desfasurate în baza patentei de întreprinzator sunt incluse în „Lista genurilor de activitate al caror specific permite efectuarea decontarilor banesti în numerar fara aplicarea masinilor de casa si control.” În pct. 8 din Anexa la Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor în numerar” este mentionat, ca activitatea desfasutata de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzator, permite efectuarea decontarilor banesti în nunerar fara aplicarea masinilor de casa si control. (pct. 8 din Anexa la Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor în numerar”).

10.1.28.

Se va retine impozitul pe venit la sursa de plata conform cu art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plata se va efectua titularului patentei de întreprinzător?

        Dacă plățile sînt efectuate titularilor patentei de întreprinzător, din acestea nu se va retine, în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, conform art.90 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.

        Drept temei servește patenta de înreprinzător pentru desfășurarea activității în domeniul serviciilor pentru care sa efectuat plata (cu condiția ca termenul valabilității patentei de întreprinzător nu a neexpirat ) si serviciul prestat coincide cu genul de activitate indicat în patenta de întreprinzător, prezintă de către deținătorul patentei de întreprinzător.(Cap. I pct. 9 din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 295-308 din 10.08.2018, în vigoare 10.09.2018]

Arhiva

        Daca platile se efectuiaza pentru serviciile prestate de catre titularii patentei de întreprinzator, din aceste plati nu se va retine 5% din suma ce urmeaza a fi achitata pentru aceste servicii . Drept temei pentru ne retinerea impozitului din platile efectuate în folosul detinatorului de patenta serveste patenta de înreprinzator pentru desfasurarea activfitatii în domrniul serviciilor pentru care se efectuiaza plata, (cu conditia ca patenta de întreprinzator este valabila, adica cu termenul valabilitatii neexpirat ) si aplicabila (serviciul prestat coincide cu genul de activitate din din patenta de întreprinzator). În acest scop, detinatorul patentei de întreprinzator trebue sa prezinte persoanei , careia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzator. ( Cap. III pct. 10 din Anexa 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Daca platile se efectuiaza pentru serviciile prestate de catre titularii patentei de întreprinzator, din aceste plati nu se va retine 5% din suma ce urmeaza a fi achitata pentru aceste servicii . Drept temei pentru ne retinerea impozitului din platile efectuate în folosul detinatorului de patenta serveste patenta de înreprinzator pentru desfasurarea activfitatii în domrniul serviciilor pentru care se efectuiaza plata, (cu conditia ca patenta de întreprinzator este valabila, adica cu termenul valabilitatii neexpirat ) si aplicabila (serviciul prestat coincide cu genul de activitate din din patenta de întreprinzator). În acest scop, detinatorul patentei de întreprinzator trebue sa prezinte persoanei , careia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzator. ( Cap. III pct. 10 din Anexa 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.29.

Ce obligații are deținătorul patentei de întreprinzător?

Deținătorul patentei de întreprinzător are următoarele obligații: 

a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii; 

b) să desfăşoare activitatea de comerț numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local; 

c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor; 

d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. (art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998) 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 153 din 01.07.2016, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-216 din 10.08.2018, în vigoare 19.07.2016]

Arhiva

Detinatorul patentei de întreprinzator are urmatoarele obligatii: a) sa respecte ordinea stabilita de desfasurare a activitatii indicate în patenta, normele sanitare, normele de protectie contra incendiilor, sa îndeplineasca alte cerinte ce se refera la genul de activitate respectiv, iar pentru desfasurarea activitatilor ce tin de comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si din autovehicule în piete si / sau în locuri autorizate de autoritatea administratiei publice locale, sa aiba documentele primare de provenienta a marfii, dupa caz, factura de expeditie, chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor; b) sa desfasoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administratiei publice locale; c) sa respecte drepturile si interesele consumatorilor; d) sa afiseze patenta sau copia ei, autentificata de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îsi desfasoara activitatea de întreprinzator, iar în caz de necesitate sa o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. (art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998

10.1.30. Este în drept detinatorul patentei de întreprinzator sa angajeze lucratori pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator specificate în patenta?

Nu, pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator specificate în patenta detinatorul patentei de întreprinzator nu este în drept sa angajeze lucratori . (art. 3 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.31. Este în drept detinatorul patentei de întreprinzator sa încheie tranzactii cu întreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale?

Nu, detinatorul patentei de întreprinzator nu este în drept sa incheietranzactii cu întreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale (art. 3 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.32. Este în drept detinatorul patentei de întreprinzator sa încheie tranzactii cu societatea în nume colectiv ori în comandita, al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale?

Nu, detinatorul patentei de întreprinzator nu este în drept sa incheietranzactii cu societatea în nume colectiv ori în comandita, al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale (art. 3 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.33. Se permite ca doi sau cîtiva detinatori de patente sa se asocieze, întocmind un contract de activitate în comun, în scopul desfasurarii în comun a activitatii de întreprinzator?

Da, în conditiile în care a fost întocmit un contract de activitate comun, desfasurarea în comun a activitatii de întreprinzator prin asocierea a doi sau cîtiva detinatori de patenta este permisa (art.3 alin. 9 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.34.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în relaţiile de drept civil, titularul patentei acţionează în numele său. Avînd în vedere acest fapt, este în drept titularul de patentă să încheie în numele său, în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător în baza patentei, tranzacţii cu persoanele juridice?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titularul patentei nu este în drept: -să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă; - să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale. Drept urmare, în cazul desfăşurării activităţii în bază de patentă, titularului acesteia nu îi este interzis de a încheia în numele său tranzacţii cu persoanele juridice.

10.1.35. Poate fi retrasa patenta de întreprinzator de la detinatorul ei?

Nu, patenta de întreprinzator nu poate fi retrasa de la detinatorul ei. (art. 3 alin. (11) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.36. Poate fi oare desfăşurată de către deţinătorul patentei de întreprinzător o activitate care nu este specificată în patenta eliberată persoanei?

În conformitate cu art. 3 pct. (1) din legea cu privire la patenta de întreprinzător Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate, a căror listă se anexează la prezenta lege. Prin urmare, deţinătorul de patentă poate desfăşura doar activitatea specificată în patentă.

10.1.37.

Se permite oare titularului patentei desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător la domiciliu?

        Conform art.3 alin.(7) lit.b) din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titularul patentei este obligat să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale. Totodată, art.1 alin.(2) lit.g) din Legea menţionată, stabileşte că drept element obligatoriu al patentei de întreprinzător este locul de desfăşurare a activităţii în baza acesteia pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează. Astfel, potrivit art.15 alin.(5) lit.d) din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, pentru genurile de activitate pentru care este prevăzută autorizarea de funcţionare, aceasta conţine denumirea şi adresa unităţii comerciale.

10.1.38.

        În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (11) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru același gen de activitate desfășurată în același loc. Ce se înțelege prin sintagma ”în același loc” – aceeași adresă, piață, butic, tarabă, rind în piață?

        Interdicția expusă în art. 3 alin. (11) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător vizează doar deținerea de către una și aceeași persoană – titular de patentă a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru același gen de activitate desfășurată în același loc. Totodată, sintagma ”în același loc” semnifică adresa.

10.1.39.

Poate o persona nerezidentă a Republicii Moldova să desfăşoare activitate de întreprinzător în baza patentei de întreprinzator?

        Potrivit art.2 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15 iulie 1998 (în continuare Lege), titular (deţinător) al patentei de întreprinzător poate fi orice cetatean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu (care a împlinit vîrsta de 18 ani), orice cetăţean străin sau apatrid (persoana care nu are nici cetăţenia Republicii Moldova şi nici cetăţenia unui alt stat), care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul sa desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patenta şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

         Potrivit art.3 alin. (1) din Lege, patenta de întreprinzător se eliberează pentru unul din genurile de activitate, a căror listă se anexează la prezenta lege.

       Astfel, dacă patenta de întreprinzător a fost eliberată pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în sfera prestării serviciilor, desfăşurarea cărora se permite în baza patentei de întreprinzător, persoana fizică nerezidentă este în drept să desfăşoare genul de activitate specificat în patentă doar pe teritoriul Republicii Moldova.

10.1.40.

Persoana fizică confecționează/croșetează hăinuțe pentru copii, pe care în anumite perioade sezoniere le vinde la piață în cantități mici. Cum urmează să confirme documentar proveniența mărfii sale?

        Genul de activitate ,,Croitul, cusutul, tricotarea și reparația îmbrăcămintei și acoperămintele pentru cap și comercializarea”, specificat la punctul 2.9 din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, permite persoanei fizice de a desfășura activitate ce ține de cusutul și croșetarea hăinuțelor pentru copii, cu comercializarea acestora.

        Conform prevederilor art. 3 alin. (7) lit. a) din această Lege titularul patentei este obligat să respecte ordinea stabilită de desfășurare a activității indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecție contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfășurarea activității indicate la compartimentul 1 din anexă, să aibă documentele primare de proveniență a mărfii, după caz, factura, chitanța de percepere a taxei vamale sau actul de achiziție a mărfurilor.

        Genul de activitate specificat la punctul 2.9 din anexa la Lege se referă la desfășurarea activității indicate la compartimentul 2 din anexă, unde specific activității nu apare obligația de a avea documente primare de proveniență a mărfi. Respectiv, deținătorul de patentă poate confirma lucrările executate în baza documentelor primare ce confirmă procurarea materiei prime.

10.1.41.

Se aplică reducerea cu 20 % din taxa stabilită pentru eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător, pentru pensionarii altor state care locuiesc permanent în Republica Moldova?

       Conform Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titular de patentă poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu, orice cetățean străin sau apatrid, care locuiește permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenția sa de a procura patentă şi corespunde cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate (art.1 alin. (11) din Lege). 

        Conform prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patentă se reduce pentru pensionari cu 20 % din taxa stabilită conform legii. 

        Astfel, în cazul în care pensionarii – cetățeni străini sau apatrizi, locuiesc permanent în Republica Moldova, la solicitarea patentei prezintă un document, eliberat de alte state decît RM, care confirmă statutul lui de pensionar, la achitarea taxei pentru patenta se aplică reducerea în mărime de 20 % din taxa pentru patenta stabilită conform legii.

10.1.42.

Serviciile prestate de către dansatori la diferite evenimente pot fi desfășurate în baza patentei? Conform cărui gen de activitate pot fi prestate astfel de servicii?

        Da. Avînd în vedere faptul că coreografia (dansurile) sunt parte componentă a serviciilor de deservire a ceremoniilor, aceste servicii pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător, eliberate pentru genul de activitate corespunzător poziției 2.31 „Deservirea muzicală a ceremoniilor, inclusiv regizarea ceremoniilor” din anexa la Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ