6.6.3. Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Înapoi
6.6.3.1.

Care este baza impozabilă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        Baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii o constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

Arhiva

        Baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii o constituie suprafața ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestări servicii expusă în anexa la titlul VII din Codul fiscal.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 01.05.2015)]

        Care este baza impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

        Baza impozabilă a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, o constituie suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

6.6.3.2.

Care este obiectul impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

        Care este obiectul impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

        Obiectul impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială,cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor il constituie unităţile dr comerţ şi/sau de presteri servicii de deservire socială (art. 291 alin. (1) lit.e) Codul fiscal).

6.6.3.3.

Care suprafață ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestări servicii urmează să se ia ca bază impozabilă la calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – suprafața comercială sau suprafața totală a acestora?

        Autoritățile deliberative ale administrației publice locale (consiliile locale) la determinarea bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt în drept să stabilească în deciziile privind aplicarea taxelor locale suprafața, care va fi impozabilă (art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27 martie 2014 (publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr.99-102/251, în vigoare 25.04.2014).

Arhiva

        Care suprafaţă ocupată de obiectele de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială urmează să se ia ca bază impozabilă la calcularea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - suprafaţa comercială sau suprafaţa totală a acestora?

        În fiecare caz concret, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale (consiliile locale) la determinarea bazei impozabile la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, urmează să stabilească în deciziile privind aplicarea taxelor locale adoptate, criteriile în funcţie de care se determină baza impozabilă, şi anume - suprafaţa ocupată de obiectele de comerţ şi/sau prestări servicii de deservire socială (indicînd concomitent despre care suprafaţă este vorba - comercială sau totală), amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.6.3.4.

Influențează asupra determinării bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii numărul aparatelor de casă de care dispune unul și același agent economic, care se află la aceeași adresă?

        Chiar dacă mașinile de casă și de control cu memorie fiscală ce aparțin agentului economic sunt înregistrate la o singură adresă, baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii nu se determină în funcție de numărul acestora, ci în funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată, categoria mărfurilor comercializate și a serviciilor prestate, regimul de activitate (art.297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27 martie 2014 (publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr.99-102/251, în vigoare 25.04.2014).

Arhiva

        Influenţează asupra determinării bazei impozabile a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială numărul aparatelor de casă de care dispune unul şi acelaşi agent economic, care se află la aceeaşi adresă?

        Nu, chiar dacă maşinile de casă şi control cu memorie fiscală ce aparţin agentului economic sunt înregistrate la o singură adresă, baza impozabilă a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială nu se determină în funcţie de numărul acestora, ci în funcţie de suprafaţa ocupată de unitatea de comerţ şi/sau prestări servicii de deservire socială, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate (art.291 alin. (1) lit. e) Codul fiscal). Secţiile de comerţ (de produse alimentare, de aparate de uz casnic, de textile, etc.) care aparţin aceleiaşi unităţi de comerţ cu amănuntul (de exemplu: magazin), nu pot apărea ca unităţi de comerţ distincte doar din considerentul că unitatea de comerţ dispune de mai multe maşini de casă şi control cu memorie fiscală.

6.6.3.5.

Sunt considerate terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? Au dreptul autoritățile administrației publice locale de a stabili pentru terminalele respective taxa?

Terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) conform (CAEM-2) sunt obiecte de prestare a serviciilor de plată (financiare), care nu sunt incluse în lista activităților expuse în anexa nr.1. la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 și, respectiv, nu sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

Drept urmare, pentru terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

6.6.3.6.

Sunt automagazinele obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii și, în cazul în care sunt, cum urmează să fie calculată taxa dacă, prin intermediul acestor automagazine, activitatea de comerț se desfășoară pe parcursul unei perioade determinate de timp?

Automagazinele sunt obiecte de comerț cu amănuntul, activitatea cărora conform CAEM-2 este inclusă în lista activităților expuse în anexa nr.1. la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 (în continuare - Lege), și ca urmare, obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii (în continuare - taxa) (art. 291 lit. e) din Codul fiscal).

Respectiv, pentru automagazine, autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească taxa.

Conform art. 173 alin. (1) a Legii, cu excepţia activităţilor prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4, comercianţii desfăşoară activităţi de comerţ din momentul depunerii notificării pentru unităţile comerciale şi pînă la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ.

În conformitate cu art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, în cazul obiectelor impunerii stipulate la art.291 lit.e), taxa se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Astfel, taxa urmează a fi calculată și achitată din data depunerii notificării privind inițierea activității de comerț și pînă la data depunerii notificării privind suspendarea sau încetarea activității de comerț prin intermediul acestei unități.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ