6.2.6. Darea de seamă
Înapoi
6.2.6.1. Cine prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

        În cazul taxei pentru amenajarea teritoriului, se prezintă Darea de seamă pe taxele locale Forma TL 13, de către persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, precum şi de către persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.

Arhiva

        Cine întocmeşte darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (cu excepţia dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se întocmeşte de către contribuabil-subiect ai impunerii cu această taxă (art. 293 alin. (1) Codul fiscal, pct. 2.1 al Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

6.2.6.2.

Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct. 6) al Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012).

  Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată Forma UNIF18, care cuprinde și taxa pentru amenajarea teritoriului.

  Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18). (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

Arhiva

 Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct. 6) al Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012). 
 Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată Forma UNIF14, care cuprinde și taxa pentru amenajarea teritoriului. 
 Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului? 

        Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 4.1.1 al Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

6.2.6.3.

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Darea de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012.

 Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

Arhiva

 Darea de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012.
 Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 273-279/1701 din 28.12.2012 și în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

        Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă în baza formularului "Forma TAT 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 488 din 20.08.2007. Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal). Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului "Forma UNIF 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 (art.292 alin.(1) al Codului fiscal).

6.2.6.4. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative publicată în Monitorul Oficial nr. 184-192/401 din 01.07.2016, prevederile aferente subiectului se aplică de la 1 ianuarie 2016)

        În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se prezintă în baza formularului "Forma TAT-GŢ 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006.

6.2.6.5. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

        În baza cărui formular prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?

        Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal). Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului "Forma UNIF 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007.

6.2.6.6.

Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Formularului dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 273-279/1701 din 28.12.2012)

Arhiva

        Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului "Forma TAT 07" se completează conform pct. 2, 3.1.1 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

6.2.6.7. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative publicată în Monitorul Oficial nr. 184-192/401 din 01.07.2016,prevederile aferente subiectului au fost puse în aplicare de la 1 ianuarie 2016)

        Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) "Forma TAT-GŢ 06" se completează conform pct. 2, 3.1.13 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

6.2.6.8.

Cum se completează formularul dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18)?

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) (Forma UNIF18) se completează conform anexei nr. 2 Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţiei) (Forma UNIF18) la Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

Arhiva

 Cum se completează formularul dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)?

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) (Forma UNIF14) se completează conform anexei nr. 2 Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţiei) (Forma UNIF14) la Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

        Cum se completează formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF-07", prezentată de către întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?

        Darea de seamă unificată "Forma UNIF07" se completează în modul expus în Anexa nr. 2 "Modul de completare a Declaraţiei (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF 07)" la Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă unificată).

6.2.6.9.

Apare obligația contribuabilului de a prezenta darea de seamă fiscală privind taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul în care, acesta nu dispune de obiect al impunerii?

        Potrivit Notei al anexei la titlul VIII din Codului fiscal, în cazul în care în perioada gestionară contribuabilul nu dispune de obiect al impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, acesta nu va avea obligația de a prezenta darea de seamă fiscală.

6.2.6.10.

În baza cărui formular declară obligațiile fiscale la taxa pentru amenajarea teritoriului, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru amenajarea teritoriului, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 456 din 8 august 2019 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial din 14.09.2018, nr. 347 - 357, art.1394]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ