5.5.2. Cotele impozitului pentru bunurile imobiliare neevaluate
Înapoi
5.5.2.1.

Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate?

        Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 după cum urmează:

        1.impozitul pe clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare, cu excepţia celor prevăzute la punctele 11 şi 2:

        -pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

        - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

        11. impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sînt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele:

        - pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

        - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță – 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare.

        2. impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:

        - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

        - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

        3. în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

        - de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

        - de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

        - de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

        - peste 300 m2 – de 15 ori.

        Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.

        Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei nr.2 pct. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Arhiva

        Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 după cum urmează:

        1.impozitul pe clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare:

        -pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

        - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

        11. impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sînt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele:

        - pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

        - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță – 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare.

        2. impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:

        - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

        - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

        Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei nr.2 pct. 11 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?

        Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Pentru persoanele menţionate cota impozitului constituie 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală.

        Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

5.5.2.2.

Care sunt cotele maxime ale impozitului funciar pentru terenurile neevaluate ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?

        Cotele maxime ale impozitului funciar, în dependență de tipul terenului, sunt stabilite pentru toate categoriile de subiecți și specificate în Anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.         Cotele concrete se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr.1 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

5.5.2.3.

Care este modalitatea de impozitare a bunurilor imobiliare a persoanelor fizice din localităţile rurale, neevaluate, în cazul în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m2 inclusiv?

        În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează: 

        - de la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori; 

        - de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori; 

        - de la 200 la 300 m2 inclusiv - de 10 ori; 

        - peste 300 m2 - de 15 ori. 

(pct. 3 din Anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ