34.3. Sancţiuni
Înapoi
34.3.1.

Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC?

        În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu amendă de 7000 de lei.

34.3.2.

Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru neutilizarea MCC?

        În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC existente se sancţionează cu amendă de 5000 de lei.

34.3.3.

Când maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC defectate?

        Potrivit pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (elaborată în baza art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997), MCC se consideră în stare de funcţionare dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: 

        1) modelul MCC este inclus în Registrul unic; 

        2) regimul fiscal este lansat; 

       3) MCC asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.; 

        4) suportul de hârtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare; 

        5) MCC imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară /iarnă la ora de iarnă /vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie /aprilie a anului în curs); 

      6) sigiliile furnizorului MCC sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică; 

        7) numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică. 

        MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată. 

        În cazul în care este neactivată memoria fiscală (nu este lansat regimul fiscal) sau este imposibil de identificat softul instalat în MCC, conform Regulamentului privind mecanismul de ridicare şi verificare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, se sancţionează contribuabilul cu amendă de 7000 de lei, conform art. 254 alin. (5) din Codul fiscal.

34.3.4.

Se va sancționa întreprinderea, dacă imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

        Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control (CTMCC), elaborate şi aprobate referitor la executarea pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998. 

        Astfel, în conformitate cu secțiunea 2 „Cerinţele tehnice obligatorii faţă de MCC“, maşina de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) trebuie să dispună de două indicatoare – al casierului (operatorului) şi al cumpărătorului (clientului, plătitorului). 

        În funcție de performanța de construcţie, MCC se divizează în portabile (mobile) şi staționare. 

        La MCC portabilă, de obicei, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia. 

        La MCC staţionară, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia, sau, constructiv este un dispozitiv separat conectat la conectorul corespunzător al MCC. 

        Indicatorul (afișor) cumpărătorului este utilizat pentru a afișa diversă informație utilă cumpărătorului deservit, cum ar fi denumirea mărfii, prețul, valoarea totală a mărfii, suma totală a bonului de casă, suma restului etc. Evident, în locul de muncă (locația de instalare a MCC), afişorul trebuie să se afle în câmpul vizual al cumpărătorului. 

        Imprimanta fiscală este un dispozitiv tehnic, care asigură îndeplinirea funcţiilor MCC, funcţionând exclusiv într-un sistem informatic în ansamblu cu CP, având conectori pentru echipamente suplimentare, inclusiv pentru afişorul cumpărătorului. 

        Exploatarea imprimantei fiscale cu indicatorul cumpărătorului defectat va fi calificată ca încălcare, și sancționată conform art. 2931 alin. (1) al Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

34.3.5.

Care sunt sancțiunile în cazul încălcării regulilor de ținere și completare a Registrului MCC/IF?

Potrivit art. 2931 alin. (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată) se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ